zaterdag 22 juni 2013

Maria Jongejan (1775-1866), Teunis Sloot (1778-1819) en CornelisTibout(1774-1849)

We gaan terug naar de achttiende eeuw toen de eerste Jongejan zich vanuit Piershil in Middelharnis vestigde.  Zie de tekst van 31 januari 2012 op dit weblog getiteld : Een Mennoniet en zijn nazaten.

Pieter Jongejan (1703-1802) is gedoopt in Piershil en in 1753 in Middelharnis getrouwd met Cornelia Jillis Kolff die in 1761 overleed. Zijn tweede huwelijk was met Lijntje Gijsberts Tieleman. Zijn moeder heette Maria van der Velde, overleden in Piershil in 1747.
De zonen van Pieter, Cornelis (uit zijn eerste huwelijk), Gijsbert, Arie en Hendrik hebben voor veel nazaten op Flakkee en vooral in Middelharnis gezorgd. We komen deze familieleden tegen op dit weblog.
Over zijn dochter Maria Jongejan (1775-1866), genoemd naar haar grootmoeder Maria van der Velde, uit het huwelijk met Lijntje Tieleman zijn de volgende bijzonderheden bekend.

Huwelijk met Teunis Sloot
Maria werd op 21 mei 1775 gedoopt. Ze trouwde met Teunis Sloot (geboren 5 maart 1778) op 2 juni 1804. Teunis is een zoon van Jan Pietersz van der Sloot en Elizabeth Abeele. Teunis was visser en stuurman.
Er zijn geen kinderen uit dit huwelijk bekend. Maria was naaister van beroep.  

Teunis Sloot, stuurman onder Pruisische vlag
In 1805 was Teunis Sloot stuurman op een gaffelschuit uit Middelharnis. Hij voer onder Pruisische vlag. Hij woonde in de Voorstraat, was getrouwd en had geen kinderen. De schuit was voor de helft eigendom van Van den Tol (1).

De scheepsramp met de gaffelschuit van Pieter van den Tol
Teunis (van der) Sloot (1778-1819)  is omgekomen in maart 1819 toen de gaffelschuit van Pieter van den Tol met de hele equipage verging (2). Vissers van Terschelling hebben nog een gedeelte van het wrak gezien. Maria werd weduwe op haar 43e jaar. Ze hertrouwde in 1821. 

Huwelijk met Cornelis Tibout
Op 1 maart 1821 werd het huwelijk gesloten tussen de 45-jarige weduwe Maria Jongejan en Cornelis Tibout, weduwnaar van Huijbertje van de Roovaart die op 23 juni 1818 overleden was. Cornelis was geboren op 27 maart 1774, dus bijna 47 toen hij hertrouwde. Zijn beroep was stuurman. Hij had een zoon Lucas Tibout geboren in 1803. 
De oudste broer van Maria, Cornelis Jongejan (1754-1805), was getrouwd met Lena Tibout geb. 1762, een zus van Cornelis. Cornelis en Maria kenden elkaar dus al lange tijd.
Bij het huwelijk was haar broer Arij Jongejan, 52 jaar, getuige. Arij was visser.
Op 28 juni 1849 ten tijde van de grote cholera-epidemie in Middelharnis is Cornelis overleden (genoteerd als Kornelis Tiebout), 75 jaar oud.

Overlijden van Maria
Op het hoogtepunt van de cholera-epidemie van 1866 is Maria Jongejan op 29 juni in Middelharnis overleden, ze was  ruim 91 jaar oud.

1. Brown, Mysteries of neutralization, 141
2. huwelijksbijlage 1821 akte 3.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten