zaterdag 1 oktober 2016

Cornelis Witvliet (1739-1762) en Dina Jongeling (1740-1785)

Ouders
Cornelis Jacobsz Witvliet is een zoon van Jacob Cornelisz Witvliet en Cornelia Cornelisse Groeneweg. Hij is op 1 november 1739 in Middelharnis gedoopt.
Dina Arense Jongeling is een dochter van Aren Erasmus Jongeling en Annetje Arens van Dijke. Ze is in 1740 geboren.

Huwelijk en kind
Cornelis en Dina zijn op 25 april 1762 in Middelharnis getrouwd, ze waren 22 en 21(of 22). In mei 1763 is dochter Cornelia geboren.

De ramp met de gaffelschuit van Cornelis Gleijnsz Langbroek
In oktober 1762 is de visschuit van Cornelis Langbroek met man en muis vergaan. De 22-jarige Cornelis Witvliet was een van de bemanningsleden.

Nabestaanden
Dina was in verwachting van hun eerste kind ten tijde van de scheepsramp. In mei 1763 is ze bevallen van een dochter. Haar vader, Aren Erasmus Jongeling, verscheen voor de weeskamer van Middelharnis op 25 mei 1763 (folio 40)
Te kennen geevende dat sijne dogter Dina Arense Jongeling, sijnde gehuwd geweest met Cornelis Jacobsz Witvliet, den selven haren man, in de herfst des voorleeden Jaars 1762, op de visneering in Zee was verongelukt en gebleeven, sonder alvoorens testament gemaakt te hebben, en dat sijne voorn. dogter nu onlangs was verlost van een kind genaamt Cornelia aan haar bij haaren voorn: verongelukten man verwekt, dat sijne dogter, alsnog in het kraambed was leggende en derhalven in het Collegie niet konnende verschijnen hem Comparant hadde versogt om in haaren name over haar voorn: kinds opvoeding en vaders bewijs met ons te accordeeren en uijtkoop te doen

Dina Jongeling hertrouwd 
Dina is op 6 februari 1765 hertrouwd met Dammis Krijnsz Vroegindewij (1736-1776). Ze kregen drie zoons: Klaas (1765) Aren (1768) en Dammis (1772).


Genealogische gegevens van Pieter Koster te Haarlem, bewerkt voor ArjaentjeGeen opmerkingen:

Een reactie posten