zondag 21 april 2013

Het snoepwinkeltje van Tannetje de Man (1841-1924)

Ingeklemd tussen de Oostdijk en het Dreefslop in Middelharnis staat een huisje met een trapgevel, gebouwd aan het eind van de zestiende eeuw. Aan het begin van de twintigste eeuw was hier een van de vele snoepwinkeltjes gevestigd, het winkeltje van Tanna de Man. Bij goed weer had ze een tafel buiten staan met fruit en snoep;  de koopwaar kostte een cent per stuk. 

het huis met de dikke boom Oostdijk Middelharnis
de maker van deze tekening is onbekend.

Tannetje de Man is in 1841 in Sommelsdijk geboren. Ze is op 9 mei 1868 getrouwd met Leendert Sprong (1843-1919). Ze waren 27 en 25 jaar oud ten tijde van het huwelijk.
Leendert is lang schippersknecht geweest, hij wordt later als winkelier vermeld.
Tannetje kreeg tussen 1869 en 1885 vijf kinderen, drie dochters en twee zonen.  Abra in 1869, Jan Abraham in 1870, Pietertje in 1874, Pieter Johannis (1876-1879)  en Cornelia Jannetje in 1885.
Pietertje bleef thuis wonen.
Op 9 mei 1918 vierden Leendert en Tannetje hun vijftigjarig huwelijk, korte tijd later op 2 juli 1918 overleed dochter Cornelia Jannetje, 32 jaar oud.


Maas- en Scheldebode, 4 mei 1918


Het winkeltje heette in de volksmond het winkeltje van Tanna de Man, adres Oostdijk D 220. Misschien was ze al met de winkel begonnen toen haar man nog als schippersknecht werkte. Van Leendert Sprong is bekend dat hij houtjes hakte, die hij in bosjes voor een cent verkocht. De mensen maakten daar vroeger de kachel mee aan. Hoe lang Tanna het winkeltje gehad heeft is niet precies bekend. Ze is in 1924 op 82-jarige leeftijd overleden en aangezien haar dochter Pietertje thuis bleef wonen is het aannemelijk dat ze tot het einde van haar leven in dit huisje heeft gewoond en gewerkt,

Tannetje maakte in godsdienstig opzicht haar eigen keuze. Zij ging over naar de christelijk gereformeerde gezindte, terwijl de andere leden van het gezin hervormd bleven.Zie ook het bericht op dit blog van 15 februari 2012 over oudtante Lijntje Jongejan die een snoepwinkeltje in de Vissersstraat had.
Op de website van Piet Koster stonden gegevens over snoepwinkeltjes in Middelharnis, afkomstig uit een artikel uit het Eilanden-nieuws van 11 maart 1988
Naast de winkeltjes van  Lientje (Lijntje) en Tanna waren er  nog meer snoepwinkeltjes: Maria Rooij ook op de Oostdijk ? (D218) en Jans (?) ook in de Vissersstraat (volgens Arjanus Faasse, Zee en eiland, p.16).
In de jaren '30 was er het winkeltje van Maria Koster in de Vissersstraat (mededeling Piet Koster).
Maria Zoon had een snoepwinkeltje op de Westdijk. Het betreft Maatje Zoon die op 20 april 1874 trouwde met Cornelis van der Put. Interview met kleinzoon Cornelis van der Put. In: Eilanden-nieuws, 1 april 1988.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten