zaterdag 18 januari 2014

De bemanning van de gaffelschuit de Jonge Laurens, vergaan in 1791

In november 1791 is de gaffelschuit van Jan Muije(n) uit Middelharnis, de Jonge Laurens, op het strand van de Noorderhaaks tussen Texel en Ameland gestrand 'met verlies van de stuurman en verscheijde van zijn metgezellen' (1). Vier personen werden gered.


Maatje Troost wilde in 1815 gaan trouwen. Er was een verklaring nodig omtrent het overlijden van haar vader.

Leendert Sprong (74) winkelier, Cornelis Buurveld (70) zonder beroep, Hendrik Smit (67) zonder beroep, en Hendrik Visser (66) mede winkelier van beroep en allen inwoners van Middelharnis, ten verzoeke van Maatje Troost van beroep Dienstmeid, mede te Middelharnis woonagtig, dat ons ten volle kennelijk is, dat dezelver vader Arend Troost als matroos gevaren hebbende bij de Gaffel Visschuit van deze Gemeente gevoerd geworden door Jan Muije in de maand October des Jaars Zeventien Hondert een en Negentig, met dezelve Schuit voor het Noorder Gat van Texel tegen den Hoorn is verongelukt en verdronken (2)

Toen ze voor de tweede keer trouwde in 1823 werd er opnieuw een verklaring opgesteld.

Pieter van der Zee (78), Marinus Koudijzer (64), Laurens de Groot (52) en Hendrik de Ruiter (50) allen oud visschers wonende te Middelharnis, zeer wel te hebben gekend Aren Jans Zoon Troost, vader van requirante en te weten dezelve te Middelharnis heeft gewoond en dat hij in den Jare Zeventienhondert Een en Negentig met den Gaffelschuit van Jan Meyen als toen varende van Middelharnis op het strand van de Noorderhaaks bij Tessel verongelukt zijnde er slegts vier man van de equipage gered en dat het de requirante onmogelijk (....) gevende de komparanten voor redenen van wetenschap zulks door den thuiskomende geredden en van andere scheepen verschillende malen te hebben horen verhalen. (....) (2).

Vergelijkbare verklaringen werden opgesteld bij het huwelijk van Marinus Breeman, Jobje Breeman en Jan van Duuren (3).

Bij deze scheepsramp is een onbekend aantal vissers omgekomen. De volgende namen zijn bekend.
Via de namen kunt u doorklikken naar historische en genealogische informatie over de vissersfamilies.


Job Breeman (1765-1791)
Frans van Duuren (1764-1791)
Jan Muije (1760-1791)
Arend Troost (1756-1791)


1. Rechterlijk archief Middelharnis inv. nr. 44. Acte van procuratie van 29 december 1791 waarbij boekhouder Leendert van den Tol twee personen uit Den Helder machtigt om de goederen de bergen. Van den Tol noemt de maand november 1791, zonder datum
2. Huwelijksbijlage bij het huwelijk van Maatje Troost en Jan Peekstok, Middelharnis 1815 akte 1. idem bij het huwelijk van Maatje Troost en Johannis Bongers. Stad aan 't Haringvliet 1823 akte 5.
3. Huwelijk van Jan van Duuren en Willemina van der Blom. Middelharnis, 1813 akte 10
Huwelijk van Marinus Breeman en Arentje Luijendijk. Middelharnis 1815 akte 24
Huwelijk van Jobje Breeman en Maarten Langbroek. Middelharnis 1813 akte 14

Geen opmerkingen:

Een reactie posten