maandag 3 november 2014

Cornelis Abeele (1715-1798) en Magdalena Masteluijn (1738-1770)

Ouders
Cornelis Pietersz Abeele is een zoon van Pieter Jansz Abeele en Anna Cornelisse Smeerdijk. Cornelis is op 8 december 1715 in Middelharnis gedoopt.
Magdalena Joostens Masteluijn is een dochter van Joost Pietersz Masteluijn en Lijsbeth Jans Rijke. Ze is op 9 augustus 1716 in Middelharnis gedoopt.

Huwelijk en kinderen
Cornelis en Magdalena zijn op 9 april 1738 getrouwd, ze waren 22 en 21 jaar oud. Op 7 december 1738 werd Anna gedoopt, op 21 mei 1741 Elizabeth (Lijsbeth), Grietje op 19 mei 1743, 23 december 1746 Jannetje, 30 november 1749 Joost, 28 mei 1752 Pieter.  Op 10 juli 1755 werd opnieuw een zoon met de naam Joost gedoopt.

Huwelijk van de kinderen
Anna trouwde in 1760 met Maarten Marinusse Dupree, de vader van Arij Dupree (zie bericht van 31 augustus 2014). Elizabeth trouwde in 1762 met Jan Pietersz van der Sloot en Grietje in 1766 met Gerrit Gijsberts Onderdelinden, Jannetje in 1772 met Jan Boudewijnsz Kom en in 1786 met Herman Coenraadsz Koert, Joost trouwde in 1778 met Jannetje Teunis Stapel. Pieter is waarschijnlijk jong overleden.
Joost Abeele en Jannetje Stapel zijn de ouders van Teunis Abeele die in 1810 is omgekomen, zie bericht van 3 januari 2014.

Cornelis Abeele, stuurman van de Prins van Oranje
Cornelis Abeele wordt vermeld als stuurman van de visschuit Prins van Oranje. Daarna werd zijn schoonzoon Maarten Dupree stuurman op deze schuit. Maarten Dupree deed de schuit over aan zijn zwager Jan Kom en werd zelf ventjager. De  Prins van Oranje is in 1784 met man en muis vergaan (zie bericht van 8 augustus 2014).

Cornelis en Joost Abeele, stuurlieden in 1782
Cornelis was stuurman van de bezaanvisschuit De Arke, boekhouder David van der Vlugt. Joost Abeele was stuurman van de gaffelvisschuit Adriana, boekhouder Jacob Visser. 
De schuiten zijn op 22 februari 1782 verkocht aan de Compagnie Van der Jagt en Van der Gronden uit Oostende. Cornelis en Joost Abeele zijn op 25 februari 1782 ingeschreven als poorter van Gent. Beide formaliteiten waren nodig om onder neutrale Zuid-Nederlandse vlag te kunnen varen tijdens de Vierde Engelse Oorlog (1). Cornelis Abeele was met 66 jaar de oudste van de groep van 26 stuurlieden die in Gent ingeschreven werden
Ook de schoonzoons Gerrit Onderdelinden en Jan Kom behoorden tot deze groep, evenals de latere schoonzoon Herman Koert.

Joost Abeele, stuurman onder Deense vlag
Joost Abeele was een van de 29 stuurlieden die in 1798 onder Deense vlag voer (2).
Hij was stuurman van de gaffelvisschuit Adriana.

Bij het overlijden van Cornelis Pietersz Abeele in 1798
Op 3 mei 1799 werd – in hun functie als weesmeesters – aan Schoutamptbewaarder en Scheepenen van Middelharnis de inventaris en de akte van scheiding en deling overgelegd van de boedel van Cornelis Pietersz Abeele, overleden op 24 december 1798 op de leeftijd van 83 jaar. Daarin wordt onder meer vermeld:
Tot deezen Boedel gehooren de navolgende Portien in Gaffelvisschuijten, met alle derzelver ankers, kabels, zeijlen, touwen en verdere toebehooren, alle van deeze plaats gevoerd wordende, te weeten:
 Een agtste en een vierenzestigste portie in de Adriana, Stuurman Joost Abeele
 Een agtste part in de Lena en Magdalena, stuurman Gerrit Onderdelinde
 Een zestiende part in de Vrouwe Jacoba Geertruijda, stuurman Cornelis Sloot


Genealogische gegevens afkomstig van Pieter Koster te Haarlem, bewerkt voor Arjaentje


1. Rechterlijk Archief Middelharnis, inv. nr 17.  Poorters en buitenpoorters van Gent 1477-1492, 1542-1796. Gent, Stadsarchief, 1986. 269-270
2..Archief voormalige gemeente Middelharnis, inv. nr. 9, verklaring van de stuurlieden van 25 juni 1798.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten