vrijdag 26 april 2013

Arie Jongejan (1827-1898) en Cornelia Kalle (1840-1898)

Ouders, broers en zussen
Arie Jongejan was de oudste zoon van Jakob Jongejan en Geertrui Touw. Zie de tekst op dit weblog van 5 februari 2012.
Mijn overgrootvader Gerrit Jongejan was een broer van Arie. Gerrit was bijna vijf jaar jonger en is in 1895 omgekomen met de scheepsramp van de sloep Zeemanshoop.
De tweede zoon van Jakob en Geertrui was Willem die in 1859 naar Antwerpen is verhuisd.
Arie had ook een jongere broer, Hendrik. Zie bericht op dit weblog van 29 oktober 2012.
De twee zussen van Arie heetten, Bastiana Maria (1841-1872) gehuwd met Hubrecht van den Doel en Lijntje (1845- ) gehuwd met Abraham Beket.

In het bevolkingsregister 1861-1890 zien we dat Arie een tijdlang met zijn moeder bij  Abraham Beket en Lijntje heeft ingewoond. Het gezin Beket is in 1877 naar Rotterdam vertrokken maar ook weer teruggekeerd. Het spoor van dit gezin heb ik niet terug kunnen vinden. Wanneer en waar zijn Lijntje en Abraham overleden ?

Cornelia Kalle was een dochter van Aart Kalle, arbeider, en Magdalena Hartensveld. De oudste dochter uit dit gezin heette Magdalena; ze was twee jaar oud toen ze in 1834 overleed. Zoon Pieter (1835-1914) was de tweede in het gezin. Hij is in 1858 gehuwd met Sietje Kattestaart. Adam uit 1842 is maar dertien jaar oud geworden, op 2 juni 1856 overleden.
Cornelia is in 1840 in Sommelsdijk geboren. Toen ze 33 jaar oud was, op 22 februari 1873 ,kreeg ze een dochter Cornelia. De vader van Cornelia is niet bekend, grootvader Aart deed aangifte en moeder en kind woonden bij de (groot)ouders in.


Huwelijk en kinderen
Arie Jongejan en Cornelia Kalle trouwden op 10 april 1876 in Sommelsdijk, hij was toen 48 jaar en zij 36 jaar. Dochter Cornelia werd bij het huwelijk gewettigd en heette dus voortaan Cornelia Jongejan (aantekening bij geboorteakte Sommelsdijk, 1873/18)
Bij het huwelijk getuigden: vader Aart Kalle, Pieter Arie Dalm herbergier, Jacob Bakelaar de Vogel visser en Gleijn Langbroek visser.
Op 10 juli 1878 werd Jacob geboren. Arie was toen op zee en de aangifte werd gedaan door baker Maria Looij, de weesvader en de schoenmaker die vaak te hulp werden geroepen om te tekenen.  Op 2 augustus 1882 volgde Aart. Ook toen was Arie op zee en de aangifte werd door baker Jannetje Looij gedaan, de kleermaker en de schoenmaker tekenden ook. Aart is maar een jaar en zeven maanden oud geworden (overleden 25 maart 1884). De schoenmaker en de metselaar deden aangifte.
Op 27 januari 1887 werd opnieuw een zoon Aart geboren. Beide echtelieden waren toen al behoorlijk op leeftijd: Arie was 59 en Cornelia 46. Deze keer was Arie wel thuis; hij deed zelf aangifte en bracht twee getuigen mee, Willem Prins en Gerrit van den Hoek, beiden arbeider.

Overlijden van Arie en Cornelia
Cornelia Kalle overleed op 18 januari 1898, 57 jaar oud. De aangifte werd gedaan door Gerrit Leendert Hartman, visser en Barend Dubbeld, schipper.
In hetzelfde jaar op 31 augustus 1898 overleed Arie, 71 jaar oud. Van zijn overlijden deden de veldwachter en de gemeentebode aangifte.
Toen Arie overleed was Cornelia 25 jaar oud, Jacob was twintig en Aart was elf jaar.

De nabestaanden
Cornelia Jongejan trouwde ruim een half jaar na het overlijden van Arie in Sommelsdijk met Cornelis Brouw, een bouwknecht die in Stavenisse was geboren. Dit echtpaar ging in Stad aan 't Haringvliet wonen waar dochter Adriana Petronella in 1900 werd geboren*. De tweede dochter Cornelia werd in 1901 geboren, zij is in 1910 in Middelharnis overleden toen ze acht jaar oud was. Of er meer kinderen in dit gezin zijn geboren weet ik niet.
Jacob was touwslager. Hij verbleef korte tijd in het burgerweeshuis en is op 28 juli 1900 naar Rotterdam vertrokken. Hij is in 1901 in Sommelsdijk getrouwd met Sietje Nelis. De oudste zoon Arij is in 1901 in Rotterdam geboren, ook de andere zeven kinderen zijn in Rotterdam geboren. Sietje is hier in 1932 overleden en Jacob in 1966.

De jongste zoon Aart, die elf was toen zijn beide ouders overleden, werd in het burgerweeshuis opgenomen en verbleef daar tot 27 augustus 1906. Hij is toen naar Oude-Tonge verhuisd.
Op 2 mei 1906 had hij zijn diploma aan de ambachtsschool gehaald als smid. De ambachtsschool was in september 1903 geopend, de onderstaande leerlingen vormden de eerste lichting die met diploma de school verliet.Ik neem aan dat hij in Oude-Tonge als smidsknecht ging werken maar heb niet kunnen vinden bij welke smid.
Uit de Maas- en Scheldebode van 13 oktober 1906 blijkt dat Aart vrijgesteld was van de nationale militie wegens broederdienst.
Op 14 februari 1914 trouwde hij in Stad aan 't Haringvliet met Annetje Trommel. Zijn beroep was toen smidsknecht. 
Een van de getuigen was zwager Cornelis Brouw die met zijn gezin ook op Stad woonde.
Annetje en Aart kregen zeven kinderen. Aart is in 1959 in Stad overleden.
* Adriana Petronella Brouw is in 2001 overleden, 101 jaar oud.1 opmerking:

  1. Geweldig om te lezen deze blogpost over Arie Jongejan en Cornelia Kalle...waarnaar ik vernoemd ben, zonder dat iemand eigenlijk wist dat de naam Cornelia van de moeder van aart jongejan was. Heel mooi om te lezen hoe dan toch alles op zijn plaats valt. Wel heel jammer dat ze er vroeger eigenlijk nooit over gepraat hebben, zodat bijv. mijn vader ook wat meer wist --> nu heb ik hem uiteraard op de hoogte gesteld...

    Als ik het namelijk allemaal heel wat eerder had geweten dan had ik nog met Adriana Petronella Brouw dochter van Cornelia Jongejan en Cornelis Brouw kunnen "kletsen" om nog meer informatie te vergaren. Adriana Petronella Brouw...later getrouwd met Kool...is namelijk pas overleden in 2001 en daarmee 101 jaar geworden!

    BeantwoordenVerwijderen