donderdag 16 mei 2013

Laurens van der Put (1882-1911), Cornelia Viskil (1883-1955) en Dirk Koster (1867-1930)

Ouders
Laurens van der Put is geboren op 14 december 1882 te Middelharnis, zoon van Huibrecht van der Put  die visser was en Jannetje Witvliet, dochter van Mattheus Witvliet (zie tekst van 4 mei 2013)
Cornelia Viskil is geboren op 27 januari 1883. Haar ouders waren Willem Viskil en Pietronella Hollaar. Zie het vorige bericht van 12 mei 2013 op dit weblog

De ramp met de Zeemanshoop
De vader van Cornelia, Willem Viskil, was schipper van de MD 18 Zeemanshoop van de Rederij Kolff. De sloep is omstreeks Sinterklaas 1895 met man en muis vergaan. Het laatst was zij gezien bij het Zand op de Doggersbank. De gehele, uit dertien personen bestaande, bemanning kwam om het leven. Zeven vrouwen verloren hun echtgenoot en zestien kinderen hun vader. Voor hun levensonderhoud werd een beroep gedaan op liefdadigheid. De koningin schonk honderd gulden aan de weduwen en wezen (1).

Cornelia Viskil was bijna dertien jaar oud toen haar vader omgekomen is.

Maas- en Scheldebode, 27 december 1895


Bij deze scheepsramp kwam ook een oom van Laurens van der Put om, Cornelis van der Put (1863-1895).


Huwelijk en kinderen
Laurens werd visser. Laurens en Cornelia trouwden op 12 oktober 1906 te Middelharnis. Getuigen bij het huwelijk waren: Jasper Viskil, 49, visser, oom van de bruid; Mattheus Witvliet, 82, visser en oom (2) van de bruidegom, Leendert Koote, 42, brievenbesteller en oom van de bruid, en Jan de Koning, 39, visser, allen wonende te Middelharnis.*
Het echtpaar ging wonen aan de Oostelijke Achterweg nr. 41 boven. Later verhuisden zij naar de Visscherstraat C 170. Op 27 juni 1907 werd zoon Huibrecht geboren en op 6 september 1908 dochter Pietronella.

Verhuizing naar Rotterdam en terug naar Middelharnis
Op 19 maart 1910 vertrok het gezin naar Rotterdam en ging wonen in de Stampioenstraat 30b. In deze buurt woonden ook de zus van Laurens, Dirkje van der Put en haar man Andries van den Doel. Evenals zijn zwager Andries was het beroep van Laurens in Rotterdam bootwerker. Het duurde maar kort: op 12 oktober 1910 werd het gezin weer ingeschreven in Middelharnis, Westdijk B 294. Laurens ging weer werken als visser.

Laurens in Engeland overleden
In september 1911 was het schip van Laurens in Engeland, in North Shields aan de monding van de Tyne, ten westen van Newcastle upon Tyne. Hij had aan boord paratyfus opgelopen en was opgenomen in een ziekenhuis in Engeland. De op 18 september 1911 afgegeven overlijdensakte van het district Tynemouth geeft als doodsoorzaak: Enteric Fever, Perforated Ulcer and Peritonitis, dus: buiktyfus (die zowel  door tyfus als door paratyfus  veroorzaakt kan zijn), een geperforeerde  maagzweer  en buikvliesontsteking. Laurens is op drie maanden na 29 jaar oud geworden.


Maas- en Scheldebode, 27 september 1911


De nabestaanden
Cornelia bleef met twee jonge kinderen achter.
Op 3 december 1912 trokken haar broer Jasper Viskil en zus Willemptje  Viskil bij haar in. Zij woonden in de Visserstraat C 150, later 158. 
In november 1913 plaatste Cornelia een advertentie namens de weduwen van de bemanning van de MD3 Anna (vergaan januari 1912als dankbetuiging voor de gulle gaven. Het is aannemelijk dat Laurens ook bemanningslid van de Anna was ten tijde van zijn overlijden. Waarschijnlijk heeft Cornelia daarom meegedeeld in de opbrengst.
Op 30 april 1921 is Cornelia (toen 38) te Middelharnis hertrouwd met de 53-jarige Dirk Koster, zoon van Cornelis Koster en Huibertje Boeser.

Dirk Koster
Dirk was van beroep aanvankelijk diepzee-visser, later koopman in vis. Hij had als bijnaam: “de Lord”, maar waarom is niet duidelijk. Dirk was weduwnaar van Jacomina van Gelder (1869-1919). Dirk en Jacomina hadden een zoon, Cornelis Koster geboren op 19 juni 1902 in Middelharnis.
Zoon Cornelis Koster vertrok naar IJmuiden. Hij trouwde 1923 in Velsen met Neeltje Jongejan, 21 jaar (4). Zij kregen twee kinderen. Cornelis was schilder van beroep.

Dirk Koster overleed op februari 1930 in Sommelsdijk, 62 jaar oud.
Cornelia Viskil zette kennelijk zijn bedrijf voort: zij had als beroep: winkelierster in vis. Cornelia Viskil overleed op 13 juni 1955 te Middelharnis.


Tekst van Pieter Koster te Haarlem, bewerkt voor Arjaentje

1. Een aantal gegevens is afkomstig van Piet Koster te Eindhoven
2. Mattheus Witvliet was geen oom, maar de grootvader van Laurens en dat is dus onjuist vermeld in de trouwakte. 
3. Uit overlevering (bron ?) is het volgende verhaal bekend: Laurens sprak geen Engels en daarom begreep hij niet waarom hij alleen maar lichte kost kreeg. Hij klaagde hierover bij zijn collega's die hem toen peren brachten. Die kon hij (nog) niet verdragen. Een paar dagen na het eten hiervan is hij overleden.
4. Neeltje Jongejan, geboren in Velsen 23 oktober 1902 is een dochter van Arij Jongejan en Cornelia Schmidt. Zie tekst op dit weblog van 12 november 2012

Geen opmerkingen:

Een reactie posten