maandag 16 juni 2014

Vissers uit Middelharnis bij De Nieuwe Visscherij in Zierikzee 1818-1835

Na de Bataafs Franse tijd waren veel vissers in Middelharnis werkloos. Het aantal gaffelschuiten was sterk verminderd. In 1811 waren er nog maar 15 of 16 van de 32 (uit 1794) over. De resterende schuiten zijn tussen 1811 en 1831 allemaal vergaan, verkocht of gesloopt. 
Vanaf 1817 werden nieuwe sloepen in gebruik genomen, maar dat waren er niet voldoende om het surplus aan vissers op te vangen. Ze moesten in een ander beroep gaan werken of verhuizen.
De Zierikzeese onderneming De Nieuwe Visscherij bood met tien sloepen werkgelegenheid aan circa 130 vissers. Een deel van de vissers en de stuurlieden kwam uit Vlaardingen, Maassluis en Middelharnis omdat er onvoldoende ervaren beugvissers in Zierikzee zelf te vinden waren. 
De volgende vissers uit Middelharnis trokken (tijdelijk of voorgoed) naar Zierikzee. Marinus van den Nieuwendijk, Maarten Abeele. Arend de Waard en Jan van Duuren waren schipper. 
U kunt doorklikken op de namen voor meer informatie over de personen.

Maarten Abeele (1767-1841)
Pieter Abeele (1807-1882)
Mattheus de Bloeme (1789-1852)
Arend Deussen (1801-1825)
Jan van Duuren (1788-1850)
Jacob van Eck (1778-1828)
Cornelis van Heest (1781-1832)
Leendert Koudijzer (1764-1821)
Arij van der Meijde (1791-1863)
Marinus Trommel (1774-1854
Teunis Trommel (1800-1828)
Arend de Waard (1785-1853)
Izak de Waard (1811-1888)
Roeland Waterman (1770-1832)


Vermelding P. Krijger en Jac. Krijger, Opbouw sloep de Vreede, inv. nr. 396.

Dingeman de Ruijter (1787-1847) is in mei 1824 in Zierikzee ingeschreven op het adres D58, Lange Groendal, op hetzelfde adres woonde Arend de Waard met zijn gezin. Als beroep staat vermeld: varensgezel. Deze term werd ook voor vissers gebruikt. Hij is vertrokken naar Holland (datum niet vermeld, voor 1831).
Dingeman is op 18 februari 1787 in Middelharnis geboren, zoon van Cornelis de Ruijter en Aagje Tuijnder. Zijn ouders zijn op dezelfde dag overleden: 12 juni 1812.
Op de lijst van 1811 staat Dingeman de Ruiter vermeld als visser.
Hij is op 25 april 1847 in Middelharnis overleden. Dingeman was ongehuwd. 


Bronnen:
Bevolkingsregisters Zierikzee, 1826-1830, Volkstelling 1819
BS Zierikzee en Middelharnis
E.W. Smit, Commissie van toezicht van de nieuwe visscherij te Zierikzee (1817)1818-1835
archiefinventaris. 1978.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten