maandag 30 juni 2014

Johannis van Rixoord (1834-1900) en Aaltje Hoek (1835-1905)

Ouders
Johannis van Rixoord is een zoon van Johannis van Rixoord (1790-1845) en Janna Grootenboer (1800-  ). Zijn vader was timmerman en is in Vianen geboren en zijn moeder komt uit Dirksland. Zijn ouders zijn op 29 september 1822 in Sommelsdijk getrouwd.  Johannis is geboren op 14 september 1834 in Sommelsdijk. 
Aaltje Hoek is geboren in Dirksland op 21 oktober 1835. Haar ouders waren Cornelis Hoek en Huigje Leenheer.

Broers en zussen van Johannis
Gerbregta is van 5 maart 1823, Pieter is in 1825 geboren, Neeltje in 1831, Martina in 1832, Maria Cornelia in 1839 en Janna in 1842. Martinus uit 1828 heeft maar kort geleefd en Martinus uit 1837 is maar tien jaar oud geworden.

Een aantal kinderen van Johannis en Janna trouwde met partners uit het vissersmilieu van Middelharnis. 
De eerste was Gerbregta die op 30 mei 1844 met Jeroen Hendrik Langbroek trouwde, een zoon van Maarten Langbroek en Jobje Breeman. Pieter (timmerman van beroep) trouwde op 19 april 1850 met Catharina Jongejan, een dochter van Gerrit Jongejan en Trijntje Dupree. Neeltje trouwde op 15 december 1851 met Arij Boogerman die in Sommelsdijk geboren was en visser-stuurman werd in Middelharnis.

Huwelijk
Johannis en Aaltje trouwden op 11 mei 1860 in Middelharnis, 25 en 24 jaar oud. Johannis was visser en Aaltje was dienstbode van beroep. In 1862 of 1863 is hun zoon Johannis geboren. Hij is op 23 mei 1885 overleden, 23 jaar oud.

Overlijden van Johannis in Vlaardingen
Op 14 november 1900 is in Vlaardingen het overlijden aangegeven van de 66-jarige zeevisser Johannes van Rixoord, geboren 1834 in Sommelsdijk.  Het overlijden werd aangegeven door Arij Boogerman, 72 jaar zonder beroep en Dirk Johannes Beversluis, 32 jaar en timmerman, allebei wonende te Middelharnis .
Johannis was de dag ervoor op dinsdag 13 november om drie uur in de middag overleden. Hij was onwel geworden terwijl hij wachtte op de boot naar Middelharnis.


Schiedamsche Courant, 15 november 1900


De familie in Middelharnis is op de hoogte gebracht, waarna zwager Arij Boogerman en neef Dirk Johannis Beversluis (2) naar Vlaardingen zijn afgereisd.
De Vlaardingsche Courant meldde op 14 november 1900 dat "het lijk hedenmiddag naar de Middelharnissche boot is vervoerd, om in Middelharnis te worden begraven".Overlijdensakte van Johannis van Rixoord
BS Vlaardingen 1900, nr 224.
Aaltje bleef alleen achter in het huis aan de Oost-Achterweg. Ze is op 1 december 1905 overleden, zeventig jaar oud.1. BS Vlaardingen 1900/224 (scan 554) en Middelharnis 1900/45.
2. Dirk Johannis Beversluis (1868-1837) is een zoon van Janna van Rixoord en Nicolaas Hendrik Beversluis. Janna was na het overlijden van haar man molenmaakster volgens BR 1890-1920 Middelharnis (scan 1268)
Een broer van Dirk Johannes was Jeroen Hendrik Beversluis (1874-1957), hij was eveneens molenmaker. 


vrijdag 27 juni 2014

Arij van Gelder (1869-1919) en Elisabeth Vroegindeweij (1876-1926)

Ouders
Arij van Gelder is een zoon van Gerrit van Gelder, visser, en Trijntje Jongejan (kleindochter van Gerrit Jongejan en Trijntje Dupree). Hij is geboren op 22 juni 1869 in Middelharnis. 
Elisabeth Vroegindeweij is in Sommelsdijk geboren op 30 augustus 1876. Ze is een dochter van Klaas Vroegindeweij, veldarbeider, en Filippina Kool.

Huwelijk en kinderen
Arij en Elisabeth zijn op 3 juni 1898 in Sommelsdijk getrouwd, ze waren 28 en 21 jaar oud. Arij was visser en Elisabeth had geen beroep.
Op 11 februari 1900 werd Gerrit geboren, Klaas is van 12 september 1901, Willem van 23 februari 1903, Philippina van 7 juli 1904, Trijntje van 22 februari 1908. 
Op 2 mei 1912 werd Anna geboren, zij is maar een jaar oud geworden. Op 12 februari 1918 werd weer een Anna geboren, ook zij heeft maar kort geleefd, ze is op 4 februari 1919 overleden toen ze bijna een jaar was.


De scheepsramp met de IJM 301 Hendrik Willem, Arij omgekomen
De IJM 301 Hendrik Willem is op of na 12 maart 1919 op de Noordzee met man en muis vergaan. Vermoedelijk op een mijn gelopen (1).
AMSTERDAM, 28 Mei. De Raad voor de Scheepvaart deed de volgende uitspraak: a. betreffende het vermist, worden van het zeilvisschersvaartuig „Hendrik Willem" YM 301, den motorlogger „Johanna" YM 200 er het zeilschip „Wibo". Op grond van de ten dienste staande gegevens neemt de Raad aan, dat deze schepen op de Noordzee zijn vergaan en dat alle opvarenden daarbij het leven hebben verloren. Of de vaartuigen ten gevolge van eenig zee-evenement zijn gebleven, dan wel het slachtoffer zijn geworden van een mijnontploffing, vermag de Raad niet vast te stellen. (bron: De Telegraaf, 29 mei 1919).
 Acht bemanningsleden waren in Middelharnis geboren, drie woonden nog in Middelharnis, waaronder Arij van Gelder. Hij was 49 jaar toen hij overleed. In het overzicht van de Visserij-inspectie staat dat hij een vrouw en twee kinderen naliet. Vermoedelijk zijn de drie zoons niet meegeteld omdat ze zelf al werkten. Anna was net een maand voor de ramp overleden.

Nabestaanden
Gerrit is in 1939 overleden, 39 jaar oud. Klaas is maar 24 geworden, overleden in 1925. Elisabeth is in 1926 overleden.
Trijntje is altijd in Middelharnis blijven wonen, ze had een agentschap van de Staatsloterij. in de Emmalaan.

Gegevens van Pieter Koster, bewerkt voor Arjaentje
1. Jaarverslag Visscherijinspectie 1919, bijlage 2. 

donderdag 26 juni 2014

Hendrik van Eck (1875-1918) en Maria Bastiana de Waard (1883-1971)

Ouders
Hendrik van Eck is geboren op 4 december 1875 in Middelharnis, zoon van Leendert van Eck en Engeltje Kamerling.
Maria Bastiana de Waard is op 17 januari 1883 in Leiden geboren, dochter van Pietertje de Waard. Er was kennelijk geen akte uit 1883 want enkele weken voordat Maria Bastiana trouwde is er een akte opgemaakt en heeft Pietertje haar dochter erkend. Pietertje de Waard is een dochter van Maria Bastiana de Waard (Maria Bastiana is een zus van Gabriël de Waard die in 1863 omgekomen is). Pietertje had nog een dochter: Pietertje de Waard geboren in 1897 in Middelharnis.

Huwelijk en kinderen
Hendrik en Maria Bastiana zijn op 13 december 1901 in Middelharnis getrouwd, ze waren 26 en 18 jaar. Hendrik was koopman van beroep ten tijde van het huwelijk. Later was zijn beroep zeevisser. Ze kregen negen kinderen:
Leendert werd op 29 december 1902 geboren, Pietertje in 1905, Engelina in 1906, Hendrik Johannis in 1909, Leendert Jacob in 1910, Stijntje Elizabeth Hendrika Cornelia in 1913, Pieter en Hendrika Cornelia in 1915. Maria Bastiana, geboren op 21 januari 1917, is op 15 september 1918 overleden.Hendrik van Eck , Maria Bastiana de Waard met zoon Leendert,
circa 1904. Foto met dank aan Sylvia van EckDe scheepsramp met de VL202 Eendracht I, Hendrik omgekomen
Hendrik van Eck was matroos op de VL. 202 Eendracht I. 


De VL 202 Eendracht I.
foto met dank aan Henk Westerdijk

Op of na 5 september 1918 is het schip met man en muis vergaan. Waarschijnlijk in verband met oorlogsomstandigheden. Op 26 september 1918 maakten de kranten  voor het eerst melding van de grote ongerustheid over het uitblijven van de logger (zie bijvoorbeeld Schiedamsche courant van 26 september 1918).

Op 2 augustus 1918 vertrok  de “Eendracht”  van Vlaardingen ter haringvisscherij op de Noordzee in het vrije gebied tussen 56 gr en 58 gr N.B. 5 sept. Is de Eendracht nog gezien door de Eendracht VI, VL 214 op 57 gr 15’ NB en 5gr 50’ O.L. Sindsdien heeft men niets meer omtrent het vaartuig vernomen. (1).

Algemeen Handelsblad 4 oktober 1918

Maria Bastiana bleef achter met acht kinderen. Het nieuws over het overlijden van Hendrik van Eck viel samen met het overlijden van haar jongste dochter die een jaar en negen maanden oud was.

Oorlogs-zeeongevallenwet 1915
De weduwe van Hendrik van Eck kreeg vanaf 15 september 1919 een blijvende uitkering van de Vereeniging zee-risico Amsterdam op grond van Oorlogs-zeeongevallenwet uit 1915.1. Jaarverslag Visscherijinspectie 1918, deel 2, bijlage 1 en 2.

Jacob van der Sluijs (1816-1883) en Hijltje Bree (1811-1900)

Ouders
Jacob van der Sluijs is een zoon van Arent Jacobz van der Sluijs en Maria Jansd Driessen. Hij is op 24 juli 1816 in Middelharnis geboren. Aren was visser evenals zijn vader.
Hijltje Bree is een dochter van Johannes Bree en Maatje van Eck. Ze is in 1811 in Middelharnis geboren. Haar vader is in oktober 1825 verdronken toen de gaffelschuit van oom Jacob Bree met volledige bemanning verging. Zie bericht van 22 februari 2013.


Huwelijk en kinderen
Jacob en Hijltje zijn op 24 juli 1842 getrouwd, ze waren 26 en dertig jaar oud. Jacob was visser en Hijltje was dienstbode. Op 20 januari 1844 is Arentje geboren, Maatje werd op 13 mei 1849 geboren en Jacob op 13 mei 1854. 
Jacob is op 18 februari 1883 overleden, 66 jaar oud. Hijltje is 88 geworden, ze overleed op 3 januari  1900.


Ongeluk op de logger Excelsior, Jacob verdronken.

Jacob van der Sluis (1854-1884), is op 10 oktober 1884 verdronken. 
Hij was matroos in Schiedam en is overboord gevallen en vanaf het visloggerschip  SDM 3 Excelsior in de Noordzee onder de Engelse kust op 54 graden 50 minuten NB en 40 minuten OL. (1)
Jacob was dertig jaar  en ongehuwd.1. BS , Middelharnis, akte 78.

Sijbrand de Koning (1900-1919)

Ouders
Sijbrand de Koning is een zoon van Lambrecht de Koning en Adriana Verwers. Hij is geboren op 26 juni 1900 in Middelharnis.
Zijn ouders zijn op 6 januari 1900 getrouwd, 27 en 22 jaar oud. Lambrecht, visser van beroep, is een zoon van Sijbrand de Koning (visser) en Klaartje de Bloeme.
Adriana Verwers was dienstbode ten tijde van haar huwelijk. Haar vader, Jan Verwers was commissionair ; haar moeder heette Dirkje van der Haar.
Hun tweede zoon Lambrecht heeft maar kort geleefd, hij is op 27 juni 1901 overleden.
Dirkje werd op 2 december 1902 geboren.

Lambrecht was nog maar 37 toen hij op 24 september 1909 overleed. Adriana Verwers is op 4 november 1944 overleden, 67 jaar oud.

De scheepsramp met de IJM 301 Hendrik Willem, Sijbrand omgekomen
De IJM 301 Hendrik Willem is op of na 12 maart 1919 op de Noordzee met man en muis vergaan. Vermoedelijk op een mijn gelopen (1).
Acht bemanningsleden waren in Middelharnis geboren, waarvan er drie nog in Middelharnis woonden. Sijbrand de Koning was met achttien jaar de jongste. Hij was ongehuwd en woonde in Middelharnis bij zijn moeder en zijn zus Dirkje.


1. Jaarverslag Visscherijinspectie 1919, bijlage 2. 
BR Middelharnis , scan 1632. De naam van Sijbrand is bij de 10e Volkstelling ambtshalve doorgehaald.

Jacobus Sala (1827-1911 ) en Maria van der Schild (1827-1920)

Ouders
Jacobus Sala is op 26 januari 1827 in Sommelsdijk geboren, zoon van Petronella Sala. Wie zijn vader was is niet bekend. 
Maria van der Schild is op 19 augustus 1827 in Middelharnis geboren, dochter van Job van der Schild en Hendrikje Hartog. Haar ouders zijn op 14 februari 1830 getrouwd. Job is een broer van Cornelia van der Schild gehuwd met Abram Bree

Huwelijk en kinderen
Jacobus en Maria zijn op 12 oktober 1845 in Middelharnis getrouwd, ze waren allebei achttien jaar oud. Jacobus was visser van beroep.
Op 18 september 1845 was Job al geboren,  Pieter is van 14 december 1849, Hendrik is van 17 april 1853, Jacobus van 25 december 1856, Jan van 1 oktober 1859,  Leendert van 22 september 1862, Jacob van 28 mei 1865. Jacob is maar een maand oud geworden. De andere zes zoons bleven allemaal in leven. 
- Job werd visser en trouwde op 23 april 1869 met Martina de Waard, dochter van Mattheus de Waard en Pietertje Venus. Haar broer Gabriël is in 1863 verdronken (zie bericht van 28 oktober 2013).  Job is in 1933 in Zierikzee overleden, 88 jaar oud.
- Hendrik werd visser en trouwde met Bastiana de Waard, zus van Martina, op 20 maart 1875. Hij is in 1940 in den Helder overleden
- Pieter werd visser en  trouwde op 16 april 1874 met Jacomina Johanna Haagens.
- Leendert werd visser en trouwde op 23 november 1881 met Adriana Oosters, geboren in Oud-Beijerland. Leendert overleed in 1948 in Maassluis
- Jacobus werd visser, hij trouwde op 24 oktober 1890 in Sommelsdijk met Aagje Schol.
- Jan werd koopman, hij is op 23 maart 1894 met Grietje Hartman uit Nieuwe-Tonge getrouwd. Hij overleed in 1935 in Krimpen aan de Lek.

Hendrik is in 1894 naar Maassluis verhuisd,  Leendert is hem in 1908 gevolgd. Jacobus is in 1901 naar Vlaardingen verhuisd en in 1902 weer teruggekeerd naar Middelharnis.

Jacobus en Maria zijn allebei erg oud geworden, Jacobus werd op latere leeftijd koopman en was 84 toen hij op 28 november 1911 overleed, Maria was 92 en overleed op 22 juni 1920.

Jacobus Sala (1874-1913), ongeluk aan boord van de IJmuiden 130
Jacobus Sala, een zoon van Job Sala en Martina de Waard, werd geboren op 31 augustus 1874 in Middelharnis. Hij trouwde op 24 september 1904 In Middelharnis met Cornelia Kattestaart (1881-1956). Dochter Martina is op 30 september 1904 in Middelharnis geboren. Het gezin is in december 1904 naar Velsen verhuisd. In juli 1908 werd hun zoon Hendrik in Velsen geboren, hij is op 9 oktober 1908 overleden. Jacobus en Cornelis hadden nog een zoon of dochter (waarvan ik de naam nog niet weet).

Jacobus was stuurman op de stoomtrawler IJM 130 Eendracht I. Op 17 september 1913 heeft hij een ongeluk gehad aan boord. Hij raakte tussen een rol en staaldraad bekneld waardoor hij zijn linkerbeen verloor en zijn linkerhand verbrijzeld werd, aldus de Visserijinspectie. Hij is op 18 september 1913 in het ziekenhuis in Harlingen overleden (1).
Jacobus was 39 jaar, woonde in Velsen en liet een vrouw en twee kinderen achter. Cornelia Kattestaart is op 20 april 1924 hertrouwd met Albert Bruisschaard te Velsen.

Jacobus Sala (1856-1915), verdronken met de scheepsramp van de MA 147
Jacobus Sala, de op een na jongste zoon van Jacobus en Maria, geboren 25 december 1856, is in 1890 in Sommelsdijk met Aagje Schol (1865-  ) getrouwd. Ze hadden vijf kinderen.
Jacobus woonde in Middelharnis en werkte als matroos op de MA 147 Johanna. Het schip is op 9 oktober 1915 op een mijn gelopen op de Noordzee waarbij zes personen omkwamen, waaronder Jacobus. Zijn broer Leendert was ook aan boord, hij heeft het wel overleefd (3). Jacobus was 58 jaar toen hij overleed. Hij was gehuwd en liet een kind na (2). Cornelis, geboren in 1907, woonde nog thuis.


Onze Eilanden, 16 oktober 1915.

Jacob, geboren op 6 december 1892, werd visser. Met hem is in 1971 een interview gemaakt. Hij vertelt hier o.a. in dat zijn broer Jacobus, die ook visser, was op 19 juni 1924 overleden is, 28 jaar oud. Zijn zus Maria, geboren 1891, is in 1913 gehuwd met Izak Rooij, zoon van Piet Rooij en Dana Hartog. Ook zij is jong overleden. De jongste broer, Cornelis, werd herenkapper (3).


1. Jaarverslag Visscherijinspectie 1913, deel 2, bijlage 2. BS Harlingen, overlijdensakte 1913/ 104 en Velsen 1913/162.
2.Jaarverslag Visscherijinspectie 1915, deel 2, bijlage 2. De naam van Jacobus is in het BR 1890-1920 bij de 10e Volkstelling ambtshalve doorgehaald, scan 1330.
3. Collectie Zeeuwse Bibliotheek, interview met een inwoner uit Middelharnis. 1900E10B. Er kwam niet gauw genoeg hulp zegt hij over het ongeluk met de MA147. 

Adrianus Sala geboren 12 juli 1886, zoon van Leendert Sala (geb. 1862) en Adriana Oosters, stuurde op 17 juli 1970 een ingezonden brief naar het Eilanden-nieuws. Hij vertelde dat zijn vader in 1908 naar Maassluis overstapte en dat ze toen uit  het huisje in de Vissersstraat van Kolff gezet zijn. Leendert en Adriana hadden zeven kinderen.
Zie: Fons Grasveld. Het lot van de MD3 Anna. Met medewerking van Jan van de Voort. Hilversum 2014. p.39
Jacobus Sala  (1856-1915) voer in 1907 op de MA78 Rust roest, zie p. 68 evenals Jacobus (geb 1892) die toen 14 jaar was en als reepschieter werkte.

dinsdag 24 juni 2014

Arij de Bloeme (1877-1918) en Maria Kattestaart (1879-1960)

Ouders
Arij de Bloeme is op 6 juli 1877 in Middelharnis geboren, zoon van Pieter de Bloeme, visser, en Gerrigje van Es (1).
Maria Kattestaart is een dochter van Pieter Kattestaart, koopman, en Neeltje Schol. Ze is geboren in Sommelsdijk op 1 maart 1879.

Huwelijk en kinderen
Arij en Maria zijn op 8 mei 1903 in Sommelsdijk getrouwd, hij was 25 en zij 24 jaar oud. Arij was zeevisser van beroep, Maria had geen beroep. Gerritje is op 3 januari 1906 geboren, Pieter op 1 mei 1908, Neeltje op 11 september 1910. Arij werd 6 oktober 1918 geboren.

Foto's uit het boek van Rob. J. de Bloeme, De familie de Bloeme, 329IJmuiden 307 Zeearend, juli 1918 vergaan.
Arij de Bloeme was matroos op de logger IJM 307 Zeearend. Deze  is op of na 10 juli 1918 met man en muis vergaan, vermoedelijk  in verband met oorlogsomstandigheden. Op 12 juni  1918 vertrok  de Zeearend voor een reis van plusminus 40 dagen  van IJmuiden " ter treilvisscherij in de Noordzee in de nabijheid der lichtschepen Doggersbank Noord en Zuid. In gezelschap van de Zeearend bevond zich de IJM233; op 10 juli verloor men tussen boei 2 en 4 de Zeearend uit het oog. Sindsdien heeft men niets meer omtrent het vaartuig vernomen" (2).Vlissingsche Courant 23 juli 1918
IJmuider Courant, 3 augustus 1918


IJmuider Courant, 11 september 1918


Arij was 41 jaar toen hij omgekomen is. Hij woonde in Middelharnis en liet een vrouw en vier kinderen na. De oudste dochter was twaalf toen haar vader overleed. Drie maanden na de scheepsramp werd zoon Arij geboren.

Maria Kattestaart bleef in Middelharnis wonen. Ze was 81 jaar toen ze in 1960 In Ridderkerk overleed.

Gegevens afkomstig van Pieter Koster te Haarlem, bewerkt voor Arjaentje.

1. Op 18 april 1936 een bericht over het 60-jarig huwelijk van Maas en Scheldebode van de ouders van Arij.
2..Jaarverslag Visscherijinspectie, 1918, deel 2, bijlage 1 nr.47, bijlage 2 nr.54

Zie over Arij de Bloeme ook: Rob J. de Bloeme, Het familie De Bloeme, een geslacht van vissers en dienaren. Hoogeveen 2011,  326-329. Tekst van Henk de Bloeme over het overlijden van zijn grootvader Arij.

Simon Langbroek (1844-1926) en Neeltje van der Sluijs (1845-1909)

Ouders
Simon Langbroek is op 26 juli 1844 in Middelharnis geboren, zoon van Jeroen Langbroek en Kommertje de Ruiter.
Neeltje van der Sluijs is op 29 mei 1845 in Sommelsdijk geboren, dochter van Adrianus van der Sluijs en Willemijntje van der Veer.

Huwelijk en kinderen
Simon en Neeltje trouwden op 17 april 1866 in Sommelsdijk, akte 5, ze waren 21 en 20 jaar oud. Simon was visser van beroep en 
Op 28 augustus 1866 werd Jeroen geboren, hij is jong overleden. Wilhelmina werd in 1867 geboren, Adrianus in 1868, Cornelis in 1872, Kommertje in 1874 (zij is maar drie maanden oud geworden), Kommertje in 1876, Jacob in 1877, Jannetje in 1881, Pietertje in 1884, Neeltje in 1886 en Jeroen in 1889. Jeroen is na vier maanden overleden.

Huwelijk van de kinderen
Wilhelmina trouwde in 1892 in Middelharnis met Hendrik Jordaan. Zij is in 1943 in Zwijndracht overleden. Kommertje trouwde in 1898 met Johannis Muller uit Papendrecht. Over Jannetje zijn geen gegevens bekend. Pietertje is in 1917 met Wouter Bezemer uit Nieuwe-Tonge getrouwd en Neeltje in 1909 met Dingeman Cornelis Oosse uit Kerkwerve.
Adrianus is in 1891 met Jacoba Johanna Boeter getrouwd. Ze zijn naar Velsen verhuisd, Adrianus is daar op 31 maart 1941 overleden, 72 jaar oud.
Cornelis trouwde in 1894 met Lena van Dongen, dochter van Jacob van Dongen en Bartalina de Ruijter (zie tekst van 15 maart 2013). Cornelis is met zijn gezin na 1909 naar Velsen verhuisd. Hij was van 1906 tot en met 1909 schipper van de MD 3 Anna.
Jacob  trouwde in 1901 met Johanna van den Hoek, dochter van schipper Jacobus van den Hoek en Anna Wilhelmina Wursten (zie tekst van 17 mei 2013). Ze zijn op 5 december 1912 naar Velsen verhuisd. 

De ramp met de IJM 285 Juno op 2 juli 1918, Cornelis, Jacob en Simon Langbroek omgekomen
De logger IJM 285 Juno van de Maatschappij Nereus voer met negen bemanningsleden aan boord, de schipper was Cornelis Langbroek. De Juno is begin juli (waarschijnlijk op 2 juli) 1918 met man en muis vergaan, vermoedelijk door de ontploffing van een of meer mijnen. Op 26 juni vertrok de Juno uit IJmuiden "ter treil- en beugvisscherij op de Noordzee". Op 1 juli bevond de Flevo II, VL 131, zich de hele dag in de nabijheid van de Juno. De volgende dag was de Juno niet meer in zicht. Plotseling werden er drie hevige schokken waargenomen. Op 3 juli zag men wrakhout drijven op ongeveer 54gr12'NB en 3gr57'OL en tenslotte een lekgeslagen sloep gemerkt IJM 285 (1).

Bij deze ramp zijn twee  zonen en een kleinzoon van Simon Langbroek en Neeltje van der Sluijs omgekomen:
Cornelis Langbroek (1872-1918), geboren 21 maart 1872, schipper
Jacob Langbroek (1877-1918), geboren 20 november 1877, matroos
Simon Langbroek (1895-1918), zoon van Cornelis, geboren 11 mei 1895, stuurman
De bemanningsleden Willem van Dongen (zwager van Cornelis), Hendrik Dubbeld en Job Krijger waren eveneens uit Middelharnis afkomstig.

Nabestaanden
Neeltje was al overleden ten tijde van deze ramp. Simon is 81 jaar geworden, overleden op 8 januari 1926 in Middelharnis.
Cornelis was 46 toen hij omgekomen is. Lena van Dongen bleef met zes kinderen achter waarvan er twee volwassen waren. De jongste dochter Anna Christina was acht of negen. Lena is in 1935 in Velsen overleden. 
Simon, de oudste zoon van Cornelis en Lena, was in 1916 op 21-jarige leeftijd in Velsen getrouwd met Trijntje Zwart. Trijntje is in Egmond aan Zee geboren.
Jacob was veertig jaar ten tijde van de ramp. Johanna van den Hoek bleef met vier kinderen achter die tussen de twee en veertien jaar oud waren.Haar vader woonde indertijd ook in IJmuiden, hij is later naar Middelharnis teruggekeerd. Johanna is op 23 juli 1959 in Velsen overleden, 81 jaar oud.Maas- en Scheldebode,
27 juli 1918


Anna Wilhelmina Langbroek, dochter van Jacob en geboren omstreeks 1916, herinnerde zich vele jaren later het volgende:
De huidige secretaresse van de Vereniging van Reders van Vissersvaartuigen te Ymuiden, Mej. Langbroek, toen nog een baby, herinnert zich van haar moeder hoe haar omgekomen vader al niet meer voer, maar onder protest van zijn echtgenoote deze ene keer zijn broer, schipper Langbroek, wilde helpen om de bemanning compleet te maken. Omdat diens zoon [Simon] stuurman was, monsterde hij [Jacob], zelf schipper, ditmaal als matroos, wat voor de weduwe het gevolg had van een lagere uitkering door Zee-Risico. Toch is haar herinnering, dat de moeder met het gezin daarna op een of andere manier wist rond te komen en van echte armoede geen sprake was. Dit wordt ondersteund door de Heer de Niet uit Ymuiden, thans nog kassier van het Staatsvissershavenbedrijf aldaar voor wat betreft zijn familie. Zijn vader was eveneeens op de "Juno" omgekomen. Beiden stellen nadrukkelijk dat werd gevaren omdat de inkomsten onontbeerlijk waren, aangezien men onvoldoende reserves bezat bij langdurige werkloosheid.(2)


Genealogische gegevens afkomstig van Pieter Koster te Haarlem, bewerkt voor Arjaentje.

1. Jaarverslag Visscherijinspectie 1918, volgnr 46, bijlage 1.
2. D.J. Gouda. De Nederlandse zeevisserij tijdens de Eerste Wereldoorlog 1914-1918. Haarlem, 1978..

zaterdag 21 juni 2014

Johannis Langbroek (1883-1928) en Jannetje Knöps (1887-1980)

Ouders
Johannis Langbroek is een zoon van Marinus Langbroek (1840-1910) en Cornelia van Dijke (1851-1915). Marinus was visser van beroep. Johannis is geboren op 26 juli 1883.

Een oudere broer van Johannis, Gerrit Langbroek (1880-1896), is op 9 april 1880 in Middelharnis geboren. Hij is op 19 september 1896 over boord geslagen van de Vlaardingse zeilsloep VL 172 Jeannette, schipper J. Visser.  Het schip was voor de 3e reis die zomer ter haringvisserij vertrokken. Gerrit was nog maar zestien jaar oud.Nieuwe Vlaardingsche Courant, 3 oktober 1896Jannetje Knöps is op 22 januari 1887 in Ooltgensplaat geboren dochter van Johannis Gerardus Knöps en Neeltje Klein. Haar ouders waren arbeidslieden.

Huwelijk en kinderen
Johannis en Johanna zijn op 16 januari 1908 getrouwd in Nieuwe- Tonge, ze waren 24 en twintig jaar oud. De ouders van Johannis woonden in Vlaardingen ten tijde van het huwelijk. Johannis was visser en Jannetje had geen beroep.
Op 29 januari 1908 werd Cornelia In Nieuwe-Tonge geboren. Johannis Gerardus werd in 1909 in Middelharnis geboren. Daarna volgden nog elf kinderen. Gerritje in 1911, Cornelis in 1912, Magdalena in 1914, Neeltje in 1915, Arend in 1916, Adriana in 1917, Gerrit in 1919, Dirkje in 1920, Pieter in 1922 en Mietje in 1924. De jongste, Leendert geboren in Middelharnis in 1926, heeft maar kort geleefd. Johannis Langbroek was 44 jaar, woonde in Middelharnis en liet een vrouw en twaalf kinderen na.

Ongeluk op de IJM 16, Johannis Langbroek verdronken.
Johannis werkte als visser in IJmuiden. Hij is donderdag 9 februari 1928 door een stortzee overboord geslagen van de stoomtrawler Bergen, de IJmuiden 16. Zijn zoon Johannis Gerardus, die ook op de Bergen voer, heeft het voor zijn ogen zien gebeuren. Johannis was 44 jaar (en geen 45 zoals in de kranten stond).De Tijd, 14 februari 1928

Het Vaderland, 14 februari 1928Rotterdamsch Nieuwsblad, 13 februari 1928


Het gezin woonde in Middelharnis.


Ook de Flakkeese kranten berichtten over het ongeval:
Maas- en Scheldebode 15 februari 1928 
Onze Eilanden 15 februari 1928.

maandag 16 juni 2014

Vissers uit Middelharnis bij De Nieuwe Visscherij in Zierikzee 1818-1835

Na de Bataafs Franse tijd waren veel vissers in Middelharnis werkloos. Het aantal gaffelschuiten was sterk verminderd. In 1811 waren er nog maar 15 of 16 van de 32 (uit 1794) over. De resterende schuiten zijn tussen 1811 en 1831 allemaal vergaan, verkocht of gesloopt. 
Vanaf 1817 werden nieuwe sloepen in gebruik genomen, maar dat waren er niet voldoende om het surplus aan vissers op te vangen. Ze moesten in een ander beroep gaan werken of verhuizen.
De Zierikzeese onderneming De Nieuwe Visscherij bood met tien sloepen werkgelegenheid aan circa 130 vissers. Een deel van de vissers en de stuurlieden kwam uit Vlaardingen, Maassluis en Middelharnis omdat er onvoldoende ervaren beugvissers in Zierikzee zelf te vinden waren. 
De volgende vissers uit Middelharnis trokken (tijdelijk of voorgoed) naar Zierikzee. Marinus van den Nieuwendijk, Maarten Abeele. Arend de Waard en Jan van Duuren waren schipper. 
U kunt doorklikken op de namen voor meer informatie over de personen.

Maarten Abeele (1767-1841)
Pieter Abeele (1807-1882)
Mattheus de Bloeme (1789-1852)
Arend Deussen (1801-1825)
Jan van Duuren (1788-1850)
Jacob van Eck (1778-1828)
Cornelis van Heest (1781-1832)
Leendert Koudijzer (1764-1821)
Arij van der Meijde (1791-1863)
Marinus Trommel (1774-1854
Teunis Trommel (1800-1828)
Arend de Waard (1785-1853)
Izak de Waard (1811-1888)
Roeland Waterman (1770-1832)


Vermelding P. Krijger en Jac. Krijger, Opbouw sloep de Vreede, inv. nr. 396.

Dingeman de Ruijter (1787-1847) is in mei 1824 in Zierikzee ingeschreven op het adres D58, Lange Groendal, op hetzelfde adres woonde Arend de Waard met zijn gezin. Als beroep staat vermeld: varensgezel. Deze term werd ook voor vissers gebruikt. Hij is vertrokken naar Holland (datum niet vermeld, voor 1831).
Dingeman is op 18 februari 1787 in Middelharnis geboren, zoon van Cornelis de Ruijter en Aagje Tuijnder. Zijn ouders zijn op dezelfde dag overleden: 12 juni 1812.
Op de lijst van 1811 staat Dingeman de Ruiter vermeld als visser.
Hij is op 25 april 1847 in Middelharnis overleden. Dingeman was ongehuwd. 


Bronnen:
Bevolkingsregisters Zierikzee, 1826-1830, Volkstelling 1819
BS Zierikzee en Middelharnis
E.W. Smit, Commissie van toezicht van de nieuwe visscherij te Zierikzee (1817)1818-1835
archiefinventaris. 1978.

Jacob van Eck (1778-1828)

Ouders
Jacob is een zoon van Dirk Florisze van Eck (1745-1808) en Johanna Jacobsze van Eck (1747-  ). Hij is geboren op 8 augustus 1778 in Middelharnis, gedoopt op 16 augustus 1778. Hij had een broer Floris uit 1774 en een broer Hendrik uit 1788.

Visser in 1811
Op de liste civique van 1811 komt de naam Jacob van Eck twee keer voor. De ene is een zoon van Gerrit van Eck en Hiltje Koster, geboren in maart 1779. Hij is met Hendrikje van den Doel getrouwd en in 1846 in Middelharnis overleden, 66 jaar oud.
Jacob van Eck geboren 8 augustus 1778 is de andere naam op de lijst. Van deze Jacob is geen huwelijk bekend. Over zijn beide broers ontbreken nog de gegevens en ook de overlijdensdatum van de moeder is niet bekend. Als enige zoon van een weduwe maakte (deze?) Jacob aanspraak op vrijstelling van de dienstplicht in 1811. 

Naar Zierikzee, omgekomen in 1828 bij IJsland
De overlijdensakte van 18 september 1828 uit Zierikzee (akte 165) geeft weinig informatie.Jacob van Hek 42 jaar uit Middelharnis is op 28 juni 1828 om drie uur in de middag in een vissloep aan de kust van IJsland overleden. Er zijn geen verdere "renseignementen" over de overledene. 
Uit het Archief van de Nieuwe Visscherij blijkt dat Jacob van Eck aan boord was van de sloep Willem den Eersten, schipper Dirk van Zwieten. Er waren nog twee Menheersenaars aan boord: Pieter Abeele en Leendert Sprong. Jacob had voor het vertrek van de sloep op 10 mei 1828 nog een handgeld van 13 gulden als voorschot ontvangen.
Toen de sloep na ruim drie maanden terugkeerde in Zierikzee werd het overlijden aangegeven door Dirk van Zwieten, schipper, 41 jaar en Willem Bakker, stuurman, 27 jaar.  
De naam Van Hek klopt niet en hetzelfde geldt voor de leeftijd. Hij was 49, bijna vijftig.
Aangezien van Jacob van Eck uit 1778 geen overlijdensakte bekend is neem ik aan dat hij de ongelukkige was die zo ver van huis is overleden. 
links in de het midden de akte van Jacob van EckBronnen:
BS Zierikzee 1828, overlijdensakte 165
DTB Middelharnis 1778
List civique Middelharnis 1811
Archief Nieuwe Visscherij inv. nr. 505 Willem den Eersten 1828
Genealogie Vis-Van Minnen

zaterdag 14 juni 2014

Simon de Ruiter (1794-1861) en Dirkje van der Brugge (1796-1866)


Ouders
Simon de Ruiter is een zoon van Cornelis de Ruiter en Tannetje de Bloeme. Hij werd op 12 juni 1794 in Middelharnis geboren.
Dirkje van der Brugge is een dochter van Huig van der Brugge en Jaapje van der Sjouw. Ze is in Vlaardingen geboren op 23 juni 1796. Haar ouders woonden ten tijde van het huwelijk in Zwartewaal.

Huwelijk en kinderen
Op 14 november 1821 zijn Simon en Dirkje in Middelharnis getrouwd, ze waren 27 en 25 jaar oud. Tannetje is 26 april 1823 geboren. Jacoba die in 1825 geboren is werd maar zeven jaar oud. Cornelis uit 1827 werd vier jaar oud. Aaltje is in 1831 geboren en Cornelis in 1834.
Simon is op 18 april 1861 overleden, 67 jaar oud. Hij was visser ten tijde van zijn overlijden. 
Dirkje ging een logement houden (beroep: slaaphuishoudster), ik heb haar al vermeld in de tekst van 14 november 2013 over haar neef Hugo Wildenboer die bij haar gewoond heeft.
Dirkje is op 17 juli 1866 overleden, 72 jaar oud.

Naar Zierikzee
Het gezin bestaande uit Simon, Dirkje, Tannetje en Jacoba is in augustus 1825 naar Zierikzee verhuisd. Cornelis is hier op 15 november 1827 geboren. Simon werkte als visser bij de onderneming De Nieuwe Visscherij. Het gezin woonde op het adres D056,  Lange Groendal Oostzijde (1). 
De geboorte van Aaltje is op 2 januari 1831 is in Middelharnis aangegeven, dus toen waren ze weer terug in Middelharnis.
1. BR Zierikzee 1826-1830,

vrijdag 13 juni 2014

Marinus Trommel (1774-1854), Tannetje Abeele (1776-1814) en Martijntjevan den Boogaart (1762-1828)

Ouders
Marinus Abrahamse Trommel is een zoon van Abraham Marinusse Trommel en Jannetje Pieterse Krijger. Hij is op 5 juni 1774 in Middelharnis gedoopt. Marinus was visser van beroep
Tannetje Abeele is een dochter van Pieter Abeele (visser) en Hendrina Tieleman. Zij is gedoopt op 7 juli 1776 in Middelharnis.

Huwelijk en kinderen
Tannetje en Marinus zijn op 11 april 1803 in Middelharnis getrouwd. Op 25 maart 1804 werd Jannetje geboren, zij heeft maar kort geleefd. In 1805 werd weer een Jannetje geboren en in 1810 Pieter.

Marinus hertrouwd
Tannetje is jong overleden, op 9 maart 1814 toen ze 37 jaar was. Marinus bleef achter met twee jonge kinderen. Hij is op 11 mei 1815 hertrouwd met de 53- jarige Martijntje van den Bogaart. Martijntje is op 12 januari 1762 in Middelharnis geboren. Haar eerste man was Johannes Quirinius Oschman, een timmerman die wegens zijn aandeel in het verbergen van smokkelwaar in de Franse tijd in de gevangenis in Utrecht terecht kwam. Daar is hij op 9 april 1812 overleden. Zie bericht van 5 december 2013. 
Martijntje is op 14 april 1828 in Middelharnis overleden en zoon Pieter Trommel op 14 november 1828 (18 jaar). Dochter Jannetje Trommel trouwde in 1832 met Pieter van Waart.
Marinus Trommel was tachtig jaar oud toen hij in 1854 in Middelharnis overleed. 

Naar Zierikzee
Marinus heeft vanaf 1821 een tijd als visser op de vloot van De Nieuwe Visscherij in Zierikzee gewerkt. Hij voer op de sloep De Hoop, stuurman Jan Franse van Duuren. Jan van Duuren kwam ook uit Middelharnis. Jan van Duuren en Marinus Trommel 44 jaar visser (1) hebben op 25 september 1821 het overlijden aangegeven van Leendert Koudijzer (op 15 september 1821 "in de Noordzee" overleden). Marinus was tijdens deze reis als kok aan boord. Hij kreeg hiervoor een toelage. Een handtekening kon hij niet zetten

Teunis Trommel (1800-1828)
Teunis Trommel voer samen met zijn oom Marinus op de sloep De Hoop. Hij is een zoon van Pieter Abrahamse Trommel en Leentje Teunisse Buurveld, geboren op 30 oktober 1800 in Middelharnis. Teunis was tijdens de zomerzoutreis in 1821 klimmer. Hij kreeg hiervoor een toelage van 2,62 en een halve cent. Teunis kon wel zijn handtekening zetten.
Inv. nr. 326. Archief Nieuwe Visscherij Zierikzee
Zoutreis 1821Teunis is op 10 februari 1828 in Middelharnis overleden. Hij was stuurman.

Johannis Trommel (1779-1847) en Magdalena Onderdelinden (1780-1850)
Johannis is een jongere broer van Marinus. Hij is met zijn gezin in 1825 in Zierikzee aangekomen. Het gezin woonde in de Venkelstraat D 157, eerst op D 09. Magdalena is een zus van Lena Onderdelinden die gehuwd was met schipper Maarten Abeele. Na het overlijden van Lena ging Maarten bij Jan van Duuren inwonen en zijn zoon Pieter bij zijn Johannis en Magdalena, zijn oom en tante.
Genealogische gegevens afkomstig van Genealogie Trommel

1. BS Zierikzee, overlijden. akte 123, 25 september 1821
Geen adres van Marinus Trommel gevonden in Zierikzee

donderdag 12 juni 2014

Arend de Waard (1785-1853) en Arendje Smit (1780-1848)

Ouders
Arend de Waard is geboren in Ooltgensplaat op 26 mei 1785, zoon van Izak de Waard (1) en Adriana Kleinhoudt. Hij is een broer van Anna de Waard (geboren 15 juni 1796 Middelharnis) gehuwd met Cornelis van der Meijde (zie bericht van 5 juni 2014). In 1811 was Arend visser in Middelharnis.
Arendje Smit is op 16 augustus 1780 in Zwartewaal geboren, dochter van Arij Smit en Jannetje Berkhoudt.

Huwelijk en kinderen
Arend en Arentje gingen op 16 juli 1807 in Middelharnis in ondertrouw, ze waren 22 en 26 jaar oud. De oudste zoon Izak is op 9 oktober 1811 geboren, Lambregt op 23 november 1814 en Adriana op 13 oktober 1816. Deze kinderen zijn in Middelharnis geboren. Op 29 november 1819 is Arij in Middelharnis geboren, hij is kort na de geboorte overleden. Jan de Waard (Weerdt) werd op 1 december 1822 in Zierikzee geboren.

Vertrek naar Zierikzee, Arend de Waard schipper bij de Nieuwe Visscherij
Het gezin is tussen 1820 en 1822 naar Zierikzee verhuisd. Arend de Waard heeft hier als schipper bij De Nieuwe Visscherij  gewerkt. In 1826 woonden ze met z'n zessen op het adres C261, de Nieuwe St. Jansstraat Westzijde, ze zijn voor 1830 verhuisd naar D58, Lange Groendal (beroep:schipper)
Bij het aangeven van de geboorte van kleinzoon Arend in 1830 staat Arend als visser vermeld, 45 jaar. 

Izak (1811-1888) werd ook visser, hij is op negentienjarige leeftijd op 20 december 1830 in Zierikzee getrouwd. Een maand eerder, 25 november 1830, was zijn zoon Arend geboren die door grootvader Arend samen met een andere visser (Jacob Scherveel) werd aangegeven. De moeder was Marie Jacqueline Bogerd, naaister, zeventien jaar oud. 

Lambregt (1814-1878) werd schipper en later loods, hij is in 1840 in Zierikzee getrouwd en in 1854 voor de tweede keer.  
Adriana werd naaister en trouwde in 1840 in Zierikzee met een varensgezel.

Jan (1822-1888) was van beroep varensgezel. Toen hij overleed was hij visser van beroep. Hij is in 1850 in Zierikzee getrouwd.

Arendje is op 10 juli 1848 in Zierikzee overleden en Arend 23 november 1853.


Bronnen:
Akten BS en Bevolkingsregister 1826-1830 Zierikzee.

1. Izak de Waard is op 17 oktober 1762 in Middelharnis gedoopt, zoon van Arie Janse de Waard en Klasina Meijnders.Hij is op 2 mei 1784 in Middelharnis met Adriana Janse Kleinhout (1767-1827) getrouwd. Izak is een broer van Jan de Waard (1758-1831). Izak is op 15 oktober 1819 in Middelharnis overleden. Hij werd dood gevonden 'in een poon leggende in deze Kaaij".

Zie bericht van 1 maart 2016. Bron: gegevens Pieter Koster, Haarlem.

woensdag 11 juni 2014

Leendert Koudijzer (1764-1821) , Jannetje Dupree (1764- ) en Adriaantje van Groningen (1771-1828)

Ouders
Leendert Koudijzer is een zoon van Pieter Koudijzer en Lena Smit, hij is gedoopt op 9 september 1764 in Middelharnis. 
Jannetje Klaasse Dupree is op 19 april 1764 in Den Bommel gedoopt, dochter van Nicolaas Cornelisz Dupree en Grietje Gerritsdr van der Rhee.
De tweede vrouw van Leendert was Adriaantje Cornelisdr van Groningen, ze is op 21 april 1771 in Sommelsdijk gedoopt, dochter van Cornelis van Groningen en Cornelia Dubbeld. Haar eerste man was Arend Witvliet (1772-1805) uit Middelharnis

Huwelijk en kinderen
Leendert en Jannetje trouwden op 29 juli 1787 in Den Bommel. Op 20 april 1788 werd Lena geboren (zij trouwde in 1809 met Job Krijger), Pieter werd in 1793 geboren (hij heeft maar kort geleefd), Grietje in 1795 (zij trouwde met Izak Hartog, arbeider), Lena in 1797, Pieter in 1801 (hij werd arbeider en woonde in Sommelsdijk).
Leendert is na het overlijden van Jannetje op 1 mei 1805 hertrouwd met Adriaantje van Groningen. Op 28 juni 1808 is Cornelis geboren. Hij is op 17 juni 1813 overleden, bijna vijf jaar oud.

Visser in Zierikzee, omgekomen in 1821
Leendert Koudijzer was visser, in 1811 komt zijn naam voor op de lijst die toen in Middelharnis opgemaakt is. Leendert is in het voorjaar van 1821 bij de onderneming De Nieuwe Visscherij in Zierikzee gaan werken op de sloep De Hoop die gevoerd werd door Jan Franse van Duuren. Jan van Duuren kwam ook uit Middelharnis evenals Marinus Trommel die op dezelfde sloep voer.
Leendert Koudijzer is op 15 september 1821 "in de Noordzee" om 11 uur in de ochtend overleden. Het overlijden werd tien dagen later aangegeven door Jan van Duren 39 jaar schipper en Marinus Trommel 44 jaar visser (1).

Nabestaanden
Leendert was 57 jaar toen hij overleed. Zijn kinderen waren toen al getrouwd. Adriaantje van Groningen is op 28 juni 1828 overleden in Middelharnis.Genealogische gegevens afkomstig van Jan Koudijzer, bewerkt voor Arjaentje

1. BS Zierikzee, overlijden. akte 123, 25 september 1821
Geen adres gevonden in Zierikzee
De opbrengst van de zoutreis 1821 van De Hoop is op 24 september 1821 in Zierikzee op de afslag aangebracht.
(inv. nr. 326, Archief Nieuwe Visscherij).