vrijdag 21 juni 2013

Maarten Langbroek (1789 -1847), Jobje Breeman (1792-1832) en Adriaantje van de Rovaard (1796-1877)

Ouders
Maarten Langbroek is een zoon van Jeroen Langbroek en Elia Rooij. Hij werd op 4 oktober 1789 geboren. Zijn grootvader was Cornelis Gleijnsz Langbroek die in 1762 met zijn gaffelschuit verongelukte (zie bericht van 15 januari 2014).
Jobje was een dochter van Job Breeman (1765-1791).  Hij is november 1791 verongelukt toen de gaffelvisschuit van Jan Muije onder Texel schipbreuk leed (1). Op het moment dat Jobje Breeman werd gedoopt op 15 juli 1792  was haar vader al overleden. Ze is naar hem genoemd. 
Jobje was vijftien jaar oud bij het overlijden van haar moeder, Magdalena van der Sloot (geb. 1764) op 5 augustus 1807. Haar grootvader Marinus Breeman was het jaar daarvoor overleden. Jobje had een oudere broer, ook Marinus Breeman, geboren in 1790.

Huwelijk en kinderen
Maarten en Job(t)je trouwden op 5 mei 1813 in Middelharnis. Zij was twintig jaar en hij 23 jaar oud. Maarten was visser. 
Op 15 oktober 1813 werd Hendrik geboren en op 24 augustus 1816 zoon Job. De derde zoon heette Jeroen Hendrik, geboren in 1821.
Jobje is op 20 maart 1832 overleden 39 jaar oud.

Maarten hertrouwd
In 1833 op 7 december is Maarten hertrouwd met Adriaantje van de Rovaard. Hij was toen 44 en zij 37 jaar oud. Adriaantje was de weduwe van Gijsbert Visser die eveneens in 1832 overleed.
In 1836 werd zoon Cornelis Langbroek geboren en in 1837 dochter Aagtje. In 1840 kwam dochter Elia Rooij Langbroek, genoemd naar de moeder van Maarten. Elia werd maar enkele maanden oud. Aagtje is in 1846 overleden toen ze negen was.

Stuurman Maarten Langbroek
Maarten Langbroek was de eerste stuurman uit Middelharnis die op een nieuwe sloep ging varen: de Vrouw Aplonia die in 1817 nieuw uitgehaald werd. Maarten was eigenaar van 1/16 part ter waarde van 900 gulden.  Dit bedrag leende hij tegen zes procent van A.Q. Kolff, die zelf 5/16 bezat. Eind 1822 heeft hij de lening afbetaald (4).
In 1833 is de romp van de sloep verkocht. De sloep is in handen van Jacob Slis gekomen. Hij kocht de romp voor 676 gulden, de mast voor 120 en nog een aantal onderdelen (5). In 1863 is de sloep vergaan, zie bericht van 7 november 2013.

Rotterdamsche Courant, 9 augustus 1833

De verkoop van de Vrouw Aplonia valt samen met het overlijden van Jobje Breeman en het hertrouwen van Maarten Langbroek.

Ongeval in 1847
Op 27 juni 1847 is Maarten Langbroek (1789-1847) verdronken in de Noordzee.De omstandigheden waaronder dit gebeurde zijn niet bekend (2). Maarten was van 1843-1847 schipper op de sloep Middelharnis de MS 5 van G. en L. Kolff (3).
Hij was 57 jaar oud.

Huwelijk van de kinderen
Hendrik Langbroek trouwde in 1834 met Helena Cornelia Boogerman uit Sommelsdijk. Hij was  schipper op de MS 3 Dankbaarheid van wed. G. Kolff van 1842-1867 (3).
Job Langbroek trouwde in 1839 eveneens met een bruid uit Sommelsdijk: Lientje Schreuder. Ook Jeroen Hendrik vond zijn vrouw in Sommelsdijk en wel in 1844: Gerbregta van Rikxoort.

Zoon Cornelis uit het tweede huwelijk van Maarten trouwde in 1861 met Francijntje Trommel. 
Adriaantje van de Rovaard heeft tot 1877 geleefd. Ze is 81 jaar geworden.


1. Huwelijksbijlage bij het huwelijk van Maarten Langbroek en Jobje Breeman, Middelharnis, 1813, akte 14.
Jacob Bree, stuurman, Leendert Boon, Joost Sloot en Jan de Bloeme verklaarden dat Job Breeman werkelijk op de Noordzee op de hoogte van Texel schipbreuk heeft geleden en verongelukt is. 
Uit bijlage bij huwelijk 1815 akte 24, Marinus Breeman en Arentje Luijendijk.weten we dat het om de gaffelschuit van Jan Muije gaat.Zie ook huwelijksbijlage bij het huwelijk van  Maatje Troost en Jan Peekstok. Middelharnis, 1815 akte 1. Beide laatste verklaringen geven oktober 1791 als datum.
2. 'Huwelijksakte 13 april 1861, akte 5. Huwelijk Cornelis Langbroek en Francijntje Trommel. Opmerking in de acte, geen bijlage.
3. De sloepen van Middelharnis, 1834-1923. Handgeschreven overzicht, auteur onbekend. Aanwezig in Maritiem Museum Rotterdam, 64 p. 
4. Stadsarchief Rotterdam. Register van leningen A.Q. Kolff. inv. nr. 1310/79, folio 144.
5. Notarieel archief Middelharnis,  archief van notaris Lambertus Kolff van Oosterwijk. inv. nr. 5841, 919.


Met dank aan P.L. Koster te Haarlem voor de gegevens over Jobje en haar familieGeen opmerkingen:

Een reactie posten