zaterdag 5 juli 2014

Jan van den Bogaard (1786-1828) en Lena Slis (1783-1849)

Ouders
Jan van den Bogaard (ook Boogerd en andere varianten) is geboren in Middelharnis op 1 oktober 1786, zoon van Jacob Jacobsz van den Bogaard en Teuntje Jansdr  Metselaar. 
Lena Slis is een dochter van Jan Maartensz Slis en Lena Hoogzand. Ze is in Sommelsdijk gedoopt op 1 juni 1783.

Huwelijk en kinderen
Jan en Lena zijn ca. 1805 getrouwd. Op 5 mei 1808 is Jacob geboren. Hij is vermoedelijk jong overleden.
Jan was visser van beroep. In de liste civique van 1811 staat hij vermeld, met als aantekening dat hij op 17 april 1812 voor de marine is opgeroepen.

De boot van Jan van de Roovaard omgeslagen juli 1828. Jan omgekomen
Jan van den Bogaard is in juli 1828 verdronken toen de boot van stuurman Jan van de Rovaard omsloeg. Hij was 41 jaar oud.
Op 31 januari 1835 verschenen, ten behoeve van een nieuw huwelijk van Lena Slis, voor de vrederechter van het kanton Sommelsdijk de landlieden: Dirk Lukaart (72), Jacob Kievit (59), Arend Witvliet (44) en Paulus Kardux (35). Zij verklaren:
zeer wel te hebben gekend Jan Boogerd [...] en te weten dat hij bij gelegenheid dat hij als Matroos varende bij Stuurman Jan van de Rovaard met nog andere matroozen zich bevindende om te visschen in eene boot, met gemelde boot in zee is omgeslagen en verdronken. Dat dit ongeval heeft plaatsgehad in de maand Julij achttienhonderd acht en twintig als wanneer de Comparanten bij de aankomst te Middelharnis van de vischsloep, door genoemden Jan van de Rovaard bevaren wordende, dit van de verdere schepelingen hebben vernomen en zich ook nog zeer goed de verslagenheid herinneren dat dit ongeval destijds in de gemeente Middelharnis veroorzaakte (1).

Nabestaanden
Lena Slis was 45 jaar toen ze weduwe werd. Ze deelde, anders dan Teuntje Hollaert die ook haar man verloor bij dit ongeluk, niet mee in de opbrengst van de inzamelingen. De reden was waarschijnlijk dat Lena geen kinderen had.
Lena is op 17 februari 1835 hertrouwd met Jan Jonker die in 1774 in Sint Maartensdijk geboren is. Jan Jonker is op 19 maart 1844 in Sommelsdijk overleden. Lena overleed op 23 oktober 1849 in Sommelsdijk.
Genealogische gegevens zie Koenegenealogie volgnrs. 68,161

1. Huwelijk Lena Slis met Jan Jonker. Huwelijksbijlage bij akte 1835/3 Middelharnis

Daniël van Gelderen (1798-1828) en Teuntje Hollaert (1799-1865)

Ouders
Daniël van Gelderen is een zoon van Maarten van Gelderen en Susanna Dupré. Hij is op 24 juni 1798 in Middelharnis geboren.
Teuntje Hollaert is op 20 oktober 1799 in Brouwershaven geboren, dochter van Klaas Hollaert en Adriaantje Kales.

Huwelijk en kinderen
Daniël en Teuntje zijn op 24 juni 1823 in Middelharnis getrouwd, ze waren 25 en 23 jaar oud. Daniël was visser van beroep.
Op 22 oktober 1823 is Adriaantje geboren en op 29 december 1825 Suzanna.

De boot van Jan van de Roovaard omgeslagen juli 1828. Daniël omgekomen
Daniël van Gelder was net dertig toen hij is verdronken. Over de toedracht weten we het volgende
Op 12 juli 1834  verschenen, ten behoeve van een nieuw huwelijk van Teuntje Hollaert, voor de vrederechter van het kanton Sommelsdijk de vissers Cornelis Verhage (61), Jan Krijger (34), Lauris van den Nieuwendijk (30) en Abram Bree (26). Zij verklaren:
Zeer wel te hebben gekend de persoon van Daniël van Gelder, zijnde geweest visscher van beroep en te Middelharnis woonachtig, man van de Rekwirante, en te weten dat bij gelegenheid dat hij als Matroos varende bij Stuurman Jan van de Roovaard, met nog andere matrozen, zich bevindende in een boot om te visschen, met gemelde boot is omgeslagen in zee en verdronken. Dat dit ongeval heeft plaatsgehad in de maand Julij achttienhonderd acht en twintig en dat de Comparanten voor redenen van wetenschap geven dat zij in de nabijheid van het ongeval in zee waren en hetzelve hebben gezien (1).
Bij dit ongeval kwam ook Jan van den Boogaard om, zie volgend bericht.

Nabestaanden


Arnhemsche Courant, 6 juni 1829

Uit bovenstaand bericht blijkt dat Teuntje en haar twee kinderen meedeelden in de opbrengst van de inzamelling, die ten behoeve van de weduwen en wezen van opvarenden van de Catharina Elizabeth in Batavia is gehouden.
De beide kinderen zijn jong overleden. Adriaantje was negen jaar toen ze op 7 oktober 1832 overleed en Suzanna was zeven en is overleden 7 september 1833.
Teuntje is op 27 juli 1834 hertrouwd met Hendrik Smits een visser die in 1795 in Vlaardingen geboren is. Op 12 augustus 1835 is Adrianus Smits geboren en op 25 september 1841 Adriaantje. Klaartje die in 1837 geboren werd heeft maar enkele maanden geleefd. Hendrik Smits was vijftig jaar toen hij in 1846 overleed.
Teuntje bleef voor de tweede keer achter met twee kinderen. Op 9 december 1859 toen ze zestig was is ze nog getrouwd met Dammis Vroegindeweij, een weduwnaar van 64 jaar. Ze is op 13 oktober 1865 overleden.


1. Huwelijk Teuntje Hollaert met Hendrik Smits. Huwelijksbijlage bij akte 1834/18 Middelharnis


dinsdag 1 juli 2014

Eene droevige ramp op het Haringvliet in 1828

In de maand januari 1828 zijn vijf mannen op het Haringvliet verdronken. Twee personen, Danker van Gilst (schipper) en Bastiaan Kanse (schippersknecht), waren op 15 januari 1828 op weg met een schuit met vis naar Antwerpen toen hun boot tussen Den Bommel en Ooltgensplaat gezonken is.
Op 19 januari gingen Arij Benne (schipper), Arij Lugthart (schippersknecht) en Jacob Ruitenberg (schippersknecht) op weg vanuit Middelharnis om naar overblijfselen te zoeken. Ook hun boot is in de problemen gekomen en ook deze mannen zijn verdronken.
Lambertus Kolff, reder (boekhouder) van vissloepen, nam het initiatief voor een landelijke inzameling ten behoeve van de weduwen en wezen. 
Bij de twee ongelukken samen kwamen vijf mannen om het leven. Vier vrouwen werden weduwe en acht kinderen verloren hun vader (in onderstaand bericht staan opgeteld elf kinderen).


Korte tijd later, op 5 maart 1828, is de nieuw gebouwde sloep Catharina Elizabeth met de volledige bemanning van dertien mensen vergaan (zie bericht van 9 december 2013). Zeven weduwen en negentien wezen bleven achter.Leeuwarder Courant 19 januari 1828

Danker van Gilst (1788-1828) en Susannetje van der Put (1798-1852)
Danker van Gilst (1) is op 9 maart 1788 in Sommelsdijk gedoopt. Hij was viskoper, handelde in verse vis die hij naar Antwerpen bracht.
Danker is op 8 april 1818 getrouwd met Johanna van Eck. Hun dochter Maria is op 6 juni 1818 geboren waarna Johanna op 13 juni 1818 aan de gevolgen van de bevalling overleden is. Maria is vier dagen later overleden.
Op 11 december 1820 is Danker hertrouwd met Susannetje van der Put, geboren 25 oktober 1798 (evenals haar tweelingbroer Hendrik). Zij is een dochter van Hendrik van der Put en Elizabeth Vogelaar (zie bericht van 10 juni 2014). In 1821 is Elisabeth geboren, zij heeft maar kort geleefd. In 1822 is Gijsbart geboren, in 1824 Cornelis en in 1826 Elizabeth.

Danker was 39 jaar toen hij op 16 januari 1828 op het Haringvliet omgekomen is. Susannetje bleef achter met drie kinderen onder de zes jaar. Ze is op 20 mei 1831 hertrouwd met Gerrit den Boer, een visser (later stuurman) met vier kinderen. Susannetje was 53 jaar toen ze op 6 januari 1852 overleed. Ze woonde toen op het Vissersdijk.
Gijsbart van Gilst (1822-1863) is op 25 augustus 1863 om het leven gekomen aan boord van de Western Continent ter hoogte van Sunderland. Hij was in 1858 in Rotterdam gehuwd met Francina Grinwis.
Cornelis van Gilst (1824-1866) werd visser. Hij trouwde met Maatje Grootenboer die in 1865  in Antwerpen overleden is (haar zus Aaltje Grootenboer, weduwe van Willem Jongejan woonde daar).
Elizabeth van Gilst (1826-1864) trouwde met Bastiaan van der Meide (arbeider, later vuurstoker). Ze zijn naar Den Helder verhuisd.

Bastiaan Kanse (1803-1828)
Bastiaan was de knecht van Danker van Gilst. Hij was samen met Danker op weg naar Antwerpen met vis toen hun boot omsloeg. Bastiaan is gedoopt 26 februari 1803, zoon van Jacob Kanse en Marie Hollaar. Bastiaan was 24 jaar en ongehuwd.


Middelharnis 1828, overlijdensakte 9 en 10.
Danker van Gilst en Bastiaan Kanse


Arij Benne (1796-1828) en Maria van der Sloot (1795-1862)
Arij Benne was schipper, een van de drie mannen die op zoek gingen naar de schuit van Danker van Gilst. Arij is geboren op 19 januari 1796 in Koorndijk. Hij is op 4 augustus 1822 in Middelharnis getrouwd met Maria van der Sloot, dochter van Cornelis van der Sloot en Elisabeth Bree. Maria is op 27 december 1795 in Middelharnis geboren. Arij en Maria kregen twee kinderen : op 30 oktober 1822 is Pleun geboren en op en Klaartje op 13 februari 1825.
Arij is op zijn verjaardag, 19 januari, omgekomen. Hij was 32 jaar. Maria bleef achter met twee kinderen onder de zes jaar. Op 14 mei 1831 kreeg ze een zoon genaamd Daniël van een onbekende vader. De jongen overleed 3 juni 1831 (naam van de moeder: Elizabeth Sloot).
Maria is in 1833 hertrouwd met Simon Waterman. Dit was haar derde huwelijk want voordat ze met Arij trouwde was ze met Egge Lammers getrouwd, waar ze van gescheiden is na zijn veroordeling tot twintig jaar gevangenisstraf in 1819 (zie bericht van 12 mei 2014).

Arij Lugthart (1793-1828) en Arjaantje Stadhoek (1797-1887)
Arij Lugthart is ca. 1793 in Haarlem geboren. Hij trouwde op 4 februari 1821 in Sommelsdijk met Arjaantje (Adriaantje)  Stadhoek, geboren in Nieuwe-Tonge. Op 27 juli 1821 werd Arij in Middelharnis geboren, hij is in december in Vlaardingen overleden.
Arij was 34 jaar toen hij omgekomen is. Hij was schippersknecht, een van de drie mannen die op zoek gingen naar de schuit van Danker van Gilst.
Arjaantje Stadhoek is niet hertrouwd, ze overleed in 1887 in Oude-Tonge toen ze negentig jaar oud was. Ze had een dochter, Maatje Lampert geboren in 1817, uit haar eerste huwelijk.

Jacob Ruitenberg (1782-1828) en Cornelia Langerman (1785-1838)
Jacob Ruitenberg is gedoopt op 16 januari 1782 in Middelharnis. Hij is een zoon van Teunis Ruitenberg en Susanna van den Tol. Jacob is op 14 november 1808 getrouwd met Cornelia Langerman uit Nieuw-Beijerland, geboren 13 maart 1785. Suzanna is op 7 mei 1810 in Stad aan 't Haringvliet geboren en Anna op 29 december 1815.
Jacob was was 46 jaar toen hij omgekomen is op 19 januari 1828. Hij was schippersknecht, een van de drie mannen die op zoek gingen naar de schuit van Danker van Gilst.
Cornelia bleef achter met haar twee dochters. Ze is op 12 oktober 1829 hertrouwd met Arij Onderdelinden en op 19 mei 1838 overleden.

Middelharnis 1828, overlijdensakte 13,14 en 15. 
Arij Benne, Arij Lugthart en Jacob Ruitenberg


Genealogische gegevens afkomstig van Joke van Rumpt, bewerkt voor Arjaentje
Gegevens  Van Gilst/ van der Put afkomstig van Pieter Koster te Haarlem


1. Danker was volgens de militieverklaring 1 el, 6 streep en 2 streng lang. Bij de invoering van het metrieke stelsel in 1820 werd de el gelijkgesteld aan een meter. Dat zou betekenen dat hij ± 160 cm lang was. Verder had hij, volgens het formulier van de Nationale Militie, een lang of ovaal gezicht, een rond voorhoofd, bruine ogen, een ronde kin, zwart (of bruin) haar en wenkbrauwen en als bijzonder kenmerk had hij een putje in de kin. Opmerkelijk is dat hij niet aan zijn verplichting (in 1814) ten opzichte van de Land-Militie heeft kunnen voldoen omdat hij buitenslands was. Maar waar en waarom wordt niet onthuld.

Arij Oosterling (1847-1922) en Arentje de Korte (1852-1941)

Ouders
Arij Oosterling is op 26 oktober 1847 in Nieuwe-Tonge geboren, zoon van Hendrik Oosterling, arbeider, en Teuntje Romeijn. 
Arentje de Korte is een dochter van Beschier de Korte,arbeider, en Susanna Wittekoek. Ze is in Middelharnis geboren op 22 mei 1852 in Middelharnis. Johannes de Korte, visser en gehuwd met Neeltje de Waard, was een broer van Arentje.

Huwelijk en kinderen
Arij en Arentje trouwden op 12 februari 1874 in Middelharnis. Ze waren 26 en 21 jaar oud. Arij was arbeider van beroep. 
Op 9 juni 1874 werd Teuntje geboren en  in 1877 Cornelia. In 1879 werd een kind doodgeboren. Hester Martina is van 1881, Hendrik is van 1884. Beschier, geboren in 1886, is maar drie jaar oud geworden. Dirk is van 1890, Johannis en Martijntje is een tweeling, geboren in 1892, Martijntje heeft maar kort geleefd. Jacob is in 1894 geboren. Beschier was de jongste, geboren in 1898.  Hij is in 1901 overleden.
Het gezin woonde in de Spuistraat op nr. D50.

De kinderen
Van de vier zoons van Arij en Arentje staan er drie op de foto als visser. De foto's zijn in IJmuiden gemaakt naar schatting tussen 1900 en 1910

Hendrik Oosterling trouwde in 1909 met Suzanna Koote, dochter van Abraham Koote en Pleuntje de Groot. Ze kregen in 1909 een dochter  Arendje die in 1911 overleden is. Hendrik en Suzanna zijn op 2 juni 1913 naar Rotterdam verhuisd. Hendrik was visser en ze hebben in de Spuistraat op nr. D44 gewoond.

Hendrik Oosterling, geb. 1884
collectie Museum Vlaardingen, Fo.12224

Dirk Oosterling is in januari 1913 naar Rotterdam verhuisd en in november 1913 weer teruggekomen naar Middelharnis. Hij was diepzeevisser en matroos. Hij is op 30 april 1976 overleden in het Prins Hendrik tehuis voor oud-zeevarenden in Egmond aan Zee en op 4 mei 1976 in Middelharnis begraven. Zijn broers Hendrik en Johannes waren volgens overlijdensadvertentie nog in leven en woonachtig in Rotterdam.
Dirk Oosterling, geb. 1890
Collectie Museum Vlaardingen Fo. 12225

Johannis trouwde in 1922 in Willemstad met Neeltje Rijndorp uit Klundert.


Johannis Oosterling, geb. 1892
collectie Museum Vlaardingen, fo.12226


Teuntje trouwde in 1898 met Simon Hartensveld uit Sommelsdijk;
Hester Martina Oosterling trouwde in 1910 met  een visser, Mattheus van Delft, zoon van Geerit van Delft en Sara Jongejan. Zij staat met foto in het bericht van 10 februari 2012 vermeld.
Cornelia trouwde in 1911 met Teunis Ruitenberg, bootwerker. Ze woonden allebei al in Rotterdam ten tijde van het huwelijk. Jacob Oosterling is in 1921 met Pietje Brussaard uit Oud-Beijerland gehuwd.Van links naar rechts: Jacob (Jaap) Oosterling, Arentje de Korte, twee dochters, mw. Vroegindeweij en haar zoon.Foto uit het boek van C.J. Hameeteman. Middelharnis, een eeuw foto's en herinneringen, p. 9


Met dank aan Museum Vlaardingen voor het gebruik van de foto's