woensdag 29 juni 2016

Gerrit Verhage (1722-1801) en Huijbertje Joosten Pas (1719-1779)

Ouders
Gerrit Adriaansz Verhage is gedoopt in Middelharnis op 18 januari 1722. Hij is een zoon van Adriaan Gerritsz Verhage en Leuntje Pieters Masteluijn.
Huijbertje Joosten Pas is een dochter van Joost Arens Pas en Aaghje Cornelisdr Wafelbakker. Zij is op 29 oktober 1719 in Middelharnis gedoopt.

Huwelijk en kinderen
Gerrit en Huijbertje trouwden op 15 november 1744 in Middelharnis, ze waren 22 en 25 jaar oud. Op 24 oktober 1745 werd Leuntje gedoopt, op 24 maart 1748 Aagje, op 21 november 1751 de tweeling Adriana en Elisabeth, op 22 september 1754 Neeltje en op 1 januari 1757 Arentje. Het zevende kind was een zoon, Joost. Hij is op 19 augustus 1757 gedoopt.

Huwelijken van de dochters
Over Joost Verhage zijn geen gegevens bekend. De dochters van Gerrit Verhage en Huijbertje Pas zijn bijna allemaal met een stuurman van een gaffelschuit getrouwd.
Leuntje trouwde op 27 april 1766 met Dirk Michielsz van Heest (1744-1807). Hij was stuurman. Zie voor meer gegevens het bericht van 3 december 2014. 
Aagje trouwde op 10 april 1768 met Leendert Jacobsz Visser. 
Adriana trouwde op 17 mei 1772 met stuurman Jacob van de Roovaart. Zie bericht van 3 oktober 2014. 
Elisabeth trouwde 23 mei 1773 met Cornelis Gerritsz Koning. Zie bericht van 2 januari 2014.
Neeltje trouwde 23 april 1775 met Anthonij Brijs, een halfbroer van Cornelia Brijs. Zie bericht van 26 juni 2016.
Arentje trouwde 21 mei 1780 met  Abram Bree. Hij was stuurman en is in februari 1813 op zee gebleven. Zie bericht van 9 januari 2014.

Stuurman Gerrit Verhage
Gerrit Verhage staat op 6 januari 1750 vermeld als stuurman van de gaffelschuit De Liefde , evenals in 1758 en 1760. De schuit is overgegaan op zijn schoonzoon Dirk van Heest. Hij verkocht aan hem in 1783 1/16 part in deze schuit. Verder had Gerrit Verhage porties in ventjager de Jonge Elisabeth in 1763 en 1773. Na zijn dood in 1801 is een part in de Vrouwe Elisabeth verkocht en een part in de Jacob en Johannes waarop zijn neef Adrianus stuurman was (1).

Genealogische gegevens afkomstig van Pieter Koster te Haarlem, bewerkt voor Arjaentje
1. Rechterlijk archief Middelharnis, inv. nr. 17 en 18 (klappers). 

zondag 26 juni 2016

Mattheus Koote (1729-1757) en Cornelia Brijs (1730-1818)

Ouders
Mattheus Cornelisz Koote is een zoon van Cornelis Dirksz Koote en Jacomina Mattheus Stapel. Hij is op 10 juli 1729 in Middelharnis gedoopt. Cornelis Koote was in 1748 stuurman van de Eendragt en in 1751 van de Prins Willem.
Cornelia Brijs (Bries, Breijs) is een dochter van Jan Adrianuszoon Brijs en Cornelia Arentsdochter Troost. Ze is geboren op 1 oktober 1730.

Huwelijk en kinderen
Mattheus en Cornelia gingen op 27 november 1750 in ondertrouw. Op 14 november 1751 werd Cornelis gedoopt. Hij is op driejarige leeftijd overleden, 10 mei 1755. Jan is gedoopt op 16 januari 1754. Hij werd stuurman, zie bericht van 18 juni 2016.

De ramp met de gaffelschuit de Eendracht in 1757
De schuit van Cornelis Koote is in februari 1757 vergaan, Mattheus was bij zijn vader aan boord.
Cornelia Brijs werd in februari 1757 weduwe, ze was 26 jaar en bleef achter met een zoontje van drie jaar oud. Mattheus Koote was 27 jaar toen hij op zee verongelukte.

Cornelia Brijs twee maal hertrouwd
Op 24 mei 1771 verscheen Cornelia Brijs voor de weeskamer van Middelharnis (1). Ze wilde hertrouwen en moest daarvoor een regeling treffen over de boedel (uitkoop).  Ze trouwde, 40 jaar oud, op 14 juli 1771 met Jan Jacobsz Visser (1742-1784), weduwnaar van Maartje Cornelisse Weijman.
Jan Visser is voor 1786 overleden. Op 5 november 1786 trouwde Cornelia met Teunis Jansz de Bloeme (1729-1807), weduwnaar van Elizabeth Imans Breesnee. Zij was 56 jaar en hij was 57 jaar. Teunis de Bloeme was stuurman van een gaffelschuit tussen 1750 en 1780 en is daarna een aantal keren 'collecteur' van de visafslag geweest in 1781/82 en in 1794/95.  Teunis was schepen van Middelharnis.


Genealogische gegevens van Pieter Koster te Haarlem, bewerkt voor Arjaentje1. Weeskamer Middelharnis, inv. nr. 2.

zaterdag 25 juni 2016

Jan van der Sloot (1734-1785) en Elizabeth Abeele (1741-1803)

Ouders
Jan Pietersz van der Sloot is een zoon van Pieter Jansz van der Sloot en Lijdia Cornelisse van der Stelle. Hij is op 14 november 1734 in Ooltgensplaat gedoopt.
Elizabeth (Lijsbeth) Cornelisse Abeele is een dochter van Cornelis Pietersz Abeele en Magdalena Joostens Masteluijn (zie bericht van 3 november 2014). Zij is gedoopt op 21 mei 1741 in Middelharnis.

Huwelijk en kinderen
Jan en Elizabeth zijn op 30 mei 1762 in Middelharnis getrouwd. Ze waren 27 en 21 jaar oud.
Op 29 augustus 1762 werd Pieter gedoopt. Hij is voor 1769 overleden. Magdalena is op 12 maart 1764 gedoopt; Cornelis op 5 april 1767, Pieter op 11 november 1769, Lydia op 19 juli 1772, Joost op 28 augustus 1774 en Teunis op 29 maart 1778.

De kinderen
Magdalena van der Sloot trouwde op 19 april 1789 met Job Marinus Breeman. Zij hadden twee kinderen: Marinus, gedoopt 2 mei 1790 en Jobje gedoopt 15 juli 1792. Job Breeman is in oktober 1791 omgekomen bij de ramp met de gaffelschuit van Jan Muije. Zie de berichten van 21 juni 2013 en 18 januari 2014.
Cornelis van der Sloot trouwde op 2 mei 1790 met Jannetje Dircks Visser en op 14 oktober 1792 met Elizabeth Bree. Hij was stuurman. Zie bericht van 2 januari 2016.
Lydia van der Sloot trouwde op 11 januari 1795 met Leendert Gerritsz Boon, zoon van Gerrit Boon en Arentje Vink (zie bericht van 6 april 2014).
Joost van der Sloot werd visser, hij trouwde op 12 april 1809 met Adriana Karon.
Teunis van der Sloot trouwde op 12 juni 1804 met Maria Jongejan. Teunis is in 1819 verdronken bij de scheepsramp met de gaffelschuit van Pieter van den Tol. Zie bericht van 22 juni 2013.

Pieter van der Sloot (1769-1809) stuurman onder Pruisische vlag (1805)
Pieter van der Sloot trouwde op 6 april 1796 met Aletta Joosten Boeter, een dochter van Joost Pietersz Boeter en Marrigje Cornelisse Leeflang (zie bericht van 16 februari 2016). Pieter was stuurman van de gaffelschuit de Jonge Huijbertje (1796-1797) en van de Cornelis en Jacobus (1802-1805). In 1804/05 was hij een van de stuurlieden uit Middelharnis die onder de vlag van Pruisen voer. Pieter is op 20 april 1809 in Middelharnis overleden op 39-jarige leeftijd. Zijn 1/16 part in de Jonge Jannetje werd op 27 december 1809 verkocht aan stuurman Thomas de Waard (1). 

Hun beide zoons Jan van der Sloot en Joost Boeter van der Sloot zijn naar Rotterdam vertrokken waar ze als loods en varensgezel werkten.Dochter Marigje woonde in Sommelsdijk en trouwde in 1826 met Jacob van Heemst, arbeider.


Genealogische gegevens afkomstig van Pieter Koster te Haarlem, bewerkt voor Arjaentje


1. Reachterlijk archief Middelharnis, inv. nr. 18 en 19 (klappers). 

maandag 20 juni 2016

Stuurmannen uit Middelharnis onder Deense vlag (1798)

Begin 1795 raakte de Bataafse Republiek in het kielzog van Frankrijk in oorlog  met Engeland.
Met de ervaring van 1782 (zie berichten van 27 januari 2015 en van 30 november 2015) in gedachten besloten de boekhouders van Middelharnis om de vloot weer onder neutrale vlag te brengen. Het werd deze keer de vlag van Denemarken. 
Tot en met de maand maart van 1798 heeft het varen onder Deense vlag de gaffelschuiten van Middelharnis bescherming geboden tegen de Engelse kapers. In de loop van maart liep de spanning op. Op 17 maart werden op verzoek van Leendert van den Tol door de schepenen van Middelharnis twee verklaringen van vissers, matrozen onder Deense vlag, opgetekend (zie bericht van 6 april 2016). De gaffelschuiten mochten -al dan niet na het tonen van hun Deense papieren aan de schepen van de Engelse marine-  hun weg ongemoeid vervolgen. Volgens deze verklaringen hadden de vissers niet veel van de Engelsen te duchten. Maar enkele weken later, op 14 april 1798, werd de gaffelschuit de Jonge Maatje uit Middelharnis toch opgebracht naar Engeland.
Eind juni 1798 is door toedoen van de Bataafse regering een einde gekomen aan het varen onder Deense vlag. De Commissaris van de Marine te Vlissingen  heeft begin juni, in verband met een op handen zijnde invasie vanuit Engeland, zes gaffelschuiten uit Middelharnis gevorderd om als kanonneerboten of ‘uitleggers’ (1) te dienen op de Zeeuwse stromen. De gezamenlijke boekhouders van 29 gaffelschuiten hebben medewerking geweigerd met als argument dat de schepen eigendom waren van Deense burgers. Leendert van den Tol heeft als vice consul namens de Koning van Denemarken tegen deze behandeling geprotesteerd. Op 23 juni heeft het Uitvoerend Bewind (2) de Municipaliteit van Middelharnis aangeschreven om de schuiten te hollandiseren. Als er geen gevolg aan gegeven werd zouden de gezinnen binnen 24 uur Middelharnis en binnen drie dagen het grondgebied van de Bataafse Republiek moeten verlaten. Na voorlezing van dit besluit zijn de boekhouders gezwicht. De schepen werden gehollandiseerd en ten dienste van de marine verhuurd.(3)


De stuurlieden moesten bij het gemeentebestuur verschijnen om te verklaren

dat zij gezind waren hunne gaffelvisschuiten wederom te hollandizeeren en ten dienste van de Marine dezer Republiek te verhuuren.
Op 25 juni 1798 hebben de stuurlieden de gevraagde verklaring afgelegd, een groep in de ochtend en een groep in de avond. Ze lieten optekenen dat de bemanning van de schuiten uit vissers bestond die alleen vrijwillig voor andere taken ingezet kon worden. [4]


1. Wachtschepen
2. Het Uitvoerend Bewind vormde de regering van de Bataafse Republiek van 1798 tot 1801 als opvolger van de Tweede Nationale Vergadering.
3. Mijs, Eenige bladzijden, 68-70.
4. Archief voormalige gemeente Middelharnis, inv. nr. 9, Resolutieboek, verklaring van de stuurlieden van 25 juni 1798.


Dit zijn de namen van de 29 stuurlieden uit Middelharnis die de Deense vlag voerden in 1798.
U kunt doorklikken op de namen voor meer bijzonderheden over de families.

Joost Abeele (1)
Willem de Bloeme 
Leendert Buurveld 
Hendrik van Daalen 
Pieter Groen (2)
Marinus Haverstadt  
Michiel van Heest ook namens zijn vader Dirk van Heest
Arij Jongejan 
Jacob Kanse 
Herman Koert (1)
Jan Koote 
Leendert Koudijzer (3)
Bastiaan Langbroek (1)
Jeroen Langbroek 
Gijsbert Muije 
Gerrit Gijsbertsz Onderdelinden 
Jacob van de Roovaart 
Cornelis Sloot 
Mattheus Smit 
Aren Stapel 
Simon Stapel (4)
Pieter van den Tol 
Adrianus Verhage 
Willem Vermeulen (Van der Meulen) 
Thomas Visser 
Jan de Waard 
Aren Wafelbakker 
Pieter van der Zee Hzn


(1) David van der Vlugt vertegenwoordigde Herman Koert, Bastiaan Langbroek en Joost Abeele.
(2) Pieter Groen is om onbekende reden niet op het gemeentehuis verschenen. Dat hij als stuurman onder Deense vlag voer is bekend uit zijn verklaring van 17 maart 1798. Zie bericht van 6 april 2016 op dit weblog.
(3)  Waarschijnlijk Leendert Simonsz Koudijzer (1761-1800).Op 12 oktober 1787 heeft een Leendert Koudijzer de eed als stuurman afgelegd. Ook mogelijk: Leendert Jacobsz Koudijzer (1754-1810), stuurman van de Willem Frederik, erfprins van Oranje . Zie  ook bericht van 6 april 2016.
Andere mogelijkheden: Leendert Pietersz Koudijzer (1764-1821). Hij is op de vloot van Zierikzee in verdronken. Zie bericht van 11 juni 2014. Of: Leendert Pleunisz  Koudijzer (1760-1828)  Zijn vader is in 1763 verdronken. Zie bericht van 1 maart 2014.
(4) Simon Stapel, stuurman van de Jonge Maatje, verbleef ten tijde van het afleggen van deze verklaring in Engeland. 

zaterdag 18 juni 2016

Jan Koote (1754-1812), Francijntje van Gelder (1751-1780) en Lena Vos (1752-1810)

Ouders
Jan Mattheusz Koote is en zoon van Mattheus Cornelisz Koote en Cornelia Jans Breijs. Hij is op 13 januari 1754 in Middelharnis geboren.
De grootvader van Jan, Cornelis Dirksz Koote, was in 1748 stuurman van De Eendragt en in 1751 van de Prins Willem.
Francijntje Ariens van Gelder is een dochter van Arients Fransz van Gelder en Tannetje Huibregts Koster. Ze is op 6 juni 1751 in Middelharnis gedoopt.

Huwelijken en kinderen
Jan en Francijntje zijn op 29 mei 1774 in Middelharnis getrouwd, ze waren 20 en 22 jaar oud. Op 26 februari 1775 werd Mattheus gedoopt en op 16 augustus 1778 Tannetje. Francijntje van Gelder is op 17 april 1780 overleden, 28 jaar oud.
Jan Koote hertrouwde op 20 oktober 1782 in Middelharnis met Lena Huiberts Vos uit Oude Tonge, weduwe van Pieter Quak. Ze waren 28 en 30 jaar oud.
Op 19 november 1783 werd Willemina gedoopt. Daarna volgden twee zoons met de naam Cornelis die allebei jong overleden zijn.

Jan Koote, stuurman onder Deense vlag
Jan Koote heeft op 1 oktober 1794 de eed als stuurman afgelegd. Eerder dat jaar kocht hij 1/32 part in de gaffelschuit de Princes Royal. Niet vermeld is of hij de stuurman was. In 1798 was Jan Koote een van de 29 stuurlieden uit Middelharnis die de vlag van Denemarken voerden (1).
Op 30 november 1801 verkocht hij een part in de Jonge Jeroen.
In de liste civique van 1811 staat Jan als visser vermeld. In 1812 is daar de aantekening 'overleden' aan toegevoegd. Op 12 december 1812 is Jan Koote overleden.

Mattheus Koote, stuurman
De zoon van Jan Koote en Francijntje van Gelder werd eveneens stuurman. Mattheus heeft op 21 maart 1804 de eed afgelegd. In 
Op 5 maart 1822 is Christiaan de Groot "van scheepsboord gevallen en verdronken". Het gebeurde op de gaffelschuit van Mattheus Koote. De stuurman (47 jaar) deed aangifte van het overlijden op 6 maart 1822 (akte 17) samen met Jacob van Ek, visser (39 jaar).
Christiaan was 21 jaar en ongehuwd.


Genealogische gegevens afkomstig van G. Koote, via www.hogenda.nl


1. Archief voormalige gemeente Middelharnis, inv. nr. 9. Resolutieboek, 25 juni 1798

*
Hendrik Koote (1762-1846), een andere kleinzoon van deze Cornelis, was in 1811 visser.

vrijdag 17 juni 2016

Pieter van der Zee (1745-1827) en Tannetje van den Nieuwendijk(1746-1810)

Ouders
Pieter van der Zee is een zoon van Huibregt van der Zee en Jannetje Visser. Hij is op 1 februari 1745 in Geervliet geboren
Tannetje van den Nieuwendijk is een dochter van Cornelis Aartsz van den Nieuwendijk en Maatje Florisd van Eck. Ze is op 7 augustus 1746 in Middelharnis geboren.

Huwelijk en kinderen
Pieter en Tannetje zijn op 25 maart 1771 in Middelharnis getrouwd. Ze waren 26 en 24 jaar oud. Op 5 januari 1772 werd Jannetje gedoopt en op 2 januari 1774 Huibregt. Beide kinderen zijn jong overleden. Op 12 mei 1776 werd opnieuw een zoon met de naam Huibregt geboren en op 21 september 1783 opnieuw een dochter met de naam Jannetje.

Stuurman Pieter van der Zee onder Deense vlag
Pieter van der Zee heeft op 23 januari 1796 de eed als stuurman afgelegd.Op 16 oktober 1795 had hij 1/16 part in de gaffelschuit Sint Michiel gekocht.In 1798 was hij een van de 29 stuurlieden uit Middelharnis die de Deense vlag voerden (1).

 In dienst van de marine van Napoleon
In 1811 was het beroep van Pieter nog steeds visser. In de liste civique staat de aantekening dat hij in dienst van de marine is gesteld.

Huwelijk van Huibregt van der Zee met Anna Koning
Huibregt trouwde op 3 december 1823 met Anna Koning. Huibregt was 47 en Anna 40
Anna was de weduwe van Bastiaan Visser en een kleindochter van Gerrit Koning. Zie voor de scheepsramp met de gaffelschuit van Gerrit Koning in 1764 het bericht van 2 januari 2014.
Pieter van der Zee legde met het oog op dit huwelijk samen met drie andere vissers een verklaring af voor de vrederechter over de toedracht van deze scheepsramp. Vanwege zijn hoge leeftijd werd Pieter wel vaker gevraagd om te getuigen over scheepsrampen en ongelukken op zee.


Tannetje van den Nieuwendijk is op 23 oktober 1810 overleden, 62 jaar oud.
Pieter is op 28 december 1827 overleden in Middelharnis, hij was 82 jaar.1. Archief voormalige gemeente Middelharnis, inv. nr. 9. Resolutieboek, 25 juni 1798