dinsdag 31 januari 2017

Het schip de Liefde varende van Friesland, binnengesleept in de haven van Middelharnis 16 oktober 1706

Op 16 oktober 1706 verscheen een stuurman uit Friesland voor Jan Casteleijn en Jan van Cacum, schepenen van Sint Michiel in Putte dat men noemt Middelharnas. Hij legde een verklaring af met de volgende strekking:
Wijngaart Jansz van Worcum, stuurman op het schip de Liefde, varende van Friesland legt zijn verklaring af ten behoeve van Sicke Dous van 't zelfde schip. Op 28 september 1706 is de Liefde met een konvooi* uit Texel gezeild op weg naar Londen. Ze vertrokken met een oostelijke wind. De andere dag draaide wind naar noord met een sterke koelte en een dichte lucht. Dit weer hield aan, zodat het schip "marszeijl ende topzeijl" van het konvooi afgeraakt is. Die nacht waaide het zo hard dat wij ons ''schier van het water niet en konden verbergen". 's-Morgens omtrent twee uur verloren wij ons roer en "dreeven doen op godts genaade". De wind was west noordwest, we dreven naar de Vlaamse banken. We gebruikten alle middelen die tot ons behoud bij konden dragen. We namen het anker van de roef om het schip voor de wind om te krijgen, hetgeen door godes hulp gelukte. Doch de volgende nacht begon het weer zo hard te waaien dat we onze zeilen moesten innemen. De dag daarop begon het wat te bedaren. We stuurden met ons ankertouw achteruit zodat we het schip voor de wind om kregen en zetten koers naar de Maas of Goeree. Drijvend bij Goeree namen we een loods aan boord, Jan Claasz Soetermeer**, visser uit Middeharnas, die ons op 6 oktober 1706 uit de zee roerloos in de haven aldaar heeft binnengesleept.Bron:
Rechterlijk Archief Middelharnis, inv. nr. 24, 16 oktober 1706* De Liefde was vermoedelijk een koopvaardijschip. Tijdens de Spaanse Successieoorlog (1702-1713) was de Republiek samen met Engeland en Duitsland in oorlog met Frankrijk en Spanje. Het was gevaarlijk op zee vanwege de vele Duinkerker kapers. Vandaar dat schepen zoals de Liefde in konvooi voeren, beschermd door marineschepen.
** Jan Claasz Soetermeer, gedoopt 24 januari 1669 in Middelharnis. Zie bericht van 12 februari 2017.


Zie bericht van 13 april 2015 voor meer voorbeelden van loods- en sleepdiensten

Geen opmerkingen:

Een reactie posten