woensdag 14 november 2012

Maatje van den Berg (1879- 1961) en Marinus Vos (1881- ? )

Ouders
Maatje van den Berg is geboren op 1 februari 1879 in Middelharnis. Zie het vorige bericht over Pieter van den Berg en Cornelia Schol. Voor haar huwelijk was ze dienstbode in Sommelsdijk en Dirksland. De vader van Maatje was ouweman op de sloep Luctor et emergo die in 1910 is vergaan. Haar grootvader Gerrit is in 1865 verdronken bij de ramp van de Lucretia Adelaïde. Haar oom Jan was in 1863 aan boord van een van de twee Menheerse sloepen die toen vergaan is.
Marinus Vos kwam uit het gezin van een landarbeider (bouwknecht) dat op verschillende plekken heeft gewoond. Op 19 oktober 1893 kwam Johannis Vos met zijn vrouw en drie kinderen naar Middelharnis. Ze woonden buiten de bebouwde kom. Vader was Nederlands Hervormd, moeder was gereformeerd. Marinus had een zus Maria Francina en een broer Johannis Jozua.
Op 2 maart 1897 is het gezin Vos naar den Bommel vertrokken. Maatje en Marinus kennen elkaar dus waarschijnlijk uit de periode dat het gezin in Middelharnis woonde. Na hun huwelijk zijn ze in Krabbendijke gaan wonen.

Huwelijk en kinderen
Maatje trouwde op 22 mei 1903 met Marinus Vos geboren in Scherpenisse in 1881, zoon van Johannis Vos en Maria Kievit. Marinus was bouwknecht en hij woonde in Krabbendijke ten tijde van zijn huwelijk. In Krabbendijke is ongeveer 1904 dochter Maria geboren en ongeveer 1905 Cornelia. Ca. 1907 is zoon Johannis geboren. Het gezin is daarna naar Sommelsdijk verhuisd want dochter Elizabeth is op 15 januari 1908 in Sommelsdijk geboren. In 1911 is dochter Gerritje geboren. Zoon Johannis Vos overleed in 1914 toen hij zeven jaar oud was.
Het gezin had in totaal zes dochters: behalve Maria, Cornelia, Elizabeth en Gerritje die ik al noemde waren er nog twee waarvan ik het geboortejaar niet weet: Pietertje en Jozina.
Vier dochters: Maria, Cornelia, Gerritje en Elizabeth zijn in 1924, 1928, 1931 en 1935 in Sommelsdijk getrouwd. Elizabeth trouwde met mijn oom Gerrit Jongejan op 24 november 1935. Ze staat met haar zoon Kees op de foto bij het bericht op dit weblog van 3 februari 2012.

Het gezin Vos- van den Berg
Maatje Vos- van den Berg als hoogbejaarde
Onderstaande zeer sprekende foto ben ik al vaak tegengekomen. In het bijschrift staat dat Maatje in een huisje op de Waterweg in Middelharnis woonde. Ze draagt een eenvoudig gehaakt  mutsje dat hoorde bij dagelijkse Flakkeese dracht. Kenmerkend zijn de tuitjes aan weerskanten van de muts.


Maatje van den Berg, geb 1879. Middelharnis.Ik was benieuwd naar de achtergronden van de vrouw op de foto. Het spoor leidde opnieuw naar scheepsrampen van de Menheerse vloot. Maar ook naar Tante Betje, dankzij een tip van Atie de Hamer-Boogerman. 

Foto van het gezin Vos met dank aan Jan Jongejan.


maandag 12 november 2012

Pieter van den Berg (1849-1910) en Cornelia Schol (1850-1935)

Scheepsramp Lucretia Adelaïde 1865, overlijden van Gerrit van den Berg en scheepsramp 1863, overlijden van Jan van den Berg
Pieter van den Berg is een zoon van Gerrit van den Berg, visser en Elizabeth Oosterling die ten tijde van haar huwelijk dienstbode was. Gerrit en Elizabeth trouwden op 5 mei 1844.
Vader Gerrit is geboren in Dirksland op 17 september1817, hij was een zoon van Jannetje van den Berg. Wie zijn vader was is onbekend. Gerrit en Elizabeth hadden vijf zonen: Jan, Pieter, Leendert, Hendrik en Gerrit Jan en een dochter Lena. Leendert is maar twee jaar oud geworden.
Gerrit van den Berg (1817-1865) is verdronken in februari 1865 toen de sloep Lucretia Adelaïde schipper Aren de Koning met man en muis vergaan is (1).
De oudste zoon Jan van den Berg (1844-1863)   geboren 26 oktober 1844, is ook verdronken vermoedelijk in 1863. Bjj het vergaan van de sloep in 1865 was sprake van een weduwe die in 1863 een zoon verloren had. Dit heeft waarschijnlijk op dit gezin betrekking. (2)

De nabestaanden van Gerrit van den Berg
Op 15 juli 1865 is de jongste zoon Gerrit Jan geboren, vernoemd naar zijn overleden vader en zijn broer. Op 3 juli 1866 is zoon Hendrik overleden, hij was vier jaar oud.
Elizabeth Oosterling hertrouwde in 1868 met Willem Buth, weduwnaar van Geertrui van der Waal. Willem was arbeider.
Lena was dienstbode en is op 29 maart 1878 getrouwd met Job Hollander, ze was toen twintig jaar oud. Gerrit Jan trouwde in 1887 met Hendrika Noordijk.
Elizabeth is in 1892 overleden.

Huwelijk
Pieter van den Berg, de tweede zoon van Gerrit van den Berg en Elizabeth Oosterling, geboren 7 januari 1849 trouwde op 27 april 1871  in Sommelsdijk met Cornelia Schol. Ze waren 22 en 21 jaar oud. Pieter was visser van beroep. De vader van Cornelia, Lieven Schol, was bouwman. Zo'n gemengd huwelijk kwam niet zo vaak voor, vissers trouwden meestal onder elkaar.

Kinderen
In 1874 werd dochter Elizabeth geboren; in 1876 zoon Lieven. Dochter Gerritje uit 1877 werd maar zes weken oud. Maatje werd in 1879 geboren, Gerritje in 1882. 
Jan uit 1884 werd maar drieënhalf haar oud, Jacob uit 1885 werd maar ruim een half jaar oud.
Pietertje werd in 1887 geboren en tot slot volgde Jan in 1889.
Zes van de negen kinderen bereikten de volwassen leeftijd.
Het gezin woonde aan het Nieuwdorp vlakbij de Vissersstraat in Middelharnis en later in een van de Weistraatjes. Willem Buth, de tweede man van de moeder van Pieter, weduwnaar geb. 1833, woonde bij het gezin in.

Huwelijk van de kinderen
Elizabeth de oudste dochter trouwde als eerste, met Jan Lodder uit Sommelsdijk in 1895.
Lieven van den Berg was visser en trouwde in 1898 met Marie Aupperlée. Ze woonden korte tijd in Vlaardingen. 
Maatje trouwde in 1903 met Marinus Vos uit Scherpenisse. Zie volgend bericht op dit weblog.
Gerritje trouwde in 1905 met Leendert van der Waal, Pietertje  in 1912 met Hendrik Viskil (zijn vader Willem was de schipper van de Zeemanshoop, verdronken in 1895) en Jan werd ook visser en trouwde in 1918 met Elizabeth Cornelia Breeman uit Sommelsdijk.

Uit het fotoboek van Cor Hameeteman, Sommelsdijk, een eeuw in foto's en herinneringen deze foto van de vier zussen Maatje, Elizabeth, Pietertje en Gerritje, met de echtgenoot van Gerritje. Scan uit het boek: C. Hameeteman, Sommelsdijk,
een eeuw in foto's en herinneringen.
Als iemand weet wie de rechten heeft op deze foto
graag een berichtje, dan kan ik alsnog toestemming vragen.

Scheepsramp Luctor en Emergo 1910, overlijden van Pieter
In januari 1910 verging de vissloep MD 1 Luctor et Emergo tijdens noodweer in de omgeving van de Doggersbank. De dertien bemanningsleden verdronken waaronder Gerrit Jongejan, een oudere broer van Opa Jongejan, Adrianus Cornelis Jongejan en Pieter van den Berg.
Zie voor beschrijving de berichten van 13 februari 2012 en 2 november 2012.
Pieter van den Berg was 61 jaar en had de functie van ouweman, een ervaren lid van de bemanning na de schipper de hoogste in rang.

Nabestaanden
Ten tijde van het overlijden van Pieter waren alleen Pietertje en Jan nog thuis. Pietertje is op 26 juli 1912 getrouwd met Hendrik Viskil (1887-  ), zoon van de schipper van de Zeemanshoop die in 1895 is vergaan. Het paar heeft nog even bij Cornelia ingewoond. Willem Buth de stiefvader van Pieter die inwoonde is in augustus 1911 verhuisd  (in februari 1913 overleden).
Pietertje van den Berg en Hendrik Viskil zijn in 1913 naar Velsen verhuisd. Cornelia Schol is in oktober 1913 naar Sommelsdijk verhuisd waar ze waarschijnlijk haar intrek nam bij een van de kinderen, of beurtelings bij één van hen woonde zoals toen ook wel gebeurde. Jan is gelijk met zijn moeder verhuisd naar Sommelsdijk. Jan was diepzeevisser en is na zijn huwelijk in 1919 weer aan het Nieuwdorp in Middelharnis gaan wonen.

Jan van den Berg (1889-  )
Jan is ca. 1903 als kofjekokertje gaan varen op de MD28. Hij vertelt in een interview uit 1986 (3) dat zijn opa, zijn oom en zijn vader zijn verdronken. Hij was 21 toen zijn vader verdronk. Hij vertelt over het leven aan boord, het slechte eten en de gebrekkige staat van de sloepen van Kolff en Slis ("de reders waren rotzakken"). De mensen waren na de beide scheepsrampen van 1910 en 1912 zo benauwd dat ze de vloot hier verlieten en naar Rotterdam en IJmuiden gingen. Zelf heeft hij gevaren vanuit Maassluis, Vlaardingen en later op een stoomtrawler, de Camelia, vanuit IJmuiden. De Camelia is later toen Jan niet meer aan boord was overvaren waarbij acht bemanningsleden verdronken.
Op zijn 36ste jaar is Jan gestopt met vissen, hij is toen visboer geworden.


1. Zie huwelijksbijlagen Sommelsdijk bij akte 11 van 1871, huwelijk van Gerrit van den Berg.
2. Bevolkingsregister 1861-1890. Bij de naam Jan is vermeld: zie boven, verwijzing naar de doorhaling van zijn vader.

3. Interview in Ons Eiland van 5 juni 1986. Jan was toen 97 jaar en Cornelia 95 jaar. Bij dit interview een foto van Jan als 14-jarig kofjekokertje. Met een reddingsboei van de MD28.

Pieter van de Berg wordt genoemd in A. Faasse Zee en Eiland p.63,65

Cornelis Smit (1821-1872), Jannetje van der Put (1821-1846) en Adriaantje Boon (1827-1908)

Ouders
Cornelis Smit is een zoon van Jakob Smit (visser) en Tannetje Witvliet. De vader van Jakob heette Cornelis (zie berichten van 14 november 2014 en 12 januari 2016). De vader van Tannetje was Mattheus Witvliet, hij is in 1811 overleden. Haar moeder heette Geertruij van der Daf, ze was dagwerkster.

Mattheus Smit (1825-1850)  was ook een  zoon van Jakob en Tannetje, geboren op 23 april 1825.  Hij is op 27 december 1850 overboord geslagen en verdronken op 53 graden NB (1).
Jannetje van der Put is een dochter van Cornelis van der Put en Arentje de Bloeme. Hun zoon Laurens van der Put (1828-1889) is in 1889 verdronken. De vader van Cornelis heette ook Laurens van der Put (1775-1803). Hij is bij de haven van Middelharnis overboord gevallen van een bezaanschuit waar hij mee uit vissen ging.

Huwelijk van Cornelis Smit en Jannetje van der Put
Het huwelijk is gesloten op 12 april 1843. Op 14 augustus 1843 is Tannetje Witvliet Smit geboren en op 18 december 1844 Cornelis Smit. 
Jannetje van der Put is op 4 oktober 1846 overleden.

Huwelijk van Cornelis Smit en Adriaantje Boon
Ruim een jaar later, op 26 december 1847, is Cornelis hertrouwd met Adriaantje Boon (geb. 17 oktober 1827)  Met Tannetje en Cornelis uit het eerste huwelijk van Cornelis woonden ze op de Oostdijk in Middelharnis. Huwelijksakte Middelharnis 1847 nr. 15


Adriaantje Boon is een dochter van Gerrit Boon (visser, geboren 1773) en Maria van den Berg.
Kinderen uit het huwelijk van Cornelis Smit en Adriaantje Boon: Gerrit in 1849, Jacob in 1852, Mattheus in 1854, Marinus in 1857, Maria in 1859, Hendrik in 1861, Leendert in 1863, Magdalena in 1865 en Maartje in 1867.
Bij elkaar had Cornelis Smit elf kinderen die allemaal in leven bleven wat voor deze tijd heel bijzonder was. Temeer daar het gezin op de Oostdijk woonde, een ongezonde woonomgeving waar de cholera in 1866 veel slachtoffers maakte.

Tannetje Witvliet Smit (1843-1912) en Arend de Waard (1842-1872)
De oudste dochter van Cornelis uit zijn eerste huwelijk trouwde op 17 oktober 1866 met Arend de Waard, visser. De vader van Arend was schipper en heette Simon.Ze kregen drie kinderen: Simon in 1868, Cornelis in 1870 en Lena in 1872. In de geboorteakte van Simon is per ongeluk een andere vader ingevuld, dit is in 1887 gecorrigeerd op verzoek van Tannetje.
Op 12 november 1872 is Arend de Waard verdronken toen de sloep Middelharnis verging.

Cornelis Smit (1844-1868) en Elizabeth Lodder (1847-1875)
Cornelis, zoon uit het eerste huwelijk van Cornelis Smit met Jannetje van der Put, trouwde op 23 april 1868 met Elizabeth Lodder uit Sommelsdijk. Ze waren 23 en twintig jaar oud. Cornelis was visser.
Op 25 mei 1868, dus een maand na de het huwelijk, is Cornelis verdronken. Hij is overboord gevallen van de vissloep Middelharnis op 56 NB. Vermoedelijk de sloep waarop ook zijn vader voer (2). Elizabeth was toen nog maar net in verwachting want op 19 januari 1869 is dochter Adriaantje Cornelia geboren. Ze is deels vernoemd naar haar vader. 
Op 27 september 1872 is Elizabeth Lodder hertrouwd met Jan Wittekoek, arbeider. Samen kregen ze in maart 1873 een zoon Leendert Wittekoek die maar een half jaar oud geworden is. Ze woonden in de Nieuwstraat.
Elizabeth overleed in 1875 toen ze 28 jaar oud was. Jan Wittekoek is weer bij zijn ouders (Leendert Wittekoek en Hendrina de Koning) gaan wonen. Hij werd slager en later, net als zijn vader, nachtwaker. Na het overlijden van zijn ouders bleef hij met zijn halfbroer Leendert Buurveld in de Nieuwstraat wonen. Op 22 april 1898 trouwde hij met Cornelia Groen (1864-1948). Jan Wittekoek is op 19 juni 1934 overleden.
Adriaantje Cornelia Smit is na het overlijden van haar moeder in het Burgerweeshuis opgenomen en in 1891 getrouwd met Simon Verhage (3). Simon is een zoon van Neeltje de Waard, Neeltje is een zus van bovenvermelde Arend de Waard die ook in 1872 verdronk.

Adriaantje Cornelia Smit en Simon Verhage woonden in de 3e Weistraatje.


Adriaantje Cornelia Smit (1869-1933)

Simon Verhage (1867-  )


Gerrit Smit (1849-1872) en Adriaantje Schilperoord (1849-1928)

Huwelijksakte Middelharnis 1872 nr.10


Het gezin van Gerrit en Adriaantje (geboren 13 februari 1849) trof vier jaar later precies hetzelfde lot als het gezin van Cornelis en Elizabeth. Ze zijn gehuwd op 24 april 1872. Gerrit was visser.  Op 12 november 1872 is hij verdronken, 22 jaar oud, toen de sloep Middelharnis met man en muis verging.
Twee maanden na het overlijden van Gerrit werd zoon Gerrit Cornelis Marinus Smit op 14 januari 1873 geboren. Hij is genoemd naar de beide overleden broers en naar zijn grootvader.

Op 6 november 1875 is er een zoon van Adriaantje geboren die als Klaas Smit werd aangegeven. Dit is in 1877 veranderd in Klaas de Jong, toen Adriaantje hertrouwde met Klaas de Jong. Samen kregen ze negen kinderen.

Scheepsramp met de Middelharnis 1872, overlijden van 4 familieleden
Op 12 november 1872 is de sloep Middelharnis van reder Johannes Meijer Veerman ter hoogte van Terschelling vergaan. Doordat een andere sloep in de buurt voer is de toedracht vrij nauwkeurig bekend. De Middelharnis werd aangevaren door een bark tijdens een sneeuwstorm. Alle opvarenden verloren het leven.
Cornelis Smit (1821-1872) schipper 50 jaar oud, Gerrit Smit (1849-1872) 22 jaar oud en Marinus (1857-1872) 15 jaar oud waren onder de slachtoffers. Ook Arend de Waard, de man van Tannetje was aan boord, hij was 30 jaar.
Daarmee was het gezin van de schipper zeer zwaar getroffen.

Zierikzeesche Nieuwsbode, 7 december 1872


De nabestaanden
Adriaantje Boon was 45 jaar oud toen haar man en haar zonen Gerrit en Marinus verdronken zijn. Haar stiefzoon Cornelis was vier jaar daarvoor verdronken. Ze had twee jonge schoondochters en een stiefdochter die weduwe geworden waren.
Jacob was toen met 20 jaar de oudste zoon, Mattheus was 17, Maria was 13, Hendrik 11. Leendert, Magdalena en Maartje waren nog beneden de 10 jaar.
Er is in december 1872 een grootscheepse liefdadigheidsactie gehouden met een oproep in het Algemeen Handelsblad en tal van inzamelpunten in het land. De opbrengst was wellicht voldoende om de eerste jaren door te komen en een nieuwe start te maken.


Rouwklacht, gedicht van Ds. W.C. Huizer


Adriaantje staat als "zonder beroep" geregistreerd in de huwelijksaktes van Mattheus in 1877 en Maria in 1880. Dochter Maria is op jonge leeftijd winkelierster geworden. Vermoedelijk werd het gezin door de oudste kinderen onderhouden.
Jacob werd machinist, hij is vertrokken naar Hellevoetsluis en later naar Den Haag. Mattheus trouwde op 22-jarige leeftijd in Hellevoetsluis, zijn beroep was stuurman. Hendrik trok naar Opmeer in 1878 en later naar Hellevoetsluis. Hij was onderwijzer.
In oktober 1883 is een groot deel van het gezin naar Den Haag (Scheveningen ?) verhuisd: zoon Jacob met moeder Adriaantje en de dochters Magdalena en Maartje. Leendert verhuisde eerst naar Rotterdam en later ook naar Den Haag waar hij kleermaker werd.
Maria Smit was ten tijde van haar huwelijk winkelierster, ze trouwde in 1880 op 21-jarige leeftijd met timmerman Nicolaas van der Slik (ook vermeld als koopman in aardappelen).
De weduwe van Arend de Waard, Tannetje Witvliet Smit, woonde voor haar vertrek naar Vlaardingen op 6 september 1882 op de Westdijk B324. Zoon Simon trouwde in 1893 in Vlaardingen. Cornelis is in 1897 in Maassluis getrouwd met Willemina Mostert. Hij is in 1930 in Rotterdam overleden. Tannetje is in 1912 in Rotterdam overleden. Ze woonde daar met dochter Lena en schoonzoon Hendrik Johannes Schoon.


1. Akte 101, overlijden Middelharnis 1850, overlijden aangegeven door visser-stuurman Maarten Langbroek 24 jaar en Abraham Trommel, visser 52 jaar.

2. Akte 27, overlijden Middelharnis 1868, 25 mei overleden, overlijden aangegeven op 30 mei 1868 door Rokus de Groot, visser 33 jaar en Adrianus van der Poel, visser 51 jaar.

3. Bevolkingsregister 1861-1890. scan 8, 1080,1081 via genver.nl idem 1890-1921, scan 1837.

Foto's met dank aan Kees van Groningen, Doetinchem.

vrijdag 2 november 2012

Adrianus Cornelis Jongejan (1881-1910) en Gerritje Brom (1880-1957)


MD 1 Luctor et Emergo aan het Vingerling in Middelharnis
Foto S. van der Plaat
Bron: Maritiem Digitaal, Maritiem Museum RotterdamVoorouders van Adrianus Cornelis Jongejan
Adrianus Cornelis was een achterkleinzoon van Gerrit Jongejan en Trijntje Dupré. Zie de tekst op dit weblog van 21 april 2012.
De zoon van Gerrit en Trijntje, Arij Jongejan, is in 1851 hertrouwd met Elizabeth van Dijk (1829-1901), ze kregen samen tien kinderen van wie er maar weinig in leven bleven. Gerrit (1852) en Jannetje (1853) overleden kort na de geboorte. Er is drie keer een zoon Willem geboren die alledrie maar enkele weken geleefd hebben. Jannetje uit 1859 is in 1882 met Abraham de Groot getrouwd, een visser uit Zwartewaal. Maria overleed enkele weken na de geboorte, Willem (1864-1947) was mandenmaker, hij bleef ongehuwd en is in Haarlem overleden. Maria Jongejan geb 1865 trouwde met Cornelis Boon, visser/stuurman.
Gerrit Jongejan geboren in 1854 is de vader van Adrianus Cornelis.

Ouders, broers en zussen
Gerrit Jongejan (1854-1945) was visser en trouwde in 1878 met Neeltje Brijs, dochter van Adrianus Brijs. Ze verhuisden in november 1910 met de drie jongste zonen naar Velsen. Waarschijnlijk was de dood van Adrianus Cornelis in januari van dat jaar de aanleiding om naar Velsen te verhuizen waar de de oudste zoon Arij al woonde.

Het gezin:
In 1878 is de ouste zoon van Gerrit en Neeltje, Arij Jongejan, geboren.  Hij is in 1896 naar Velsen vertrokken, zijn beroep was havenarbeider. In 1902 is hij in Velsen met Cornelia Schmidt getrouwd.
Adrianus Cornelis is de tweede zoon, geboren in 1881.
Elizabeth van 1883 is in 1907 getrouwd met Johannis van Dongen, visser.
Cornelia Anna uit 1886 trouwde met Jacob Prins, opperman.
Willem Jongejan (1889-1956) bleef ongehuwd, was los arbeider en is in 1910 naar Velsen vertrokken.
Sijbrand Jongejan (1892-1966) was visknecht, is ook in 1910 naar Velsen vertrokken, in 1917 gehuwd in Middelharnis met Arendje Kattestaart. Haar vader was ook in 1910 verdronken als bemanningslid van de Luctor et Emergo.
Gerrit Jongejan (1895-1963) is eveneens in 1910 verhuisd naar Velsen, werd schilder/behanger en is in Velsen in 1923 gehuwd met Burgje Visser, geboren in Pernis.

Huwelijk en kinderen
Adrianus Cornelis Jongejan trouwde op 15 juni 1905 met Gerritje Brom geboren in 1880, dochter van Joost Brom en Ida Doornhein.
Op 22 februari 1907 werd zoon Gerrit Jongejan geboren.

Scheepsramp Luctor en Emergo 1910, overlijden van Adrianus
In januari 1910 verging de vissloep MD 1 Luctor et Emergo tijdens noodweer in de omgeving van de Doggersbank. De dertien bemanningsleden verdronken waaronder Adrianus Cornelis Jongejan. Zie voor beschrijving het bericht van 13 februari 2012.

De nabestaanden
De ouders en drie broers van Adrianus zijn eind 1910 naar Velsen verhuisd zoals hierboven beschreven.De vader van Adrianus, Gerrit Jongejan, is op 1 mei 1945 in Tilburg overleden op negentigjarige leeftijd. Hij was weduwnaar van Neeltje Brijs.
Gerritje Brom is in 1957 in Dirksland overleden, ze heeft op verschillende plekken in Middelharnis gewoond: Zandpad 76 en Westdijk 52.
Zoon Gerrit trouwde in 1932 met Jannetje Volwerk, geb. 1909, dochter van Cornelis Volwerk (1881-1918) en Jannetje van Gelder (1879-1953).

donderdag 1 november 2012

Kasper Bonjoannij (1866-1916) en Jannetje van Gelder (1865- ?)

De familie Bonjoannij
Bartholomeus Bonjoannij was kleermaker, gehuwd met Anna Wilders. Zoon Kasper (1799-1860) werd in Rotterdam geboren. Bartholomeus is dus van Rotterdam naar Middelharnis gekomen. Uit welke windstreek deze familie oorspronkelijk kwam weet ik niet.  In 1814 kwam  een kind van het echtpaar dood ter wereld in Middelharnis en in 1816 werd zoon Matthijs in Middelharnis geboren.
Zoon Kasper was koopman en trouwde in 1835 in Middelharnis met Pietertje Waterman, ongehuwde moeder van Lena Waterman geboren 1833. Kasper Bonjoannij en Pietertje Waterman kregen zes kinderen waarvan alleen Abraham uit 1841 de kindertijd overleefde,

Abraham Bonjoannij was arbeider, hij trouwde op 26 september 1863 met Jannetje Philippina de Jong die in 1842 in Den Bommel geboren is. Op 22 november 1863 en op 3 april 1865 werden kinderen van het echtpaar levenloos geboren. Op 8 februari 1866 werd Kasper geboren. Hij was nog maar 5 maanden oud toen zijn vader op 20 juli 1866 overleed. Abraham Bonjoannij werd 25 jaar oud. Vermoedelijk was hij een slachtoffer van de cholera-epidemie die in 1866 in Middelharnis heerste.

Leendert Adrianus Koudijzer (1877-1895), de ramp met de Zeemanshoop
Jannetje Philippina de Jong hertrouwde in 1868 met Adrianus Koudijzer die visser was. Zij kregen drie kinderen: Jacomina, Maria Lena en Leendert Adrianus.
Leendert Adrianus Koudijzer, geboren 12 oktober 1877, was een van de bemanningsleden van de de sloep Zeemanshoop die in december 1895 vergaan is. Hij was achttien jaar toen hij verdronken is.

Kasper Bonjoannij groeide dus op in het gezin van een visser. Zijn moeder overleed in 1885. 

Jannetje van Gelder
Kasper Bonjoannij trouwde met Jannetje van Gelder. Zij is geboren in 1865, een dochter van Daniël van Gelder, visser en Klaartje de Koning vissersdochter. Daniël en Klaartje trouwden op 23 april 1863.
De oudste zoon Willem werd in 1864 geboren, hij heeft maar kort geleefd. Jannetje van Gelder is in 1865 geboren, Adriaantje in 1868, Jasperina in 1871 en Willem in 1874. De jongste, Lena Cornelia uit 1877, overleed in 1884 toen ze zeven jaar oud was.
Willem werd visser, trouwde in 1894 in Sommelsdijk. Jasperina trouwde in 1895 met Klaas de Jong.
Adriaantje van Gelder trouwde in 1897 met Pieter Jongejan, koopman/verzekeringsagent, zoon van Hendrik Jongejan en Hester Jacoba Don. (zie tekst op dit blog van 29 oktober 2012).

Huwelijk
Kasper Bonjoannij (in Middelharnis uitgesproken als Bonne Wannie) was visser. Het huwelijk met Jannetje van Gelder was op 12 april 1893.  In 1895 werd hun eerste kind doodgeboren. Dochter Jannetje Philippina Bonjoannij werd op 25 oktober 1896 geboren. 

Overlijden van Kasper
Kasper Bonjoannij  is op 19 januari 1916 verdronken toen hij samen met Krijn Viskil overboord sloeg van de stalen sloep MD 14 Paul Kruger, schipper Leen Koster. Hij was toen bijna vijftig jaar oud.
In de krant heb ik alleen de terugkeer van de sloep in IJmuiden teruggevonden.Vooruit, 26 januari 1916


Voor Kasper Bonjoannij werd geen overlijdensadvertentie gezet voor zover ik weet. Die van Krijn Viskil heb ik wel gevonden. Zie tekst op dit weblog van 11 mei 2013.MD 14 Paul Kruger op de werf

Huwelijk van Jannetje Philippina Bonjoannij
De enige dochter van Kasper  en Jannetje trouwde op 21 juni 1918 met Cornelis van der Sluis, diepzeevisser geb. 1897. Ze was met haar exotische naam volledig opgenomen in de vissersgemeenschap. Cornelis was een zoon van Jan van der Sluis, visser. Getuigen bij het huwelijk waren Willem van Wijk, stuurman en Cornelis Koster, visser.
In 1919 werd dochter Jannetje van der Sluis geboren.


Fragment uit een interview uit 1970.
Kasper Bonjoannij en Krijn Viskil voeren bij de ouwe Leen Koster. Ze zijn verdronken bij het overhalen van de zeilen, waarschijnlijk handen tussen de blokken dat prakkezeren ze. We zaten de trein hierover te praten. Stopten in Leiden, Leen Koster werd gevraagd door een mede-passagier waarom hij moest overhalen. Koster zei dat hij uit de vaargeul wilde blijven. Toen kregen deze weduwen ook een uitkering, omdat het ongeval verband hield met de oorlog. Dus uitkering voor oorlogsslachtoffer (1e wereldoorlog) daar gingen ze werk van maken. Ze kregen pensioen als oorlogsweduwen, 16 gulden in de week.
Interview van Kees Koster en Gerrit Langbroek met J. Boomsma uit 1970. ZB 1903 A 07 

In het bevolkingsregister werd de naam van Kasper in 1919 "ambtshalve doorgehaald" wat wil zeggen dat er geen overlijdensacte gemaakt is maar dat er bij de volkstelling van 1919 een administratieve correctie is gemaakt.