zaterdag 13 april 2013

Bevolking en bestaansmiddelen in Middelharnis van 1795 tot 1920

Deze week kwam het eerste nummer van de jaargang 2013 van De Ouwe Waerelt uit met o.a. een artikel over Middelharnis in de negentiende eeuw.
De vissersfamilies die op dit weblog beschreven worden behoorden tot de bevolking van een bijzonder dorp. Anders dan in de agrarische dorpen op Goeree-Overflakkee was er in Middelharnis een haven die veel bedrijvigheid bracht. Vissers maar ook binnenschippers, handelaars en logementhouders vonden hier hun bestaan.
Het artikel beschrijft de grote lijn van de ontwikkeling van de economie van het dorp en de daarmee samenhangende groei en stagnatie van het aantal inwoners. Voor de lezers van Arjaentje geeft dit artikel  achtergrondinformatie voor de levens van de vissersfamilies. Het was gedurende de hele eeuw een harde strijd om het bestaan.


Hier volgt de inleidende tekst van het artikel,

Bevolking en bestaansmiddelen in Middelharnis  van 1795 tot 1920
een historisch-demografische verkenning

In de periode 1795-1920 ging het aantal inwoners van Middelharnis maar heel langzaam omhoog. Het dorp had te kampen met veel tegenspoed in de vorm van ziekten, epidemieën en scheepsrampen en ook met tegenvallende opbrengsten in de visserijsector. Een groot deel van de bevolking leefde onder armoedige omstandigheden, zeker in de moeilijke jaren 1840-1860 en opnieuw rond 1900. Er werden veel kinderen geboren, maar de sterftecijfers waren ook hoog zodat de bevolking per saldo weinig toenam. Tegen het eind van de negentiende eeuw werd de gezondheidstoestand beter en overleden er minder mensen. Maar toen verslechterde de economische situatie zo drastisch dat veel mensen gedwongen waren te verhuizen en elders een bestaan op te bouwen. Pas na 1920 keerde het tij.
Marlies Jongejan. Bevolking en bestaansmiddelen in Middelharnis  van 1795 tot 1920.
Een historisch-demografische verkenning.
In: De Ouwe Waerelt, 13(2013)37, pp. 2-13.

De Ouwe Waerelt verschijnt 3x per jaar en is een uitgave van de Historische Vereniging voor Goeree-Overflakkee "De Motte". zie. www.demotte.nl

De volledige tekst van het artikel is te lezen via deze link:

Geen opmerkingen:

Een reactie posten