dinsdag 31 januari 2017

Jan Hotting (1721-1764) en Jannetje Pinxternakel (1721-1784)

Ouders
Jan Jacobsz Hotting is een zoon van Jacob Jansz Hotting en Gesijntje Otte. Hij is gedoopt op zondag 9 maart 1721 in Middelharnis.
Jannetje Jans 
Pinxternakel is een dochter van Jan Jansz Pinxternakel en Neeltje Arens Vermeulen. Zij is gedoopt op zondag 13 april 1721 in Middelharnis

Huwelijk en kinderen
Jan en Jannetje trouwden op 6 juli 1742 in Middelharnis, allebei 21 jaar oud. Op 21 april 1743 is Jacob gedoopt, hij is jong overleden want op 8 mei 1746 is opnieuw een Jacob gedoopt. Lijntje is gedoopt 8 maart 1750 en Neeltje op 8 juli 1753 in Middelharnis.

De scheepsramp met de Hoop
Jan Jacobsz Hotting heeft op 25 september 1751 de eed als stuurman in Middelharnis afgelegd. Hij was vanaf 1750 stuurman van de gaffelschuit de Hoop. 

Bij het huwelijk van zijn kleinzoon Elia Hotting, zoon van Jacob Hotting en Leuntje Hobus, op 6 april 1822 in Ooltgensplaat werd de volgende akte van bekendheid overlegd

Op 26 december 1820 verklaren Simon de Blom (70), Bastiaan van Eck (69), Marinus de Boer (68) en Hendrik de Ruiter (48) dat zij zeer wel gekend hebben Jan Hotting, in circa 1770 omgekomen met een visschuit, waarop hij stuurman was, die is vergaan met alle manschap.
In april 1764 is de boedel van Arie van Driel, meester-zeilmaker in Middelharnis, geïnventariseerd. Hij is op 16 april 1763 overleden en was voor 1/8 part eigenaar van de Hoop.
Uit de tekst blijkt dat de schuit in de gepasseerde winter, 1763-64, in zee is verongelukt (1).
Jan Hotting was 42 jaar oud.

Het is waarschijnlijk dat de ramp met de Hoop in dezelfde tijd plaatsvond als de ramp met de Welstand, begin januari 1764. Zie bericht van 2 januari 2014.

Genealogische gegevens van Joke van Rumpt en Pieter Koster, bewerkt voor Arjaentje.


1. Rechterlijk archief Middelharnis, inventarisnr. 42, nr. 92.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten