woensdag 10 juni 2015

Pieter Sprong (1773-1808) en Carolina Heerder (1775-1830)

Ouders
Pieter Leendertsz Sprong is een zoon van Leendert Hermansz Sprong, geboren omstreeks 1740 in Korendijk, en Pietertje Schollenberg, gedoopt op 21 juli 1742 in Oude-Tonge. De oudste kinderen van Leendert en Pietertje zijn in Sommelsdijk gedoopt in 1769 en 1770. Pieter is op 16 oktober 1773 in Middelharnis gedoopt.
Carolina Heerder is een dochter van Dominus Heerder en Jannetje van Heest. Ze is gedoopt op 13 augustus 1775 in Middelharnis. 

Huwelijk en kinderen
Pieter Sprong werd visser evenals zijn broer Cornelis Leendertsz Sprong (geb, 1771). Cornelis Leendertsz Sprong is de vader van Leendert Cornelisz Sprong, zie het vorige bericht.
Pieter Sprong en Carolina Heerder trouwden op 28 december 1795 in Middelharnis.
Op 4 juli 1796 werd Pietertje geboren, in 1798 Jannetje, in 1800 en in 1801 werden zoons met de naam Leendert geboren die maar kort geleefd hebben. Daarna volgden Leendert (1803), Adriaantje (1805). Domus is op 2 oktober 1808 gedoopt.

De scheepsramp met de gaffelschuit van Jacob Bree in 1808
Pieter Sprong is in de nacht van 17 op 18 december 1808 omgekomen bij een scheepsramp waarbij negen bemanningsleden het leven verloren.
Pieter Sprong was 36 jaar oud.

Nabestaanden
Carolina Heerder werd op de leeftijd van 33 jaar weduwe. Ze had de zorg voor vier kinderen waarvan de oudste twaalf jaar was. Domus was ruim twee maanden oud.
Met het oog op een nieuw huwelijk van Carolina werd in november 1810 een inventaris gemaakt van de boedel van het echtpaar (1).
Carolina Heerder is op 16 december 1810 hertrouwd met Willem Pietersz Missel (1775-1846). Ze is in 1830 overleden, 54 jaar oud.

Bij het huwelijk van Pietertje Sprong met Gerrit van den Berg(h) in 1830 werd een verklaring over het overlijden van Pieter Sprong overlegd (2).

Jannetje Sprong is in 1820 in Stellendam getrouwd met Aart Bakelaar. Dit gezin is naar Texel gegaan waar Jannetje en Aart in 1871 en 1873 overleden zijn.


Genealogische gegevens afkomstig van Pieter Koster, bewerkt voor Arjaentje


1. in verband met 'deszelfs verongelukken op zee in de nacht van 17 op 18 december van de wintermaand 1808 ab intestato'. Rechterlijk archief Middelharnis, inv. nr. 31. November 1810.2. Huwelijksbijlage Middelharnis, 1830, akte 5.

maandag 8 juni 2015

Leendert Sprong (1798-1875), Jannetje van den Berg (1791-1864) en Francina Kievit (1810-1879)

Ouders
Leendert Cornelisz Sprong is een zoon van Cornelis Leendertsz Sprong en Gerritje Koert. 
Stuurman Herman Koert en Cornelia Buurveld zijn de grootouders van Leendert Sprong, zie bericht van 3 november 2014.Leendert is op 4 juni 1798 in Middelharnis geboren. Pieter Leendertsz Sprong die in 1808 omgekomen is met de gaffelschuit van Jacob Bree is een oom van Leendert.
Jannetje Gerrits van den Berg(h) is een dochter van Gerrit van den Berg en Lena Arens Menheer. Jannetje is op 18 september 1791 in Middelharnis gedoopt.

Huwelijk
Leendert en Jannetje zijn op 25 augustus 1820 in Dirksland getrouwd, ze waren 22 en 28 jaar. 

Leendert Sprong als visser naar Zierikzee
Leendert en Jannetje zijn in 1824 naar Zierikzee verhuisd waar ze gingen wonen in de Parelstraat, huisnummer C 608.
Leendert werkte als visser op een sloep van de onderneming De Nieuwe Visscherij.
Hun eerste kind Cornelis werd in 1826 in Zierikzee geboren, hij is vier maanden oud geworden. Lena, geboren in 1827, werd negen maanden oud. Op 12 augustus 1829 werd weer een zoon met de naam Cornelis in Zierikzee geboren. Hij is op driejarige leeftijd in Middelharnis overleden (17 januari 1833). Op 12 mei 1833 is opnieuw een zoon geboren (in Middelharnis). Hij werd ook weer Cornelis genoemd.

Tussen 1830 en 1832 is het gezin dus teruggekeerd naar Middelharnis.Leendert Sprong hertrouwd met Francina Kievit
In 1864 is Jannetje op 73-jarige leeftijd in Middelharnis overleden. Op 7 juli 1865 trouwde Leendert Sprong, 67 jaar oud, met de 54-jarige Francina Kievit. Francina is een dochter van Cornelis Arensz Kievit en Antonia Troost, geboren op 14 november 1810.

Zoon Cornelis Sprong trouwde in 1866 op 33-jarige leeftijd met Jobje Meijer uit Ouddorp.

Genealogische gegevens afkomstig van Pieter Koster, bewerkt voor Arjaentje 

vrijdag 5 juni 2015

Cornelis van Heest (1781-1832) en Teuntje van Os (1778-1840)

Ouders
Cornelis Hendriksz van Heest is een zoon van Hendrik Klaasze van Heest en Jannetje Cornelisse Kalle. Cornelis is op 16 januari 1781 in Middelharnis gedoopt. Cornelis staat op de liste civique van Middelharnis uit 1811 als visser. Zijn oudere broer Klaas van Heest was in 1811 eveneens visser. 
Teuntje (Anthonia) van Os is gedoopt in Sprang op 8 februari 1778. Ze is een dochter van Adriaan van Os en Elizabeth Boeseren die vanuit Brabant naar Sommelsdijk zijn verhuisd.

Huwelijk en kinderen
Op 17 augustus 1804 zijn Cornelis en Teuntje in Middelharnis getrouwd, 23 en 26 jaar oud. Jannetje van Heest is op 19 mei 1805 gedoopt. Zij is niet oud geworden, evenals waarschijnlijk Adrianus die in 1806 werd geboren. Elizabeth is in 1808 geboren. Jannetje uit 1809 heeft maar kort geleefd. In 1811 is weer een dochter met de naam Jannetje gedoopt. Lena Maria uit 1814 is vier maanden oud geworden.

Vertrek naar Zierikzee, Cornelis van Heest visser bij de Nieuwe Visscherij
In november 1827 is het gezin bestaande zijn Cornelis en Teuntje naar Zierikzee verhuisd. Jannetje volgde in 1828, ze ging als dienstbode werken. Cornelis werd visser bij de onderneming De Nieuwe Visscherij. Elizabeth is niet meegekomen naar Zierikzee. Ze ging vermoedelijk bij haar oom Jan van Heest in Goedereede wonen. In 1831 is ze in Goedereede getrouwd met Jan Lauwe.

Het adres van Cornelis van Heest en zijn gezin in Zierikzee was eerst Nieuwe Haven, huisnummer D 200 en later Venkelstraat Oostzijde, huisnummer D 166. Het beroep van Teuntje was baker.
Jannetje trouwde in 1830 in Zierikzee met schipper Adriaan Adamse. Cornelis was toen eveneens schipper van beroep.

Overlijden van Cornelis, Teuntje hertrouwd
Cornelis van Heest is op 20 maart 1832 in zijn woonplaats Brouwershaven overleden. Als beroep staat in de overlijdensakte: varensgezel. 
Teuntje is op 31 december 1834 in Zierikzee hertrouwd met Maarten Berkhoudt, geboren in Vlaardingen. Maarten was eveneens als visser bij de Nieuwe Visscherij.

Teuntje is op 13 mei 1840 in Zierikzee overleden.

Genealogische gegevens afkomstig van Pieter Koster, bewerkt voor Arjaentje


maandag 1 juni 2015

Roeland Waterman (1770-1832) en Grietje Abeele (1776-1853)

Ouders
Roeland Waterman is een zoon van Mattheus Waterman en Pietertje Jacobs Ruijlst. Hij is op 29 april 1770 in Middelharnis gedoopt.
Grietje Abeele is een dochter van Pieter Maartensz Abeele en Jannetje Cornelisse Leeflang. Ze is op 29 september 1776 in Middelharnis gedoopt.

Huwelijk en kinderen
Op 6 april 1796 zijn Roeland en Grietje getrouwd. Ze waren 25 en 19 jaar oud. Op 7 juni 1798 is Mattheus geboren. Daarna volgden Jannetje (1802), Pieter (1805), Pietertje (1808), Alette (1811), Grietje (1815) en Maatje (1820). Alle zeven kinderen zijn gehuwd.

Roeland Waterman in 1811 en 1818
In de liste civique uit 1811 staat Roeland vermeld als schipper in Middelharnis. Als bijzonderheid de aantekening dat hij last had van een breuk. Mogelijk werd de breuk aangevoerd om niet opgeroepen te worden voor het leger van Napoleon.
In 1818 staat Roeland vermeld in de Middelburgsche Courant als stuurman op de gaffelschuit Middelburgs Hoop. Zie bericht van 23 april 2015 en van juni 2019.
 

Roeland Waterman op de vissloep De Vreede uit Zierikzee
Op de vissloep De Vreede van de onderneming de Nieuwe Visscherij in Zierikzee was Maarten Abeele in 1822 schipper. Hij verzocht aan de Commissie van Toezicht om twee bemanningsleden als zijn plaatsvervangers aan te wijzen voor het geval dat de omstandigheden dit nodig maakten. Maarten Abeele was een oudere broer van Grietje Abeele. Hij droeg zijn zwager Roeland Waterman voor en daarnaast Mattheus de Bloeme die eveneens uit Middelharnis kwam.(1)


Roeland Waterman is op 14 oktober 1832 overleden, 62 jaar oud.
Grietje Abeele is op 27 februari 1853 in Middelharnis overleden, 76 jaar oud.


Genealogische gegevens afkomstig van Pieter Koster, bewerkt voor Arjaentje

1. Archief Nieuwe Visscherij, inv.nr. 6, folio 249, vergadering van 14 september 1822.

Mattheus de Bloeme (1789-1852) en Adriana Vermaas (1795-1841)

Ouders
Mattheus de Bloeme is een zoon van Willem Jansz de Bloeme en Aagtje Jansd Abeele. Hij is op 11 januari 1789 in Middelharnis geboren. Willem de Bloeme heeft verschillende beroepen gehad: scheepstagrijn (handelaar in tweedehands materialen), visser, koopman en tapper, Aagtje Abeele was winkelierster. Zie over de ouders van Aagtje Abeele het bericht van 4 november 2014.
Adriana Vermaas is een dochter van Heijmen Maartensz Vermaas en Lena de Ruiter. Ze is op 10 mei 1795 in Middelharnis gedoopt. Zie over haar grootvader, haar vader en haar ooms (Stoffel en Gerrit, allebei omgekomen bij een scheepsramp) het bericht van 14 april 2015. 

Huwelijk en kinderen
Op 9 mei 1814 zijn Mattheus de Bloeme en Adriana Vermaas getrouwd in Middelharnis. Ze waren 25 en 19 jaar oud. Op 21 oktober 1814 werd Aagtje geboren, Hijmen die in 1816 werd geboren is maar twee jaar oud geworden. Op 30 oktober 1823 werd opnieuw een zoon met de naam Hijmen geboren.  


Mattheus de Bloeme op de vissloep De Vreede uit Zierikzee
Op de vissloep De Vreede van de onderneming de Nieuwe Visscherij in Zierikzee was Maarten Abeele in 1822 schipper. Hij verzocht aan de Commissie van Toezicht om twee bemanningsleden als zijn plaatsvervangers aan te wijzen voor het geval dat de omstandigheden dit nodig maakten. Hij droeg Mattheus de Bloeme en Roeland Waterman voor die evenals Maarten Abeele uit Middelharnis kwamen.(1)

Adriana Vermaas is op 21 maart 1841 overleden, 45 jaar oud.
Mattheus de Bloeme is op 30 augustus 1852 in Middelharnis overleden, 68 jaar oud.


Genealogische gegevens afkomstig van Pieter Koster, bewerkt voor Arjaentje

1. Archief Nieuwe Visscherij, inv.nr. 6, folio 249, vergadering van 14 september 1822.