vrijdag 17 juli 2015

Vissersnamenmonument in Middelharnis gaat niet door

In het Eilanden-nieuws van vrijdag 17 juli 2015 het bericht dat er geen monument komt voor de omgekomen vissers uit Middelharnis op de Menheerse werf. De namen van de verloren gegane schepen krijgen wel een plaats op de werf.
Het artikel van Kees van Rixoort gaat in op de bezwaren van de groep 'Eerbied voor de gebleven vissers van Middelharnis' tegen de Menheerse werf als locatie voor een vissersnamenmonument. Fons Grasveld is de woordvoerder van deze groep. Coerd  de Heer belicht de visie van de Stichting Behoud Stadstimmerwerf en Rinus van Dam beschrijft als initiatiefnemer de praktische kant van het vinden van een geschikte locatie voor meer dan 240 namen van gebleven vissers. Verder komt Henk Groen aan het woord die een verband veronderstelt tussen de twee laatste scheepsrampen (1910 en 1912) en de werkzaamheden die op werf werden verricht. Mijn mening dat dit verband niet aangetoond kan worden komt aan het eind van het artikel aan bod.

Dit weblog Arjaentje wordt in het artikel genoemd als de plek waar alle namen bij elkaar zijn gebracht, aangevuld met gegevens over de omgekomen vissers, hun families, de scheepsrampen en de ongevallen.
Het betreft alle vissers die bij de uitoefening van hun beroep zijn omgekomen vanaf  1750 tot 1928. Naar de vroegste periode van de visserij van 1600 tot 1750 wordt nog nader onderzoek verricht.

De overzichtspagina waar het artikel naar verwijst vindt u via deze link.
http://arjaentje.blogspot.nl/2013/12/overzicht-omgekomen-vissers-uit.html

Het overzicht is ingedeeld in drie delen:

1. Vissersschepen uit Middelharnis die met volledige of met een groot deel van de bemanning zijn vergaan

2. Vissers die overboord geraakt zijn of overleden op zee

3. Vissers uit Middelharnis die omgekomen zijn op schepen van andere plaatsen (Zierikzee, Antwerpen, Vlaardingen, Maassluis, Scheveningen, IJmuiden).Meer informatie over het onderzoek naar de vissersfamilies via deze link
Marlies Jongejan