vrijdag 3 januari 2014

Teunis Abeele (1782-1809) en Willemtje Oorschot (1779-1814)

Ouders
Teunis is een zoon van Joost Cornelisz Abeele en Jannetje Stapel. Hij is gedoopt op 22 september 1782 in Middelharnis.
Willemtje Oorschot is op 18 december 1779 in Oud-Beijerland geboren, dochter van Jan Oorschot en Maartje Schansheer.

Huwelijk en kinderen
Teunis en Willemtje zijn op 31 oktober 1803 in Middelharnis getrouwd, ze waren 23 en 21 jaar oud. Op 29 januari 1805 werd Jannetje geboren. Jan is op 9 mei 1806 gedoopt,, Joosje op 23 november 1807 (voor 1809 overleden). Joost is op 30 januari 1809 geboren.

Teunis Joostz  Abeele, omgekomen december 1809
Teunis Joostz Abeele heeft tot juni 1807 als matroos gewerkt op de gaffelschuit die gevoerd werd door Arie Pietersz Jongejan. De visserij met deze schuit is vanwege de aanhoudende stremming van de visserij in juni 1807 gestopt (1)
Teunis Abeele is vervolgens op de gaffelschuit de Jonge Maria van Zwartewaal gaan varen. Op 11 december 1809 is hij tijdens de visvangst in de Noordzee verongelukt, 37 jaar oud. De stuurman heette Johannes Kortenbout.

In het Jaar een duizend Achtienhonderd vier en dertig, woensdag den drie en twintig van de maand Julij ten Stadhuize te Brielle ten verzoeke van Jan Abeele, visscherman gedomiliceerd te Zwartewaal thans dienende als vrijwillig matroos op de kanonneerboot No. 17 gestationeerd bij het fort Lillo, zijn voor ons Adrianus Rudolphus Kraijenhoff van de Leer, vreederegter in het kanton Brielle, District Brielle, Provincie Holland zuijderkwartier, geadsisteerd van den Griffier Abraham Zeijlmans, ambtshalve geroepen, gecompareerd:
Pieter Zwartveld, visscher, Willem Mooldijk, visscher, Pieter Smit, oud visscher, en Cornelis Kwak, visscher. Allen goede vrienden der Requirant, wonende te Zwartewaal.
De welke bij deze om aan genoemde Jan Abeele te dienen en te strekken tot acte van bekendheid daar en zoo dat zal behoren in plaatse van acte van overlijden, van hem gevorderd is ter zake van een voorgenomen huwelijk en onmogelijk over te leggen, hebben verklaard dat zij lieden zeer wel hebben gekend des Requirants Vader Teunis Abeele in leven Visscherman gewoonde hebbende te Zwartewaal en dat het aan hen bekend is dat den zelve op den elfden December des Jaares een duizende achtienhonderdnegen met de Gaffelvisschuit de Jonge Maria gevoerd geweest bij den Stuurman Johannes Kortenbout in de Noordzee is verongelukt (2).
De gaffelschuit Jonge Maria heeft tot 1828 dienst gedaan en is volgens een advertentie in de Rotterdamsche Courant van 29 november 1828 in december in Zwartewaal publiek verkocht.
Bij het huwelijk van Willemtje Oorschot in 1812 werd een geheel andere toedracht van de dood van Teunis Abeele opgetekend (3). Een kennelijk voor de gelegenheid verzonnen verhaal.


Willemtje Oorschot hertrouwd
Willemtje is op 28 augustus 1812 in Middelharnis hertrouwd met Bastiaan Hans. Hij was visser en afkomstig uit Pernis. Pieter Hans is op 22 december 1812 in Middelharnis geboren en na drie dagen overleden.
Dochter Jannetje Abeele is op 7 mei 1813 in Zwartewaal overleden.
Jannetje Hans werd op 11 april 1814 in Zwartewaal geboren. Drie weken later overleed moeder Willemtje (4 mei 1814 in Zwartewaal). 
In 1817 is Joost Abeele in Middelburg overleden (akte 576, 16 december 1817), volgens de akte zou hij 10 jaar oud zijn, in werkelijkheid was hij 8 jaar.
Jan Abeele is op 14 januari 1896 in Maassluis overleden. Hij is in 1834 gehuwd met Machteld van Dalen.

Gegevens van Pieter Koster, bewerkt voor Arjaentje

1. Rechterlijk archief Middelharnis, inv. nr. 31, attestatie van 27 juni 1807
2. Huwelijksbijlagen dossier 1834/7 Zwartewaal. Huwelijk van Jan Abeele met Machteld van Dalen.
3.  Op 3 juni 1812 verklaarden Cornelis Sloot (stuurman van een visschuit), Joost Sloot (visser), Adriaan Verhage (oud-stuurman) en Bastiaan Langbroek (stuurman) dat ze Teunis Abeele gekend hebben. Hij maakte deel uit van de "manschap" van een visschuit die naar alle waarschijnlijkheid in december 1810 op het strand van Ameland is geworpen. Het schip was op dit strand mastloos aangetroffen met twee lijken erin, vermoedelijk de stuurman en zijn zoon Verklaring afgelegd voor de vrederechter. Huwelijksbijlage bij het huwelijk van Willemtje Oorschot en Bastiaan Hans, 1812 akte 11.
Deze verklaring klopt met de toedracht van het vergaan van de Jonge Elizabeth uit Zwartewaal in 1810.
Zie blogtekst van 22 september 2018.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten