donderdag 27 juni 2013

Paulus Rooij (1756-1821) en Willemtje Bouwer (ca.1756-1825)

Paulus Rooij was een zoon van Maarten Rooij en Anna Kreeft,. De ouders van Willemtje Bouwer heetten Willem Bouwer en Arentje Brom (1). Paulus had o.a. een zus die Lena heette en die met schipper Jacob Bree getrouwd was. Zie tekst op dit weblog van 22 februari 2013.
Paulus en Willemtje trouwden in 1784, ze kregen vier kinderen: Maarten (1784), Arentje (1787), Willem (1790) en Annetje (1794). Arentje trouwde met Gijsbert Rietmulder en Annetje met Leendert Koote. De zonen Maarten en Willem werden visser.

Maarten Rooij (1784-1849) en Aaltje Witvliet (1778-1851)
Maarten en Aaltje trouwden in 1810.  Ze kregen drie kinderen. Willempje Rooij (1812-1885), Cornelis Rooij (1815-1860) en Paulus Rooij (1822-1909).
- Cornelis trouwde als eerste, in 1837 met Maria Vrijdag. Ze kregen zeven kinderen. 
- Paulus trouwde op 2 maart 1849 met Maria Elisabeth Nagtegaal, een dochter van  Hubrecht Nagtegaal en Anna Verdoes. Zie de tekst op dit weblog van 19 februari 2012. Haar zus Petronella was met Hendrik de Waard getrouwd.

 Pieter Rooij (1862-1895) was een zoon van Paulus en Maria Elisabeth. Hij was een van de bemanningsleden van de sloep Zeemanshoop die in 1895 met man en muis vergaan is. Pieter was in 1886 met Dana Hartog getrouwd. Zie ook de tekst van 22 februari 2012. 
Pieter Rooij in 1875
Zierikzeesche Nieuwsbode, 5 september 1990

Vader Maarten Rooij overleed op 3 juli 1849 toen de cholera-epidemie in Middelharnis heerste. 
- Op 3 mei 1851 trouwde Willempje Rooij op 39-jarige leeftijd met Paulus de Koning de weduwnaar van Cornelia Touw die met zes jonge kinderen was achtergebleven (zie bericht van 30 mei 2013). Samen kregen Willempje en Paulus nog een dochter Aaltje die na enkele weken overleed. Paulus de Koning (1811-1863) was een van de bemanningsleden van de Vrouwe Aplonia, een van de sloepen die van 3 op 4 december 1863 vergaan is.

Willem Rooij (1790-1825) en Annetje Koudijzer (ca.1794-1863)
Willem Rooij, de jongere broer van Maarten, trouwde op 10 juni 1815 met Annetje Koudijzer. Op 8 juni 1816 werd zoon Paulus geboren, in 1820 Pieternella en in 1823 Arendje.
Willem Rooij was visser. Hij was een van de bemanningsleden van de gaffelschuit van Jacob Bree die op 16 oktober 1825 is vergaan (2). Jacob Bree was een oom van Willem.
Annetje bleef achter met drie jonge kinderen.
- Arendje Rooij is maar acht jaar geworden, 1831 overleden.
- Pieternella (van Beek) Rooij (1820-1907) trouwde in 1839 met Leendert de Koning. Ze zijn in 1855 gescheiden wegens overspel van Pieternella. Ze is in 1869 hertrouwd met Cornelis van Gelder uit Goedereede.
- Paulus Rooij (1816-1871) was visser. Hij is op 15 maart 1871 aan boord van de vissloep Pieter Mogge, schipper Cornelis Dubbeld, overleden op 55 NB. Hij was 54 jaar en ongehuwd (3).

1. Gegevens van Joke van Rumpt en uit de genealogie Rooij 
2. Blijkt uit bijlage bij huwelijksakte Middelharnis 1839 no. 21. Huwelijk van Pieternella met Leendert de Koning.
3. Overlijdensakte Middelharnis, 1871, 20.

maandag 24 juni 2013

Leendert Boon (1831-1867) en Burgje Matze (1834-1873)

Ouders
Leendert Boon was visser, een zoon van Jan Boon en Maria den Ruiter. Maria kwam uit Ooltgensplaat.  In het begin van de negentiende eeuw waren er ook al vissers met de naam Boon in Middelharnis o.a. de grootvader van Leendert die Sijbrand heette. Sijbrand Boon (1768-1828) is in maart 1828 verdronken bij het vergaan van de schuit van Leendert de Waard (1).
Leendert is geboren op 29 januari 1831.

Jan Boon (1800-1851) is op 11 juni 1851 op de Noordzee verdronken (2). Hij was vijftig jaar oud. Jan is op 4 oktober 1800 geboren in Middelharnis, zoon van Sijbrant Boon en Jasperijntje Gouwman. Uit zijn eerste huwelijk met Johanna van Es werd in 1825 zoon Sijbrand geboren. Johanna overleed in 1827, waarna Jan met Maria den Ruiter trouwde. Uit dit huwelijk werd in 1831 Leendert geboren.  Hij is omgekomen in 1867 met de ramp van de Wisselvalligheid
Maria is in mei 1855 tijdens de cholera-epidemie gestorven. 

Burgje Matze (ook gespeld als Matse) was een dochter van Hendrik Matze en Arendje Hoogmoed, geboren op 21 mei 1834. Haar ouders zijn in 1833 in Sommelsdijk getrouwd want Arendje kwam daar vandaan.
Burgje was de oudste van het gezin, ze is naar haar grootmoeder Burgje den Boer genoemd. Zij had broers die Arij en Hendrik heetten. Haar vader overleed ten tijde van cholera-epidemie van 1855.

Huwelijk en kinderen
Leendert Boon en Burgje Matze trouwden op 13 mei 1857. Hij was 26 en zij was 22  jaar oud. Er waren geen familieleden als getuige bij, wel vier collega-vissers: Paulus de Koning, Salomon Beket, Pieter Krijger en Jan Nagtegaal. Alleen Arendje Hoogmoed was nog in leven om haar toestemming te geven. De andere drie ouders waren al overleden. Arendje overleed in 1866, mogelijk ook aan cholera.
Op 22 september 1857, vier maanden na het huwelijk, werd de oudste zoon Jan geboren. Daarna volgde Arendje in 1859 en Maria Hendrika in 1862. Hendrika uit 1864 werd maar enkele maanden oud. In 1866 werd Hendrik geboren die maar twee jaar werd; hij is in 1868 overleden.

De ramp met de Wisselvalligheid in 1867 ; Leendert Boon en zwager omgekomen
Leendert Boon was bemanningslid van de sloep Wisselvalligheid schipper Abraham van Eck die van 16 op 17 januari 1867 onder de Nederlandse kust van overvaren is. De gehele bemanning van twaalf koppen is hierbij omgekomen.
In deze periode is ook Hendrik Matze (1845-1867) een broer van Burgje overleden. Het is zeer waarschijnlijk dat hij ook aan boord van deze sloep was. Hendrik was 21 jaar en ongehuwd, geboren op 18 mei 1845.


Nederlandsche Staatscourant, 10 november 1869

Nabestaanden
Burgje Matze bleef in 1867 met vier kinderen achter. Jan was negen. Arendje was acht, Maria Hendrik bijna vijf en Hendrik van nog geen 2. In 1868 overleed de jongste zoon. Burgje heeft zich tot de kantonrechter gewend samen met andere weduwen van de bemanning van de Wisselvalligheid om een verklaring te verkrijgen dat haar man overleden was. Dit werd gedaan om een nieuw huwelijk mogelijk te maken. Bij Burgje is dit er niet van gekomen. Ze is jong overleden, op 5 januari 1873 toen ze nog maar 38 jaar was.
De drie kinderen, Jan van zestien, Arendje van vijftien en Maria Hendrika van bijna elf jaar werden in het burgerweeshuis opgenomen. Maria Hendrika is vanuit het weeshuis op 7 mei 1879 naar Sommelsdijk vertrokken. Ze was ongehuwd en overleed in Middelharnis op 10 juli 1898.
Arendje Boon trouwde op 2 juli 1880 met Leendert Auperlée, een weesjongen. Zijn beroep was bouwknecht. Zij was twintig, hij 22 jaar oud. Cornelis Klaassen en Jacob van der Baan, regenten van het weeshuis, waren voogd over de bruid en de bruidegom.

Jan Boon en Josina van Dongen
De oudste zoon Jan Boon werd visser en trouwde op 13 oktober 1882 (akte 22) met Josina van Dongen, dochter van Leendert van Dongen en Adriana de Reus. Haar vader is in 1863 verdronken bij de ramp met de Eben Haëzer. Zie de tekst op dit weblog van 15 maart 2013. Haar moeder is toen met de broer van Leendert die Johannis heette getrouwd 
Jan was 25 en Josina 22 toen ze trouwden.
Ze kregen drie kinderen, Leendert uit 1883 heeft maar kort geleefd, Leendert in 1884, Johannis is op 9 april 1887 geboren. Jan Boon (1857-1887) zou op 12 mei 1888 verdronken zijn in het Noordzeekanaal nabij IJmuiden, volgens akte 49 uit 1888. 
Maar op 5 december 1887 stond het volgende bericht in het Algemeen Handelsblad, waardoor we aan mogen nemen dat zijn overlijdensdatum 22 november 1887 is. Hij was dertig jaar oud.
Josina bleef met twee kleine kinderen achter. Beide zoons zijn in Middelharnis getrouwd.
Josina van Dongen is op 13 mei 1931 in Middelharnis overleden (3)

1. huwelijksbijlage bij akte 17,  1830
2. Huwelijksbijlage bij akte 12 van 13 mei 1857.
Jan Boon was eerder getrouwd met Johanna van Es, overleden 1827. Ze hadden een zoon die Sijbrand heette.
3.  Foto's Jan Boon en Josina van Dongen op de Boon - Van Dijk website op myheritage.nl

zaterdag 22 juni 2013

Maria Jongejan (1775-1866), Teunis Sloot (1778-1819) en CornelisTibout(1774-1849)

We gaan terug naar de achttiende eeuw toen de eerste Jongejan zich vanuit Piershil in Middelharnis vestigde.  Zie de tekst van 31 januari 2012 op dit weblog getiteld : Een Mennoniet en zijn nazaten.

Pieter Jongejan (1703-1802) is gedoopt in Piershil en in 1753 in Middelharnis getrouwd met Cornelia Jillis Kolff die in 1761 overleed. Zijn tweede huwelijk was met Lijntje Gijsberts Tieleman. Zijn moeder heette Maria van der Velde, overleden in Piershil in 1747.
De zonen van Pieter, Cornelis (uit zijn eerste huwelijk), Gijsbert, Arie en Hendrik hebben voor veel nazaten op Flakkee en vooral in Middelharnis gezorgd. We komen deze familieleden tegen op dit weblog.
Over zijn dochter Maria Jongejan (1775-1866), genoemd naar haar grootmoeder Maria van der Velde, uit het huwelijk met Lijntje Tieleman zijn de volgende bijzonderheden bekend.

Huwelijk met Teunis Sloot
Maria werd op 21 mei 1775 gedoopt. Ze trouwde met Teunis Sloot (geboren 5 maart 1778) op 2 juni 1804. Teunis is een zoon van Jan Pietersz van der Sloot en Elizabeth Abeele. Teunis was visser en stuurman.
Er zijn geen kinderen uit dit huwelijk bekend. Maria was naaister van beroep.  

Teunis Sloot, stuurman onder Pruisische vlag
In 1805 was Teunis Sloot stuurman op een gaffelschuit uit Middelharnis. Hij voer onder Pruisische vlag. Hij woonde in de Voorstraat, was getrouwd en had geen kinderen. De schuit was voor de helft eigendom van Van den Tol (1).

De scheepsramp met de gaffelschuit van Pieter van den Tol
Teunis (van der) Sloot (1778-1819)  is omgekomen in maart 1819 toen de gaffelschuit van Pieter van den Tol met de hele equipage verging (2). Vissers van Terschelling hebben nog een gedeelte van het wrak gezien. Maria werd weduwe op haar 43e jaar. Ze hertrouwde in 1821. 

Huwelijk met Cornelis Tibout
Op 1 maart 1821 werd het huwelijk gesloten tussen de 45-jarige weduwe Maria Jongejan en Cornelis Tibout, weduwnaar van Huijbertje van de Roovaart die op 23 juni 1818 overleden was. Cornelis was geboren op 27 maart 1774, dus bijna 47 toen hij hertrouwde. Zijn beroep was stuurman. Hij had een zoon Lucas Tibout geboren in 1803. 
De oudste broer van Maria, Cornelis Jongejan (1754-1805), was getrouwd met Lena Tibout geb. 1762, een zus van Cornelis. Cornelis en Maria kenden elkaar dus al lange tijd.
Bij het huwelijk was haar broer Arij Jongejan, 52 jaar, getuige. Arij was visser.
Op 28 juni 1849 ten tijde van de grote cholera-epidemie in Middelharnis is Cornelis overleden (genoteerd als Kornelis Tiebout), 75 jaar oud.

Overlijden van Maria
Op het hoogtepunt van de cholera-epidemie van 1866 is Maria Jongejan op 29 juni in Middelharnis overleden, ze was  ruim 91 jaar oud.

1. Brown, Mysteries of neutralization, 141
2. huwelijksbijlage 1821 akte 3.


vrijdag 21 juni 2013

Maarten Langbroek (1789 -1847), Jobje Breeman (1792-1832) en Adriaantje van de Rovaard (1796-1877)

Ouders
Maarten Langbroek is een zoon van Jeroen Langbroek en Elia Rooij. Hij werd op 4 oktober 1789 geboren. Zijn grootvader was Cornelis Gleijnsz Langbroek die in 1762 met zijn gaffelschuit verongelukte (zie bericht van 15 januari 2014).
Jobje was een dochter van Job Breeman (1765-1791).  Hij is november 1791 verongelukt toen de gaffelvisschuit van Jan Muije onder Texel schipbreuk leed (1). Op het moment dat Jobje Breeman werd gedoopt op 15 juli 1792  was haar vader al overleden. Ze is naar hem genoemd. 
Jobje was vijftien jaar oud bij het overlijden van haar moeder, Magdalena van der Sloot (geb. 1764) op 5 augustus 1807. Haar grootvader Marinus Breeman was het jaar daarvoor overleden. Jobje had een oudere broer, ook Marinus Breeman, geboren in 1790.

Huwelijk en kinderen
Maarten en Job(t)je trouwden op 5 mei 1813 in Middelharnis. Zij was twintig jaar en hij 23 jaar oud. Maarten was visser. 
Op 15 oktober 1813 werd Hendrik geboren en op 24 augustus 1816 zoon Job. De derde zoon heette Jeroen Hendrik, geboren in 1821.
Jobje is op 20 maart 1832 overleden 39 jaar oud.

Maarten hertrouwd
In 1833 op 7 december is Maarten hertrouwd met Adriaantje van de Rovaard. Hij was toen 44 en zij 37 jaar oud. Adriaantje was de weduwe van Gijsbert Visser die eveneens in 1832 overleed.
In 1836 werd zoon Cornelis Langbroek geboren en in 1837 dochter Aagtje. In 1840 kwam dochter Elia Rooij Langbroek, genoemd naar de moeder van Maarten. Elia werd maar enkele maanden oud. Aagtje is in 1846 overleden toen ze negen was.

Stuurman Maarten Langbroek
Maarten Langbroek was de eerste stuurman uit Middelharnis die op een nieuwe sloep ging varen: de Vrouw Aplonia die in 1817 nieuw uitgehaald werd. Maarten was eigenaar van 1/16 part ter waarde van 900 gulden.  Dit bedrag leende hij tegen zes procent van A.Q. Kolff, die zelf 5/16 bezat. Eind 1822 heeft hij de lening afbetaald (4).
In 1833 is de romp van de sloep verkocht. De sloep is in handen van Jacob Slis gekomen. Hij kocht de romp voor 676 gulden, de mast voor 120 en nog een aantal onderdelen (5). In 1863 is de sloep vergaan, zie bericht van 7 november 2013.

Rotterdamsche Courant, 9 augustus 1833

De verkoop van de Vrouw Aplonia valt samen met het overlijden van Jobje Breeman en het hertrouwen van Maarten Langbroek.

Ongeval in 1847
Op 27 juni 1847 is Maarten Langbroek (1789-1847) verdronken in de Noordzee.De omstandigheden waaronder dit gebeurde zijn niet bekend (2). Maarten was van 1843-1847 schipper op de sloep Middelharnis de MS 5 van G. en L. Kolff (3).
Hij was 57 jaar oud.

Huwelijk van de kinderen
Hendrik Langbroek trouwde in 1834 met Helena Cornelia Boogerman uit Sommelsdijk. Hij was  schipper op de MS 3 Dankbaarheid van wed. G. Kolff van 1842-1867 (3).
Job Langbroek trouwde in 1839 eveneens met een bruid uit Sommelsdijk: Lientje Schreuder. Ook Jeroen Hendrik vond zijn vrouw in Sommelsdijk en wel in 1844: Gerbregta van Rikxoort.

Zoon Cornelis uit het tweede huwelijk van Maarten trouwde in 1861 met Francijntje Trommel. 
Adriaantje van de Rovaard heeft tot 1877 geleefd. Ze is 81 jaar geworden.


1. Huwelijksbijlage bij het huwelijk van Maarten Langbroek en Jobje Breeman, Middelharnis, 1813, akte 14.
Jacob Bree, stuurman, Leendert Boon, Joost Sloot en Jan de Bloeme verklaarden dat Job Breeman werkelijk op de Noordzee op de hoogte van Texel schipbreuk heeft geleden en verongelukt is. 
Uit bijlage bij huwelijk 1815 akte 24, Marinus Breeman en Arentje Luijendijk.weten we dat het om de gaffelschuit van Jan Muije gaat.Zie ook huwelijksbijlage bij het huwelijk van  Maatje Troost en Jan Peekstok. Middelharnis, 1815 akte 1. Beide laatste verklaringen geven oktober 1791 als datum.
2. 'Huwelijksakte 13 april 1861, akte 5. Huwelijk Cornelis Langbroek en Francijntje Trommel. Opmerking in de acte, geen bijlage.
3. De sloepen van Middelharnis, 1834-1923. Handgeschreven overzicht, auteur onbekend. Aanwezig in Maritiem Museum Rotterdam, 64 p. 
4. Stadsarchief Rotterdam. Register van leningen A.Q. Kolff. inv. nr. 1310/79, folio 144.
5. Notarieel archief Middelharnis,  archief van notaris Lambertus Kolff van Oosterwijk. inv. nr. 5841, 919.


Met dank aan P.L. Koster te Haarlem voor de gegevens over Jobje en haar familiemaandag 10 juni 2013

Cornelis de Koning (1786-1828) en Stijntje Blok (1788-1868)

Ouders
Cornelis (de) Koning is een zoon van Leendert Cornelisz de Koning en Maatje van Brugge(n). Hij is geboren op 21 mei 1786.
Stijntje of Stientje Blok was een dochter van Gerrit Blok en Aartje Bouwe. Ze is gedoopt op 14 september 1788.


Huwelijk en kinderen
Cornelis Koning en  Stijntje Blok trouwden op 9 december 1814, 28 en 26 jaar oud.

Kinderen:
Maatje Koning (1815-1853) werd op 11 september 1815 geboren. Zij trouwde niet en is overleden in 1853, 38 jaar oud.
Leendert de Koning (1817-1864), geboren 29 januari 1817. Hij trouwde op 2 december 1839 met Pieternella Rooij. Hij is van haar gescheiden omdat zij overspel pleegde en op 10 mei 1856 hertrouwd met Adriana Verhage.
Gerrit de Koning (1821-1865), geboren op 4 juni 1821. Hij trouwde op 29 april 1848 met Baaltje de Jong (1826-1863). Ze kregen zes kinderen, waarvan er een levenloos geboren is en een na zeven maanden overleden. Baaltje is op 24 april 1863 overleden, waarna Gerrit op 14 november 1864 met Louiza Vroegindeweij (1825-1912) trouwde.
Arend de Koning (1823-1865), geboren op 27 november 1823, trouwde op 10 mei 1849 met Maria van Gelder (1824-1881). Op 12 november 1849 werd Cornelis geboren, op 28 juli 1851 Jakob. Daarna volgden Christina (1853), Neeltje (1856), Leendert (1859), Lena (1862), zij is maar een jaar oud geworden. Arend werd op 12 december 1864 geboren.
Aartje de Koning (1826-1919) is op 14 april 1851 met Anthonij van Dongen getrouwd.

Cornelis de Koning overleed in 1828, 41 jaar oud. Stijntje is 79 geworden, ze is niet hertrouwd.

De ramp met de Lucretia Adelaïde 1865.
In februari 1865 is de sloep Lucretia Adelaïde van reder Kolff uit Middelharnis vertrokken. rond 20 februari is de sloep met de volledige bemanning vergaan. Schipper was de 41-jarige Arend de Koning (1823-1865) (1).
Twee zoons van Arend de Koning en Maria van Gelder waren ook aan boord van deze sloep. 
Hun oudste zoon Cornelis de Koning (1849-1865) was vijftien jaar en de tweede zoon Jakob de Koning (1851-1865) nog maar dertien jaar toen ze om het leven kwamen.
Maria van Gelder bleef achter met vier kinderen, waarvan de jongste twee maanden oud was.

Gerrit de Koning (1821-1865), oudere broer van Arend, was eveneens aan boord. Hij was 43 jaar. Louize Vroegindeweij werd enkele maanden na haar huwelijk met Gerrit weduwe. Uit zijn eerste huwelijk waren vier kinderen in leven ten tijde van de ramp.


Zoals gebruikelijk werden diverse inzamelingsacties voor de weduwen en wezen gehouden. Waaronder deze actie van de rederijkerskamer van Sommelsdijk.


Zierikzeesche Nieuwsbode 19 april 1865


Meer familieleden op zee gebleven
- De man van dochter Aartje de Koning heette Anthonij van Dongen (1825-1863). Hij was een van de bemanningsleden van de Eben Haëzer, de sloep die in 1863 is vergaan. zie tekst van 15 maart 2013.
- Vlak voor de ramp met de Lucretia Adelaïde, op 12 december 1864, hadden Arend de Koning en Maria van Gelder een zoon gekregen. Hij heette eveneens Arend de Koning (1864-1899). Hij trouwde op 26 oktober 1888 met Trijntje Boogerman. In 1899 is Arend omgekomen toen de MD 7 Toekomst werd overvaren in het Skagerrak.
- Bij de ramp met de MD 1 Luctor et Emergo is Arij de Koning (1896-1910) omgekomen, de dertienjarige zoon van bovenvermelde Arend de Koning en Trijntje Boogerman. Hij is geboren op 25 juli 1896. Uit hetzelfde gezin kwamen nog twee zoons om:
- Leendert Cornelis de Koning (1892-1919) was aan boord van de zeillogger IJM 301 Hendrik Willem*   die op 12 maart 1919 op een mijn is gelopen en vergaan. Leendert Cornelis is geboren op 7 december 1892.
- Arend de Koning (1890-1941) is omgekomen bij de ramp van de MS Slamat op 27 april 1941 samen met 943 andere opvarenden van dit koopvaardijschip en van twee Engelse destroyers. Hij was de oudste zoon, geboren 19 januari 1890.
Jeroen Hendrik de Koning (1897) was de jongste van het gezin, hij is eveneens visser geworden, bij was een van de bemanningsleden van de Oranje Nassau bij de stranding in 1913. 
Naast de genoemde zonen waren er twee dochters: Neeltje (1891) en Maria (1895). Cornelis, geboren 14 maart 1899 is op 17 juli 1900 overleden.

1. Bronnen voor deze slachtoffers van de ramp van 1865: Bevolkingsregister 1861-1890 Middelharnis, huwelijksbijlagen 1871 akte 19 en 1882 akte 23.
Met dank aan Harry de Hamer voor de aanvullende gegevens over de zonen van Arend de Koning en Trijntje Boogerman

* andere vissers uit Middelharnis aan boord van de Hendrik Willem: Aren Roodzant en Jacob van Gelder (zie bericht 11 februari 2012) en Hubrecht van den Hoek (zie bericht van 17 mei 2013).