woensdag 12 maart 2014

Frans de Moeij (1738-1765) en Neeltje Dominė (1736-1788)

Ouders
Frans de Moeij is een zoon van Frans Cornelissen de Moeij (gedoopt 16 januari 1701) en Petronella Korstiaans de Groot. Hij is op 4 april 1738 in Middelharnis gedoopt.
Neeltje Dominé is een dochter van Matthijs Dominé en Maatje Bastiaans van Eck. Ze is op 28 november 1736 in Middelharnis gedoopt.

Huwelijk en kinderen
Frans Fransz de Moeij en Neeltje Matthijsd Dominé zijn op 26 juni 1763 getrouwd. Ze waren 25 en 26 jaar oud.
Op 8 februari 1764 is zoon Frans geboren en op 25 december 1765 dochter Francina.

Weduwe Neeltje Dominé
Frans is al voor de geboorte van Francina overleden, namelijk op 16 september 1765. Hij was 27 jaar. Het is niet bekend waaraan hij gestorven is. 
Korte tijd na de dood van Frans kreeg Neeltje toestemming van het dorpsbestuur om koffie en thee te verkopen. Zo kon ze in het levensonderhoud van haar gezin voorzien. Op 16 november 1766 is Neeltje hertrouwd met Corstiaan de Groot (een familielid van de moeder van Frans waarschijnlijk). Op 21 mei 1769 werd hun zoon Laurens de Groot geboren.
Neeltje Dominé is in oktober 1788 overleden, ze was bijna 52 jaar oud. Frans was toen 24 jaar en Francina bijna 23 jaar.

Na het overlijden van Neeltje verschenen Corstiaan de Groot en Frans de Moeij voor de weeskamer om een uitkoopakte op te laten maken. Dit gebeurde op 30 januari 1789.Frans en Francina
- Frans de Moeij (1764-1828) trouwde op 20 april 1788 met Adriaantje Gouwmans (1765-1812). Zij kregen vijf kinderen waaronder Frans de Moeij (1794-1870) en betovergrootmoeder Francina de Moeij (1799-1865), zie bericht van 5 februari 2012
- Francina de Moeij (1765-1848) is ca. 1793 getrouwd met Adrianus Viskil. Zie bericht van 11 mei 2013.Gegevens afkomstig van:
Janneke de Moei en Charles de Moei. Van Der Moeije tot De Moei, de zeer onvolledige geschiedenis van een aardige familie. Middelharnis, 1991.
Kwartierstaat Herman Meijer


Geen opmerkingen:

Een reactie posten