zaterdag 5 juli 2014

Jan van den Bogaard (1786-1828) en Lena Slis (1783-1849)

Ouders
Jan van den Bogaard (ook Boogerd en andere varianten) is geboren in Middelharnis op 1 oktober 1786, zoon van Jacob Jacobsz van den Bogaard en Teuntje Jansdr  Metselaar. 
Lena Slis is een dochter van Jan Maartensz Slis en Lena Hoogzand. Ze is in Sommelsdijk gedoopt op 1 juni 1783.

Huwelijk en kinderen
Jan en Lena zijn ca. 1805 getrouwd. Op 5 mei 1808 is Jacob geboren. Hij is vermoedelijk jong overleden.
Jan was visser van beroep. In de liste civique van 1811 staat hij vermeld, met als aantekening dat hij op 17 april 1812 voor de marine is opgeroepen.

De boot van Jan van de Roovaard omgeslagen juli 1828. Jan omgekomen
Jan van den Bogaard is in juli 1828 verdronken toen de boot van stuurman Jan van de Rovaard omsloeg. Hij was 41 jaar oud.
Op 31 januari 1835 verschenen, ten behoeve van een nieuw huwelijk van Lena Slis, voor de vrederechter van het kanton Sommelsdijk de landlieden: Dirk Lukaart (72), Jacob Kievit (59), Arend Witvliet (44) en Paulus Kardux (35). Zij verklaren:
zeer wel te hebben gekend Jan Boogerd [...] en te weten dat hij bij gelegenheid dat hij als Matroos varende bij Stuurman Jan van de Rovaard met nog andere matroozen zich bevindende om te visschen in eene boot, met gemelde boot in zee is omgeslagen en verdronken. Dat dit ongeval heeft plaatsgehad in de maand Julij achttienhonderd acht en twintig als wanneer de Comparanten bij de aankomst te Middelharnis van de vischsloep, door genoemden Jan van de Rovaard bevaren wordende, dit van de verdere schepelingen hebben vernomen en zich ook nog zeer goed de verslagenheid herinneren dat dit ongeval destijds in de gemeente Middelharnis veroorzaakte (1).

Nabestaanden
Lena Slis was 45 jaar toen ze weduwe werd. Ze deelde, anders dan Teuntje Hollaert die ook haar man verloor bij dit ongeluk, niet mee in de opbrengst van de inzamelingen. De reden was waarschijnlijk dat Lena geen kinderen had.
Lena is op 17 februari 1835 hertrouwd met Jan Jonker die in 1774 in Sint Maartensdijk geboren is. Jan Jonker is op 19 maart 1844 in Sommelsdijk overleden. Lena overleed op 23 oktober 1849 in Sommelsdijk.
Genealogische gegevens zie Koenegenealogie volgnrs. 68,161

1. Huwelijk Lena Slis met Jan Jonker. Huwelijksbijlage bij akte 1835/3 Middelharnis

Geen opmerkingen:

Een reactie posten