dinsdag 11 mei 2021

Registratienummers van de Noordzeevloot van Middelharnis

Registratienummers voor haringschepen
Tot 1882 voerden alleen de haringschepen een registratienummer. 
Van 1834 tot en met 1872 nam Middelharnis deel aan de haringvisserij.
De letters MH stonden van 1834 tot en met 1840 voor Middelharnis. MH 1 Waakzaamheid was in 1834 het eerste haringschip. MH 2 Zeeland kwam er in 1838 bij.
Van 1840 tot en met 1848 hanteerde men de letters MS; in 1849 werd het MHS

Het maximale aantal haringschepen vanuit Middelharnis was zes. Dit was in 1867.


MHS 1

Op Hoop van Zegen

Wed. C. Kolff en Zoon

MHS 2

Waakzaamheid

P.L. Slis

MHS 3

Tweelingen

Wed. C. Kolff en Zoon

MHS 4

Onbestendigheid

P.L. Slis

MHS 5

Dankbaarheid

Wed. C. Kolff en Zoon

MHS 6

Maria Cornelia

P.L. Slis

 MH 1 Waakzaamheid. Aquarel voorstellende '”Thuisreis van de wel gebouwd hoekerbuis genaamd De Waakzaamheit gevoert door H. Verschoor”, toegeschreven aan Arij Storm, datering circa 1835.(Museum Vlaardingen)


Verplichte registratienummers voor alle vissersschepen op de Noordzee
Op 6 mei 1882 kwamen de landen rond de Noordzee in Den Haag overeen dat alle vissersschepen die werkzaam waren op de Noordzee moesten worden geregistreerd in de gemeente van hun thuishaven, en worden voorzien van een uniek kenteken dat duidelijk zichtbaar moest worden gevoerd. De gemeente Middelharnis legde in 1882 een register van de ingeschreven schepen aan.
De thuishavens van de vissersschepen zijn af te leiden uit de letters die voor op het schip zijn aangebracht. Voor Middelharnis gold de afkorting MD.

De nummers konden opnieuw gebruikt worden als ze vrij kwamen door verkoop, sloop of vergaan van een schip.

naam

nummer

1e vermelding

rederij

Waakzaamheid

MD 1

1882

P.L. Slis en Zoon

Luctor et Emergo

MD 1

1898

P.L. Slis en Zoon

Maria Cornelia

MD 2

1882

P.L. Slis en Zoon

Doggersbank

MD 2

1897

P.L. Slis en Zoon

Prinses Juliana

MD 2

1910

P.L. Slis en Zoon

Nijverheid

MD 3

1882

P.L. Slis en Zoon

Anna

MD 3

1903

Wed. C. Kolff en Zoon

Volharding

MD 4

1882

P.L. Slis en Zoon

Theodora Emmerentia

MD 4

1905

P.L. Slis en Zoon

Onbestendigheid

MD 5

1882

P.L. Slis en Zoon

Titia Jacoba

MD 6

1882

P.L. Slis en Zoon

Wilhelmina

MD 6

1912

A. Kruijs (Dordrecht)

Bedachtzaamheid

MD 7

1882

P.L. Slis en Zoon

Toekomst

MD 7

1894

P.L. Slis en Zoon

Burgemeester Mijs

MD 7

1907

Wed. C. Kolff en Zoon

Willem de Zwijger

MD 8

1882

P.L. Slis en Zoon

Toekomst

MD 8

1900

P.L. Slis en Zoon

Albatros

MD 8

1911

P.L. Slis en Zoon

Dankbaarheid

MD 9

1882

Wed. C. Kolff en Zoon

Middelharnis

MD 9

1889

Wed. C. Kolff en Zoon

Tweelingen

MD 10

1882

Wed. C. Kolff en Zoon

Johanna Hendrika

MD 10

1897

Wed. C. Kolff en Zoon

Hendrika Adriana

MD 11

1882

Wed. C. Kolff en Zoon

Oranje Nassau

MD 11

1911

Wed. C. Kolff en Zoon

Twee Cornelissen

MD 12

1882

Wed. C. Kolff en Zoon

Zeemeeuw

MD 12

1888

Wed. C. Kolff en Zoon

Adriana Lumina

MD 13

1882

Wed. C. Kolff en Zoon

Voorlichter

MD 13

1902

Wed. C. Kolff en Zoon

Noord Over

MD 14

1882

Wed. C. Kolff en Zoon

Paul Kruger

MD 14

1901

Wed. C. Kolff en Zoon

Ulbo

MD 15

1882

Wed. C. Kolff en Zoon

Poolster

MD 15

1897

Wed. C. Kolff en Zoon

Op Hoop van Zegen

MD 16

1882

Wed. C. Kolff en Zoon

Emma en Anna

MD 17

1882

Wed. C. Kolff en Zoon

Zeemanshoop

MD 18

1882

Wed. C. Kolff en Zoon

Vertrouwen

MD 28

1886

P.L. Slis en Zoon

Eben Haëzer

MD 32

1884

Wed. C. Kolff en Zoon

Noordster

MD 32

1904

Wed. C. Kolff en Zoon

Lientje en Cornelis/Pionier

MD 35

1891/1894

K.J. Meijer/ P.L. Slis en Zoon

 


MD 8 Albatros van rederij P.L. Slis en Zoon


© Marlies Jongejan, november 2023


Verantwoording:

Naamlijst der haring-schepen in Zuid- en Noord-Holland uitgerust, benevens derzelver boekhouders en stuurlieden, jaargangen 1834-1871.

Register voor vissersvaartuigen (vanaf 1882). Streekarchief Goeree-Overflakkee, Archief Gemeente Middelharnis, inv. nr. 1736.

Sloepen van Middelharnis, 1834-1923. Handgeschreven overzicht.  Aanwezig in Maritiem Museum Rotterdam. Incompleet tot 1887. Opmerking: dit schrift draagt de titel "Sloepen van Middelharnis". Tot 1887 bevat het overzicht echter uitsluitend de haringschepen. De auteur, waarschijnlijk Hendrik de Korte Johsz, heeft zich gebaseerd op de Naamlijst van haringrederijen (zie hierboven) . Hierin werd pas vanaf 1887 de overige Noordzeevloot vermeld
Geen opmerkingen:

Een reactie posten