maandag 26 mei 2014

Maarten Abeele (1767-1841) en Lena Onderdelinden (1767-1825)

Ouders
Maarten Abeele is een zoon van Pieter Maartens Abeele en Jannetje Cornelis Leeflang. Hij is gedoopt op 8 november 1767 in Middelharnis. Zie voor de familie Leeflang het bericht van 4 november 2014.
Lena Onderdelinden is een dochter van Gerrit Gijsberts Onderdelinden en Grietje Cornelisdr Abeele. Zij is gedoopt op 8 oktober 1767 in Middelharnis. Ze is een zus van Cornelis Onderdelinden (zie berichten van 7 augustus 2013 en 5 december 2013)

Huwelijk en kinderen
Maarten en Lena zijn op 3 oktober 1790 getrouwd. Op 27 maart 1791 werd Jannetje gedoopt in 1794 Grietje en in 1796 Pieter. Deze drie kinderen zijn jong overleden. In 1799 werd Grietje geboren, in 1803 Jannetje en op 30 mei 1807 zoon Pieter.
Grietje is in 1820 in Sommelsdijk met Jacobus van Splunter getrouwd; Jannetje trouwde in 1822 in Middelharnis met Aren van der Vliet.

Stuurman Maarten Abeele
Maarten Abeele was visser, in 1809 was hij schipper op een schokkervisschuit (bericht van 25 maart 2014). In 1817 was hij visser-stuurman op de gaffelschuit Den staat. Op 22 februari 1817  is aan boord van deze gaffelschuit Pieter Bogerman overleden. Pieter was een broer van een schoonzus van Maarten (Woutrina Bogerman gehuwd met Cornelis Onderdelinden). Zie bericht van 5 december 2013. 

Vertrek naar Zierikzee, Maarten Abeele als schipper bij de Nieuwe Visscherij
In 1821 zijn Maarten, Lena en Pieter naar Zierikzee verhuisd. Grietje en Jannetje gingen niet mee, ze trouwden in Middelharnis en Sommelsdijk. Maarten Abeele werd schipper in Zierikzee op een van de nieuw gebouwde sloepen van de onderneming ‘De Nieuwe Visserij’. Deze onderneming heeft van 1818  tot 1835 bestaan (1). Pieter werd visser.
Ze woonden in wijk C, nr 191, de Oude Krepelstraat. Lena is op 5 februari 1825 (akte 21) in Zierikzee overleden, ze was 57 jaar. Maarten en Pieter verhuisden naar het adres Nieuwe Haven D207. Maarten woonde later alleen bij het gezin van Jan Franse van Duuren in op het adres D059, Lange Groendal Oostzijde. Jan was ook stuurman. In 1833 toen Pieter trouwde woonde Maarten nog in Zierikzee. 
Na de teloorgang van de visserij in Zierikzee is hij naar Sommelsdijk vertrokken. Hij is daar op 6 januari 1841 overleden, mogelijk woonde hij bij zijn dochter Grietje.

Pieter Abeele (1807-1882) en Pieternella van Hoeke (1807- ?)
Pieter Abeele is op 23 januari 1833 in Zierikzee getrouwd met Pieternella van Hoeke. Ze waren allebei 25 jaar oud. Het beroep van Pieter was varensgezel en  Pieternella was dienstbode. Op 11 juni 1833 werd de oudste zoon Maarten geboren, hij is in 1835 overleden. Neeltje Abeele werd in 1834 geboren, daarna volgden Maarten in 1836, Joost in 1838 en Leendert op 1 augustus 1839.

Vertrek naar Antwerpen
Pieter Abeele is in februari 1839 in Antwerpen gaan werken in de beugvisserij bij rederij Reijns en Co. (2) Antwerpen was buitenland geworden na de afscheiding van België. Pieter was bij de eerste vier vissers die bij de start van de vreemdelingendienst in januari 1840 toestemming kregen om zich in Antwerpen te vestigen. . Hij begon als tweede stuurman op de sloep Jonge Josephine (Jeune Joséphine) en werd al vlug stuurman.

Het gezin
Het gezin is kennelijk meeverhuisd maar er is geen vreemdelingendossier van de familieleden (adres ?).
In 1846 of 1847 werd dochter Margaretha Antonia in Antwerpen geboren. Waarschijnlijk zijn er nog meer kinderen in Antwerpen geboren. Pieter is op 19 januari 1882 in Antwerpen overleden.
Margaretha Antonia overleed op 27 februari 1888 op 41-jarige leeftijd in Antwerpen. Ze was kantwerkster en ongehuwd. Haar moeder was toen nog in leven (3).
Neeltje Abeele trouwde met een kleermaker in Goes, Kornelis Laban. Ze is in 1920 in 's-Heerenhoek overleden. Pieter Abeele gaf op 5 oktober 1868 toestemming voor het huwelijk via een brevetakte. Hij staat op deze akte als schipper vermeld.


Genealogische gegevens van Joke van Rumpt, bewerkt voor Arjaentje

1. E.W. Smit, Commissie van toezicht van de nieuwe visscherij te Zierikzee (1817)1818-1835
archiefinventaris. 1978.

2. Vreemdelingendossier Antwerpen nr. 148, januari 1840 (scan 658 via familysearch)
3. BS overlijden. Goes, akte 1888/5. uittreksel overlijdensregister Antwerpen.
4. via search.arch.be notarisakten Antwerpen.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten