woensdag 4 december 2013

Teunis Ruitenberg (1815-1868) en Angenietje van Seters (1821-1900)

Ouders
Teunis Ruitenberg (ook Ruijtenberg) is een zoon van Poulus Ruijtenberg en Jillesje Visser. Zijn vader was visser (geboren 1774). Teunis is op 22 februari 1815 in Middelharnis geboren.
Angenietje van Seters is op 17 november 1821 in Stellendam geboren, dochter van Willem van Seters en Hermina Jansen.

Huwelijk en kinderen
Teunis en Angenietje trouwden op 13 juni 1847. Teunis was schippersknecht en Angenietje was dienstbode ten tijde van het huwelijk. Ze waren 32 en 26 jaar oud. In 1849 stond Teunis te boek als visser (1).
Op 9 december 1848 werd dochter Jillesje geboren, in 1850 Willem, in 1853 Paulus, in 1856 Herman, in 1860 Cornelis, in 1864 Teuntje en op 1 februari 1869 Teunis. Allemaal hebben ze de kindertijd overleefd. Ze woonden op het Nieuwdorp B624.

Ongeluk tijdens de ventjagerij in 1868, Teunis Ruitenberg omgekomen
Teunis Ruitenberg was schipper op een zogenaamde plat of botter. Hij is in de nacht van 5 op 6 december 1868 omgekomen voor de Moerdijk. 
In 1871 ging de oudste zoon Willem trouwen. Er kon geen overlijdensakte van Teunis worden overgelegd en daarom legden vier personen bij de rechtbank een verklaring af (2). Dankzij deze getuigenis van kennen we de toedracht van het ongeval tot in de details. De getuigen waren: Jan Smit, visser-stuurman, 39 jaar; Hendrik de Waard, 40 jaar; Jacob van Eck, 37 jaar en Paulus de Koning 31 jaar, alledrie vissers.

Teunis voer als ventjager voor rekening van de heer Arie van West uit Vlaardingen (3). Op 5 december 1868 vertrok hij van Hellevoetsluis met vis bestemd voor Antwerpen (noot).
Op 6 december 's morgens werd  het vaartuig voor de Moerdijk aangetroffen. De boot had daar voor anker gelegen. Door de "zware zeeën met stormweer" was het voorste gedeelte uit elkaar gerukt en ter plaatse gezonken waarbij Teunis Ruitenberg, een matroos en een jongen het leven hebben gelaten. Het lijk van de jongen werd in het vooronder aangetroffen. Van de matroos en de jongen zijn de namen niet bekend.


Utrechtsch provinciaal en stedelijk dagblad, 

10 december 1868Nabestaanden
Angenietje van Seters bleef met zes kinderen achter waarvan de oudsten al twintig en achttien waren. Twee maanden na het overlijden van haar man werd zoon Teunis geboren, waarmee het aantal kinderen op zeven kwam. Willem, Paulus en Herman waren al op de leeftijd dat ze op een sloep konden gaan werken.
Willem trouwde in 1871 in Middelharnis met Maatje van der Slik, hij was visser van beroep
Jillesje trouwde in 1872 met Jan Oosterling uit Oude-Tonge. Paulus werd ook visser en trouwde in 1876 met Neeltje Verschoor uit Sommelsdijk. Herman werd eveneens visser; hij trouwde in 1879 met Johanna Muije. 
Herman en Willem zijn in 1880 naar Rotterdam vertrokken, gevolgd door hun moeder en hun broer Cornelis in 1881. Ook Teuntje is naar Rotterdam gegaan, ze is hier in 1883 op achttienjarige leeftijd overleden. Cornelis trouwde in 1883 in Rotterdam met Hendrika Mastenbroek uit Sommelsdijk en Teunis in 1892 in Rotterdam met Adriana Dekker. Op 21 maart 1900 is Angenietje van Seters in Rotterdam overleden.


1.  Overlijdensakte 181, 1849 Arend Verschoor
2.. Bijlage bij huwelijksakte 18, Middelharnis 1871. Willem Ruitenberg en Maatje van der Slik.
3.. Een ventjager nam de verse vis over van de sloepen van Middelharnis en andere plaatsen om de vis levend verder te vervoeren naar Brabantse en Vlaamse steden. De firma van West uit Vlaardingen had nog een tweede schip dat  tijdens de storm in deze omgeving verbleef.

noot:
Vermoedelijk moest de vis in Moerdijk bij het spoorstation worden afgeleverd. De route via het Kreekrak naar Antwerpen is in de loop van 1866 door een dam afgesloten in verband met de Zeeuwse spoorlijn. De Moerdijkbrug met het spoor naar Dordrecht en Rotterdam is pas 1 januari 1871 geopend.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten