woensdag 31 juli 2013

Arij Jongejan (1767-1835), Maria Stapel (1770-1812) en Hendrika van Ham (1771-1834)

Ouders, broers en zussen
Arij (ook wel als Arie vermeld) Jongejan behoort tot de eerste generatie van de familie Jongejan die in Middelharnis is geboren. Hij is geboren op 28 juni 1767.
Zijn vader heette Pieter Jongejan (ca. 1730-1802). Pieter is in Piershil geboren en in 1753 in Middelharnis getrouwd met Cornelia Kolff. Cornelia overleed op 31-jarige leeftijd in 1761, na de geboorte van haar vierde kind. Pieter is in 1763 hertrouwd met Lijntje Tieleman.
Lijntje Tieleman (1741-1815) was een dochter van Gijsbert Tieleman en Tannetje de Jong.
Arij was de tweede zoon uit dit huwelijk. Zijn oudere broer Gijsbert overleed op negenjarige leeftijd. Na hem kwam Hendrik die maar een maand oud werd. Toen volgden opnieuw een Hendrik en een Gijsbert die wel in leven bleven. Over zijn broers Hendrik en Gijsbert en over zijn zus Maria heb ik eerder geschreven op 28 maart 2012, 22 juni 2013 en 12 juli 2013.
Maria Stapel was een dochter van Gerrit Stapel en Maatje Stapel, ze is op 23 december 1770 geboren. Gerrit Stapel was stuurman.


Huwelijk en kinderen
Op 21 december 1791 zijn Arij en Maria getrouwd in Middelharnis, hij was 24 en zij 21.
Op 17 juni 1792 werd dochter Lientje gedoopt, zij werd genoemd naar de moeder van Arie. Gerrit is in 1794 geboren, Pieter in 1797, Jakob in 1799 en Hendrik in 1802.
Twee meisjes, allebei Maatje genoemd naar de moeder van Maria, hebben maar kort geleefd. Dochter Maria is in 1809 geboren.
Maria Stapel was ca. 41 jaar toen ze op 30 maart 1812 overleed. Kort daarna, op 1 juli 1812, is ook dochter Lientje overleden. De jongste dochter Maria was toen zes jaar oud.


Stuurman Arij Pietersz Jongejan
Arij is op 1 juli 1793 beëdigd als stuurman. Dit was anderhalf jaar na zijn huwelijk met stuurmansdochter Maria Stapel. In 1798 was hij een van de 29 stuurlieden uit Middelharnis die onder Deense vlag voer (3).
In januari 1804 ging Arij Jongejan onder Pruisische vlag varen. Hij kreeg een paspoort om naar Emden te reizen (1). Signalement: Leeftijd staat niet ingevuld (36 jaar), lang: 5 voeten rijnlands en 3 duijmen, (165 cm) blauwe ogen, bruin haar, lang van aangezicht en niet gezet van persoon.Ventjagersboek, AGM 412.
Op 6 mei 1804 voer hij onder Pruisische vlag naar Middelharnis waar hij op de visafslag 16 kabeljauwen, 2 snees schelvis (is 42 stuks) en 7 tarbotten aanbracht. De kabeljauwen deden een gulden en 14 stuivers per stuk (fl, 1,70), de schelvis een gulden per snee en de tarbotten een gulden per stuk.
Op 18 januari 1806, bij het afleggen van een nieuwe eed, was hij nog stuurman. De schuit heette de Jonge Cornelis. Maar op 8 april 1806 toen de schuit door de Engelsen werd gekaapt stond Jacob Bree aan het roer.
In juni 1807 is de visserij met de gaffelschuit waar hij stuurman op was beëindigd. De aanhoudende stremming van de visserij noodzaakte hiertoe. In een verklaring van Arij en zijn tien matrozen staat dat ze allemaal in behoeftige omstandigheden zijn komen te verkeren (2). Jacob Bree nam de schuit over.
In 1811 was Arij matroos op de Paulina Helena, de schuit van zijn zwager Simon Stapel. Zie hierover het bericht over Simon en Aren Stapel van 15 mei 2015. Arij was een van de matrozen die de verklaring van 17 juni 1811 mede ondertekenden.


Tweede huwelijk
Arij Jongejan is hertrouwd op 11 mei 1815 met Hendrika van Ham, 43 jaar oud en van beroep winkelierster. Dochter van Arij van Ham en Elizabeth Vermeulen, zie ook bericht van 1 maart 2014 Elizabeth Vermeulen.
Hendrika was de weduwe van Willem Tale en ze had drie dochters: Elizabeth geboren in 1800, Maatje in 1802 of 1803 en Willemtje uit 1808. De drie meisjes waren van dezelfde leeftijd als de jongste kinderen van Arie en Maria, waar Arie nu de zorg voor had.
Maatje Taale, de middelste dochter, is in 1817 overleden, veertien jaar oud.
Hendrika van Ham is op 6 februari 1834 overleden, ze was 62 jaar oud.


De kinderen
Van Pieter Jongejan (1797- ? ) ontbreken de gegevens. Was hij met zijn ooms Gijsbert Jongejan en Teunis van der Sloot aan boord van de gaffelschuit van Pieter van den Tol, die in 1819 met man en muis verging ?
Gerrit Jongejan was visser en is in 1818 gehuwd met Trijntje Dupree (zie het bericht op dit weblog van 21 april 2012). Jakob Jongejan, mijn betovergrootvader en ook visser, trouwde in 1826 met GeertruijTouw (zie bericht van 5 februari 2012).
Van Hendrik Jongejan (1802- ?) ontbreekt na 1827 elk spoor. Op 14 oktober 1827 kreeg Willemtje Tale een zoon die Arie Jongejan heette. Het kind werd erkend door Hendrik Jongejan (akte 73, 1827), visser. Hij was de stiefbroer van Willemtje. Arie werd maar een maand oud, hij is overleden op 14 november 1827.
Van een huwelijk tussen Hendrik en Willemtje heb ik geen akte gevonden. Willemtje Taale is in 1833 met Laurens van den Nieuwendijk getrouwd. Zou Hendrik omgekomen zijn op zee ? (Op 5 maart 1828 is een sloep met volledige bemanning vergaan).
Toen Hendrika van Ham overleden was in februari 1834 heeft Maria Jongejan mogelijk de nering van haar stiefmoeder overgenomen. Maria staat bij haar huwelijk op 28 augustus 1834 te boek als winkelierster. Ze trouwde met Gerrit Spuij, een visser die in 1810 in Pernis geboren was.


Arij Jongejan is een ruim jaar later overleden, in 1835. Hij was 68 jaar.


1.  Rechterlijk Archief Middelharnis, inventarisnummer 31, 21 januari 1804. Met signalement

2. Rechterlijk archief Middelharnis, inv. nr. 31, attestatie van 27 juni 1807
3.Archief voormalige gemeente Middelharnis, inv. nr. 9. Resolutieboek, 25 juni 1798

maandag 29 juli 2013

Dirkje van Delft (1875-1959)

Ouders, broer en zussen
Dirkje van Delft was een dochter van Maarten van Delft (geboren 10 november 1848) en Elizabeth Muije. Dirkje is geboren op 25 oktober 1875.  Haar vader Maarten was visser-stuurman. Hij was een oudere broer van Geerit van Delft, gehuwd met Sara Jongejan (zie de foto van Maarten en Geerit bij het bericht van 10 februari 2012).
Dirkje had drie jongere zussen, Aagje uit 1877 , Maria uit 1879 en Teuntje Elizabeth uit 1882. Haar broer Johannis is op 18 maart 1885 geboren. Een maand na de geboorte van haar zoon is Elizabeth Muije op 16 april 1885 overleden, Dirkje was dus nog maar ruim negen jaar toen ze haar moeder verloor.
Op 15 april 1886 is zoon Johannis overleden, hij was 13 maanden oud.  Twee weken later, 29 april 1886,  is Maarten van Delft hertrouwd met Teuntje Abeele. 
Maria van Delft is op 27 december 1890 overleden, elf jaar oud.

Het jaar 1895
Dirkje trouwde op 24 mei 1895 met Gerrit Roodzant, geboren 22 december 1872. Zij was 19 en hij 22 jaar. Op 25 november 1895 is hun dochter Elizabeth Roodzant geboren.
Kort na de geboorte van Elizabeth in de nacht van 6 op 7 december 1895 is Gerrit Roodzant (1872-1895) omgekomen toen de sloep de Zeemanshoop waar hij op voer met man en muis verging.
Dirkje was twintig jaar toen ze weduwe werd, ze bleef achter met haar dochtertje van nog geen twee weken.
Dirkje en Elizabeth gingen inwonen bij Maarten van Delft, de vader van Dirkje. Hij woonde aan de Kaaidreef en was net weduwnaar geworden. Zijn tweede vrouw Teuntje Abeele was namelijk in de zomer van 1895 op vijftigjarige leeftijd overleden. 

Dirkje van Delft hertrouwd met Leendert van Gelder
De beide zussen van Dirkje trouwden met partners uit Sommelsdijk. Aagje in 1897 met Cornelis Blok en Teuntje Elizabeth in 1905 met Marinus Breeman.
Dirkje trouwde opnieuw met een visser. Haar tweede man was Leendert van Gelder, geboren 31 januari 1872, zoon van Krijn van Gelder en Cornelia Koudijzer. Het huwelijk tussen Dirkje en Leendert vond plaats op 25 januari 1901. Zij was 25 en hij 29 jaar oud. Ook vader Maarten van Delft trouwde opnieuw (in 1902).  Zijn derde vrouw was Elizabeth Cornelia Koster.

Op 29 augustus 1901 werd dochter Cornelia van Gelder geboren, in 1903 zoon Maarten, in 1904 Krijn, in 1905 Jacob Johannis en in december 1907 Maria. Met Elizabeth erbij waren er zes kinderen in het gezin van Leendert en Dirkje.

In 1905 was dochter Cornelia ernstig ziek terwijl Leendert op zee was.


Advertentie in de Vooruit van 4 oktober 1905
(niet 100% zeker dat dit dezelfde Leendert is, wel zeer waarschijnlijk).


Op 19 maart 1907 is de vader van Leendert, Krijn van Gelder (1845-1907), aan boord van MD 7 Burgemeester Mijs  stuurman Leendert Koster Sr. door een beroerte getroffen en overleden (1).Hij was 62 jaar oud. Van zijn overlijden is in Velsen aangifte gedaan.

Opnieuw weduwe
Ook de tweede echtgenoot van Dirkje is op zee gebleven. Leendert van Gelder (1872-1908) is overleden op 22 september 1908, 36 jaar oud.  Hij was aan boord van de MD 13 Voorlichter schipper Mattheus den Braber. Het lichaam is geborgen. Het overlijden is in Vlaardingen aangegeven omdat de sloep daar binnenkwam.Maas- en Scheldebode 26 september 1908

Dirkje werd op haar 32ste voor de tweede keer weduwe en bleef met zes kinderen achter waarvan de oudste twaalf was en de jongste nog geen jaar.
Dirkje begon een winkeltje aan de Spuistraat. 
Het gezin is op 8 mei 1913 naar Rotterdam verhuisd. Kennelijk is het haar op dat moment niet gelukt om in Rotterdam een nieuw bestaan op te bouwen, want op 13 juni 1913 zijn ze alweer teruggekomen naar Middelharnis.

Derde huwelijk met Jacob van Gelder
Elizabeth Roodzant ging al vroeg uit huis. Ze heeft in Nieuwe-Tonge en in Hellevoetsluis gewerkt en trouwde op haar negentiende jaar in 1915 met Wouter van Popering uit Bruinisse.
Dirkje was inmiddels 42 jaar toen ze op 15 oktober 1918 opnieuw trouwde. De bruidegom was haar zwager Jacob van Gelder, 36 jaar oud, geboren 7 september 1882. Jacob was ook visser en een jongere broer van Leendert. 


Vader Maarten van Delft is kort na het huwelijk op 7 november 1918 overleden, bijna zeventig jaar oud.

Op 22 juni 1919 hebben Dirkje en Jacob een zoon gekregen die ze Leendert noemden. Dirkje was toen 43 jaar. Jacob en Dirkje zijn in 1922 met hun gezin (zonder Cornelia en Elizabeth die al getrouwd waren) naar Rotterdam verhuisd. Jacob bleef zeevisser van beroep. Zoon Maarten was ook aanvankelijk visser maar werd later grondwerker.
Jacob van Gelder is op 7 februari 1959 in Rotterdam overleden en Dirkje in hetzelfde jaar op 13 september.


1. Zie bericht in Maas- en Scheldebode, 23 maart 1907.
Met dank aan de heer B.J. Maat voor aanvullende gegevens en de foto van Jacob van Gelder.

zaterdag 20 juli 2013

Johannis den Braber (1824-1859) en Arentje Koning (1826-1904)

Ouders
Johannis den Braber is in 1824 in Dirksland geboren, zoon van Gijsbert den Braber (geb. 1797 Dirksland). De moeder van Johannis was Geertje van Assen uit Sommelsdijk.
Arentje Koning is 1826 in Middelharnis geboren. Mijn betovergrootmoeder Sara Koning (zie bericht van 5 februari 2012) was haar tante. De vader van Arentje was Cornelis Koning.(geb. 1802), hij was arbeider van beroep. Haar moeder heette Maria Dubbeld, ze kwam uit Stad ah Haringvliet.

Huwelijk en kinderen
Johannis en Arentje zijn op 26 mei 1849 in Middelharnis getrouwd, hij was 24 en zij 23 jaar oud. Johannis was arbeider van beroep. Ze konden beiden niet lezen en schrijven.
Johannis en Arentje kregen vijf zonen.
Op 18 januari 1850 werd Gijsbert geboren, Kornelis in 1852, Mattheus in 1854, Gerrit in 1857 en Dirk in 1859. Vader Johannis in 1859 op 35-jarige leeftijd overleden. Arentje bleef met vijf jonge kinderen achter. Gerrit is in juli 1866 ten tijde van de cholera-epidemie op negenjarige leeftijd overleden.
Arentje Koning is achttien jaar later, in 1877, hertrouwd met Jacob Wielhouwer uit Sommelsdijk, ze was toen 51 jaar. Haar zoon Kornelis was een jaar eerder omgekomen op zee.
Gijsbert is in 1926 in Hilligersberg overleden, Mattheus overleed in 1917 in Middelharnis en Dirk in 1938 in Velsen (2) . Dirk was visser.
Hoewel vader Johannis en grootvader Cornelis arbeider waren zijn alle vier de zonen visser geworden. In de jaren zestig en zeventig van de negentiende eeuw waren er meer arbeidskrachten in de visserij in Middelharnis nodig, zodat er ruimte was voor jongens van buiten de traditionele vissersgezinnen (zie ook Van den Hoek, Jordaan, Van Dongen).

Ongeval in 1876: Kornelis overleden
Kornelis den Braber (1852-1876) was 24 jaar toen hij op 13 november 1876 op 54 graden NB overboord sloeg van de sloep MD 5 Onbestendigheid, schipper Jan de Korte (1). Hij was ongehuwd en als jongen aan boord van de sloep. Ook matroos Ary Dupree van 34 jaar en de schipper zijn toen omgekomen. Zie ook berichten van 16 december 2012 en 25 maart 2013.

Mattheus den Braber en Maatje van Dongen,
De middelste zoon Mattheus is op 24 januari 1879 getrouwd met Maatje van Dongen, dochter van Anthony van Dongen en Aartje de Koning. Haar vader Anthony van Dongen, twee van zijn broers en een neef zijn in 1863 verdronken bij de ramp met de Eben Haëzer. Zie bericht van 15 maart 2013.
Mattheus was 24 en Maatje 23 jaar oud ten tijde van het huwelijk. Ze kregen vier dochters en twee zonen. De jongste zoon Cornelis Johannis (3) is in 1897 geboren. Maatje van Dongen overleed in 1899, 42 jaar oud.
Mattheus den Braber was schipper bij rederij Kolff. Van 1890 tot en met 1895 op de MD 17 Emma en Anna, van 1896 tot en met 1901 op de MD 11 Hendrika Adriana en van 1902 tot en met 1909 op de MD 13 Voorlichter, een sloep die ook voor de haringvisserij was uitgerust (4). In 1911 was hij schipper op de Oranje Nassau.

Schipper Anthony den Braber
De oudste zoon van Mattheus en Maatje was Anthony den Braber (1884-1912), genoemd naar zijn grootvader Anthony van Dongen. Hij werd op zijn 25e jaar in 1909 schipper van de MD 3 Anna van reder Kolff, een sloep die ook op haringvangst ging.
Op 9 januari 1912 is de sloep uit Middelharnis vertrokken en op 13 januari voor het laatst gezien. Alle dertien bemanningsleden zijn verdronken. Anthony den Braber was bijna 28 jaar toen hij overleed. Hij was ongehuwd.


Maas- en Scheldebode 31 januari 1912

1. overlijdensakte Middelharnis 101, 1876.
2. Dirk en zijn gezin zijn 4 januari 1913 naar Velsen vertrokken, eerder woonden ze korte tijd in Rotterdam, 1899-1900. Gijsbert en zijn gezin zijn al in 1891 naar Rotterdam verhuisd.
3. Cornelis Johannis den Braber was in 1919 amanuensis volgens bevolkingsregister. Hij woonde met zijn vrouw Jacoba Bakker in de bij de HBS behorende ambtswoning. 
4. Gegevens uit :  De sloepen van Middelharnis, 1834-1923. Handgeschreven overzicht, auteur onbekend. Aanwezig in Maritiem Museum Rotterdam, 64 p.  Compleet vanaf 1887

Foto's  van Anthony den Braber in:
Fons Grasveld. Het lot van de MD3 Anna. Met medewerking van Jan van de Voort.Hilversum 2014, p.99, 113

donderdag 18 juli 2013

Cornelis Jordaan (1807-1864) en Teuntje van Prooijen (1811-1902)

Ouders
Cornelis Jordaan is een zoon van Leendert Jordaan en Bastiaantje van Eck. Hij is geboren op 20 november 1807 in Middelharnis. Cornelis was de jongste, hij had een zus die Geertje heette en een zus Josina die met Johannis van Dongen is getrouwd, zie de tekst van 15 maart 2013 op dit weblog. Zijn broers heetten Hendrik en Leendert.
Teuntje van Prooijen is een dochter van Teunis van Prooijen en Jannetje van Gelder, ze is op 25 augustus 1811 geboren.

Huwelijk en kinderen
Cornelis en Teuntje trouwden op 3 november 1833. Hij was 25 jaar en arbeider van beroep, zij was 22 jaar en arbeidster. De vader van Cornelis was toen al overleden, de vader van Teuntje was arbeider.
Ze kregen tussen 1834 en 1853 negen kinderen, zes jongens en drie meisjes. .
Op 15 mei 1834 werd Leendert geboren, ca.1836 Teunis, in 1838 Jan, in 1840 Johannis, op 24 september 1848 Cornelis en in 1853 Pieter. Bastiana is van 1843, Jannetje van 1845 en Adriaantje van 1851.
Hoewel de ouders niet uit vissersfamilies kwamen werden de zonen allemaal visser. Er was in de jaren zestig van de negentiende eeuw ruimte voor nieuwkomers op de arbeidsmarkt van vissers. Jordaan, Van den Hoek, Van Dongen zijn families die niet van oudsher in de visserij actief waren.
Jan en Johannis Jordaan hebben op enig moment het vissersberoep vaarwel gezegd en zijn koopman geworden. In het bevolkingsregister van 1860 staat vader Cornelis overigens niet meer als arbeider maar als viskoopman.

De ramp met de Lucretia Adelaide in 1865
Leendert Jordaan (1834-1865), de oudste zoon van Cornelis en Teuntje, was een van de bemanningsleden van de sloep Lucretia Adelaïde die op 19 of 20 februari 1865 met man en muis is vergaan.
Nabestaanden van Leendert Jordaan:
Leendert was op 8 januari 1858 gehuwd met Aaltje Koote (1829-1900). Aaltje en Leendert hadden twee kinderen, Teuntje uit 1858 en Leendert uit 1861. Aaltje heeft een verklaring van het vermoedelijk overlijden van Leendert bij de rechtbank aangevraagd. Ze is in 1873 met de beide kinderen naar de V.S. vertrokken. Daar is ze in 1875 in Oceana (Michigan) hertrouwd met Adrianus Lijdens (1827-1915), afkomstig uit Sommelsdijk. Ze is in 1900 in Jamestown (Michigan) overleden, 71 jaar oud.
Teuntje Jordaan (1858-1935) is in 1883 in Fremont (Michigan) getrouwd met Gerrit Kloet (1856-1940) uit Stad aan 't Haringvliet. Zij kregen acht kinderen.
Leendert Jordaan (1861-1934) trouwde in 1886 met Minke Siebes (1866-1916). Zij kregen tien kinderen. Zie de gegevens in de reactie op deze blogtekst.Fragmenten uit de Nederlandsche Staatscourant
31 januari 1868
Aaltje Koote vraagt Verklaring van Vermoedelijk Overlijden
van Leendert Jordaan.

In dezelfde tijd (na 1861 en voor 1870)  is ook de op een na jongste zoon Cornelis Jordaan (1848-1865) om het leven gekomen. Het is zeer aannemelijk dat hij op dezelfde sloep als zijn oudere broer werkte, maar het is ook mogelijk dat hij op een van de sloepen die in 1863 vergaan zijn het leven liet. De Van Dongens van de Eben Haëzer , vergaan in 1863, waren neven van deze broers Jordaan.

De ramp met de MD 3 Anna in 1912
Pieter Jordaan (1853-1912) is altijd visser gebleven, in tegenstelling tot zijn broers Jan en Johannis die koopman werden. Pieter is omgekomen bij de ramp met de MD 3 Anna op 20 januari 1912. Hij was gehuwd met Maatje van den Bogert (1852-1923). Ook hun zoon Marinus Lauwrens Jordaan (1894-1912) was aan boord van deze sloep die met man en muis is vergaan (1).

Noot :
Teunis Jordaan is in 1866 weduwnaar geworden, hij hertrouwde in 1867 met Trijntje Dupree, de weduwe van Anthony van Dongen

1. Foto van Marinus Lauwrens Jordaan. Zie: Fons Grasveld. Het lot van de MD3 Anna. Met medewerking van Jan van de Voort.. Hilversum,2014. p. 118. Over het leven van weduwe Maatje van den Boogert, zie p.124

vrijdag 12 juli 2013

Huibertje Zeedijk (1782-1854), Hendrik Jongejan (1772-1810) en Machiel Dubbeld (1785-1850)

Ouders
Huibertje (ook wel Huijbertje) was een dochter van Teunis Zeedijk en Tannetje Langbroek die allebei in 1751 geboren zijn en in 1811 overleden. Langbroek was een vissersfamilie, Zeedijk niet voor zover ik weet.
Huibertje is op 30 juni 1782 geboren. Ze had een oudere broer Cornelis die jong overleden is, twee jongere broers Hendrik en Cornelis en een jongere zus die Tannetje heette.

Hendrik Jongejan is geboren op 18 oktober 1772. Hij was een zoon van Pieter Cornelisz. Jongejan uit zijn tweede huwelijk met Lijntje Gijsberts Tieleman. Over zijn broer Gijsbert en zijn zus Maria heb ik al eerder geschreven.

Huwelijk en kinderen
Op 10 mei 1806 zijn Hendrik en Huibertje getrouwd in Middelharnis. Hij was toen 33 en zij 23 jaar. Wat het beroep was van Hendrik weet ik niet.
Ze kregen drie dochters:
- Lijntje Jongejan (1807-1871), geboren in februari 1807.
- Tannetje Jongejan (1809-1884) en
- Maria Jongejan geboren op 26 juli 1810 en overleden op 30 augustus 1810, vijf weken oud

Overlijden van Hendrik, Huibertje hertrouwd
Hendrik Jongejan overleed korte tijd later,  op 9 november 1810. De oorzaak van zijn overlijden op de leeftijd van 38 jaar is niet bekend.
Huibertje bleef achter met twee dochtertjes, van drie jaar en anderhalf jaar.
Huibertje is (waarschijnlijk in 1811) hertrouwd met Machiel (ook wel Magchiel) Dubbeld.
Machiel Dubbeld was een zoon van Cornelis Dubbeld, die visser was en mandenmaker. Zijn moeder heette Magdalena van Dijk.

Kinderen uit het tweede huwelijk van Huibertje Zeedijk
Op 11 september 1812 werd Magdalena Dubbeld (1812-1881) geboren. Toen volgde Teuntje Dubbeld (1815-1890) en daarna Cornelis Dubbeld (1817-1900).
Bastiaan Dubbeld (1820-1863) was het vierde kind, daarna volgden Pieter Dubbeld (1822- 1903) en Hendrik Dubbeld (1826-1897).
Huibertje kreeg in totaal negen kinderen waarvan er in ieder geval acht de volwassen leeftijd bereikten, voor die tijd een bijzonderheid. Huibertje Zeedijk is in 1854 overleden. Ze was toen weduwe want Machiel Dubbeld was in 1850 overleden.

Lijntje en Tannetje Jongejan
Lijntje Jongejan werd dienstbode in Sommelsdijk en ze is daar getrouwd met Pieter Nipius, die arbeider was. Het huwelijk vond plaats op 10 mei 1829, Lijntje was toen 22 jaar.
Kinderen van Lijntje en Pieter onder andere:
Hubertje Nipius geboren in 1840 en genoemd naar haar grootmoeder, gehuwd met Johannes de Vogel. Lijntje Nipius geboren in 1849 trouwde in 1871 met Dingeman van der Laan. Er werd geen zoon naar grootvader Hendrik vernoemd, wel was er een zoon die Machiel heette. Lijntje Jongejan is in 1871 in Sommelsdijk overleden, twee maanden voor het huwelijk van dochter Lijntje.
Tannetje Jongejan is op 19 december 1830 in Middelharnis met Wouter Boezer (1803-1883), ook wel als Boeser gespeld, getrouwd. Wouter was (binnen)schipper ten tijde van het huwelijk en kwam uit Dirksland maar woonde in Sommelsdijk. Zijn vader Jan Boezer was ook schipper, gehuwd met Maria van der Sluijs. Tannetje was 21 jaar toen ze trouwde, ze woonde in Middelharnis en haar beroep was dienstbode. Tannetje kon niet schrijven, zo blijkt uit de huwelijksakte. 
Kinderen van Tannetje en Wouter o.a.:
Dochter Huijbertje Boezer, genoemd naar haar grootmoeder, trouwde in 1864 met Cornelis Koster. Zoon Hendrik Boezer, genoemd naar zijn grootvader is in 1876 in Sommelsdijk met Maatje van der Stolpe getrouwd. Hij woonde in Middelharnis, was visser en lid van de Christelijk Gereformeerde kerk.
Tannetje is kort na haar man in 1884 in Middelharnis overleden.

Schipper Bastiaan Dubbeld 
Het vierde kind uit het tweede huwelijk van Huibertje Zeedijk was Bastiaan Dubbeld. Hij was de schipper van de sloep Eben Haëzer, die in 1863 met man en muis is vergaan.
Zie ook het bericht op dit weblog van 15 maart 2013 over de familie Van Dongen.
Bastiaan Dubbeld (1820-1863) was 43 jaar oud toen hij overleed, geboren 29 augustus 1820. Hij is op 9 augustus 1846 getrouwd met Arendje Wittekoek (1822-1889). In december 1846 werd dochter Huberta geboren, in 1853 Johannis en in 1863 Machiel. Arendje is niet hertrouwd (1).

Familieleden op zee gebleven
De oudere zus van Bastiaan, Teuntje Dubbeld was gehuwd met Johannis van Dongen (geb 1815), Een zoon van dit echtpaar, Anthonij van Dongen (1836-1863), was eveneens aan boord van de Eben Haëzer. Hij was dus een kleinzoon van Huibertje Zeedijk.

Ver na de tijd van Huibertje en Machiel zijn twee achterkleinzoons zijn op zee gebleven (2): Cornelis Dubbeld (1882-1919) en Hendrik Dubbeld (1883-1918)
Cornelis Dubbeld, het derde kind van Huibertje en Machiel, trouwde met Neeltje Albrechts. Een van hun zonen heette Abraham Dubbeld, gehuwd in 1881 met Sophia van Dalen. Abraham en Sophia en hun gezin zijn op 10 mei 1906 naar Velsen verhuisd. 


Rotterdamsch nieuwsblad 16 juni 1918Zoon Hendrik Dubbeld (1883-1918) was visser en is eveneens mee naar Velsen verhuisd. Hij kwam in 1910 in Middelharnis terug waar hij met Kaatje Buth, 27 jaar, uit Melissant trouwde. In oktober 1912 verhuisden ze naar Rotterdam. Hendrik was aan boord van de logger Juno uit IJmuiden die tussen 26 juni en 16 juli 1918 (2 juli 1918 waarschijnlijk) is vergaan. In oktober 1918 is zijn vrouw met dochter Sophia (geboren 1914) van Rotterdam naar Middelharnis verhuisd.
Cornelis Dubbeld (1882-1919) was eveneens visser. Hij is op 12 maart 1919 omgekomen toen de IJM 301 Hendrik Willem op een mijn liep. Zeven bemanningsleden waren afkomstig uit Middelharnis. Zie bericht van 28 november 2013.
Cornelis was 36 jaar, woonde in IJmuiden en was ongehuwd.


1. In de Nederlandsche Staatscourant van 26 mei 1868 staat dat Arendje zich samen met elf andere weduwen tot de rechtbank heeft gewend voor een verklaring over het overlijden van hun echtgenoten. Zo'n verklaring was o.a. nodig om een nieuw huwelijk aan te kunnen gaan.
2.Met dank aan Pieter Koster te Haarlem voor de gegevens over Hendrik Dubbeld.
Vermelding van Hendrik en Cornelis Dubbeld ook in de Jaarverslagen Visserijinspectie 1918 en 1919.

zaterdag 6 juli 2013

Gerrit Hotting (1764-1838) en Lena Kanse (1770-1811)

De ouders van mijn betovergrootmoeder Lena Hotting (zie de tekst op dit weblog van 31 januari 2012) waren Gerrit Hotting en Lena Kanse.


Jan Kanse (1738-1795) de vader van Lena Kanse
Lena Kanse is een dochter van Jan Jacobszn Kanse (gedoopt 7 september 1738) en Jesina Klaasdr Buth. Jan Kanse is op 7 september 1738 gedoopt, zoon van Jacob Jansz Kanse en Katrina Jansdr Dermoij.ook wel Kaatje van der Moeij genoemd.
Het gezin bestond uit: Kaatje (1760), Klaas (1760), Jacob (1764), Johannes (1765), Lena (1770), Neeltje (1775) en Neeltje (1779). Jan Kanse is op 23 oktober 1795 begraven (gaardersarchief)

Stuurman van de Jonge Johannis in 1782
De gaffelvisschuit Jonge Johannis, had Jan Kanse als stuurman en Andries Vink als boekhouder. 
De schuit  is op 22 februari 1782 verkocht aan de Compagnie Van der Jagt en Van der Gronden uit Oostende. Jan Kanse is op 25 februari 1782 ingeschreven als poorter van Gent. Beide formaliteiten waren nodig om onder neutrale Zuid-Nederlandse vlag te kunnen varen tijdens de Vierde Engelse Oorlog (2).

Jan Kanse en Bastiaan Visser naar Londen in 1786
Bastiaan Visser en Jan Kanse zijn in maart 1786 naar Londen gereisd om namens de boekhouders en stuurlieden van Middelharnis om de belangen van de Middelharnisse tarbotteelt en tarbothandel te bepleiten (3).

Jacob Kanse (1764-1810) stuurman onder Deense vlag
Jacob Kanse, een oudere broer van Lena, was een van de stuurlieden die in 1798 onder Deense vlag voer (4). Hij was in 1793 gehuwd met Marie Bastiaan Hollaar.


Huwelijk en kinderen van Gerrit Hotting en Lena Kanse
Gerrit en Lena zijn in 1790 getrouwd. Op 1 januari 1792 werd Neeltje Hotting (1792-1865) geboren, op 29 december 1798 kwam zoon Pieter Hotting (1798-1861) ter wereld, Josina Hotting (1801-1832) werd op 18 december 1801 geboren en in 1808 werd op 28 december Lena Hotting (1808-1849) geboren. De kinderen zijn allemaal tussen 18 december en 1 januari geboren valt me op.
Er moet nog een vijfde kind geweest zijn want bij het overlijden van Lena Kanse in juli 1811 is opgetekend dat ze vijf kinderen had. Lena is jong overleden, ze was nog maar 41 jaar oud.Overlijden van Lena Kanse in 1811
huwelijksbijlage 1823 akte 9 Middelharnis
huwelijk van Jan Krijger en Josina HottingHuwelijk van de kinderen
- Neeltje Hotting trouwde als eerste en wel op 11 februari 1814 met Cornelis Langbroek (1787-1859), zoon van Jeroen Langbroek en Elia Rooij (1), broer van Maarten Langbroek (zie tekst van 21 juni 2013).
- Josina Hotting trouwde op 11 mei 1823 met Jan Krijger. Ze was nog maar dertig jaar oud toen ze in 1832 overleed. Ze had twee kinderen, Lena uit 1825 en Pieter uit 1829. Jan Krijger  is in 1834 hertrouwd met Arendje van den Nieuwendijk. 
- Lena Hotting kreeg op haar zeventiende jaar,  in 1825, al een zoon, op haar negentiende jaar volgde een dochter. De vader was Bastiaan van Eck die de kinderen  bij het huwelijk in 1827 erkende. Lena Hotting trouwde in 1827 met Bastiaan van Eck. Lena overleed ten tijde van de cholera-epidemie, 41 jaar oud (ze werd even oud als haar moeder Lena Kanse). Zij was de moeder van mijn overgrootmoeder Lena van Eck. Zie bericht van 3 februari 2012.
- Pieter Hotting trouwde op 22 november 1830 met Jacoba Johanna Borsje.

Familieleden op zee gebleven
- Jan Krijger (1799-1863), de man van Josina, is omgekomen bij een van de scheepsrampen van 1863 of 1865. Mogelijk was hij aan boord van de Vrouwe Aplonia schipper Maarten Langbroek. Jan Krijger was een oom van Maarten Langbroek.
- Maarten Langbroek, de schipper van de Vrouwe Aplonia, is in 1863 verdronken toen deze sloep met man en muis verging. Hij was een zoon van Neeltje Hotting en Cornelis Langbroek, kleinzoon van Gerrit Hotting en Lena Kanse. Zie ook bericht op dit weblog van 6 maart 2013.
- Arend Langbroek (1845-1863) was een kleinzoon van Neeltje Hotting en Cornelis Langbroek. Hij was waarschijnlijk ook aan boord bij zijn oom Maarten.

- Wessel Johannes Hotting (1837-1863) of (1837-1865) geboren 4 april 1837, zoon van Pieter Hotting en Jacoba Johanna Borsje is evenals zijn oom Jan Krijger bij een van de scheepsrampen in 1863 of 1865 omgekomen, deVrouwe Aplonia, de Eben Haëzer of de Lucretia Adelaïde.

Pieter Krijger (1829-1861) overleden in de haven
Pieter Krijger geboren op 16 mei 1829, zoon van Jan Krijger en Josina Hotting, is op 28 februari 1861 in de haven van Middelharnis overleden. Pieter was visser en 32 jaar toen hij overleed. Hij was in 1855 toen hij 25 was gehuwd met 38-jarige Lena Lugthart, dochter van Gijsbert Lugthart en Adriana Bree. Ze hadden geen kinderen.1. in de akte staat foutief Elia Hotting
noot:
Jan Krijger, Arend Langbroek en Wessel Johannes Hotting zijn in het bevolkingsregister 1861-1890 doorgehaald.
Dit is gebeurd in 1871. Gezien de familiebetrekkingen is het waarschijnlijk dat ze tot de bemanning van de Vrouwe Aplonia behoorden.
2. Rechterlijk Archief Middelharnis, inv. nr 17.  Poorters en buitenpoorters van Gent 1477-1492, 1542-1796. Gent, Stadsarchief, 1986. 269-270
3. Marco Kuiper, Vissers en ventjagers. p. 55-57
4.Archief voormalige gemeente Middelharnis, inv. nr. 9. Resolutieboek, 25 juni 1798