woensdag 8 januari 2014

Pieter van den Tol (1755-1819), Geertruij Buijtendijk ( -ca.1785) en Arendje Heijman (1760-1816)

Ouders
Pieter van den Tol is een zoon van Jacob Janse van den Tol en Lijntje Pieters Louws. Pieter is op 9 februari 1755 in Middelharnis geboren.
Zijn eerste vrouw was Geertruij Buijtendijk met wie hij op 30 maart 1780 getrouwd is. Ze kregen een dochter Lientje in 1785. Geertruij moet kort daarna zijn overleden.
Arendje Heijman is een dochter van Jacobus Hermansz Heijman en Jobje Jacobs de Jong. Ze is in 1760 geboren. 

Huwelijk en kinderen
Pieter en Arendje zijn op 21 mei 1786 in Middelharnis getrouwd. Ze kregen zes kinderen waarvan er maar twee volwassen geworden zijn. Op 17 juni 1787 werd Jobje van den Tol gedoopt. Zoon Jacob is in 1790 geboren. Hij trouwde in 1817 met Maria Vermeer.

Stuurman in 1788 en 1792
In 1788 was Pieter van den Tol stuurman van de gaffelschuit De Twee Gebroeders (RA18).
Op 3 april 1792 maakte de Rotterdamsche Courant melding van de vangst van een vat "Oly van Olyven" door visser Pieter van den Tol. Hij had de vangst aangemeld bij de substituut strandvonder A. Mosselmans. Stuurman Bastiaan Jacobsz Visser had zelfs twee vaten opgevist.

Stuurman onder Deense en onder Pruisische vlag
Pieter van den Tol was een van de 29 stuurlieden uit Middelharnis die in 1798 onder Deense vlag voer (4). In 1805 voer hij onder Pruisische vlag. Hij woonde in 1805 op de Oostdijk, was getrouwd en had drie kinderen op dat moment. De schuit waar Pieter op voer had als boekhouder Lambertus Kolff.(3).
Op 19 december 1806 was Pieter van den Tol stuurman van de Willem Hendrik (GA12).

Schuit geconfisceerd wegens smokkel
Op 29 oktober 1808 maakte de Koninklijke Courant melding van het confisceren van de gaffelschuit Jan en Peter (misschien een vergissing ?) schipper Pieter van de Tol. Aan boord werden de volgende waren aangetroffen: 22 balen manufacturen met indigo, bier, brood, lever, turf , zout en zoute vis. Hij was door de commies ter recherche gevestigd te Middelharnis aangehouden. 
Koninklijke Courant, 29 oktober 1808

De schuit is naar Zierikzee gebracht. Op 5 augustus 1809 en op 11 december 1809 is de gaffelschuit in de kranten ter verkoop aangeboden.

Jobje van den Tol en Simon Koudijzer
Jobje is op 12 december 1809 getrouwd met Simon Koudijzer, zoon van Leendert Simonsz Koudijzer en Pieternella van Beek. Simon is een broer van Annetje Koudijzer gehuwd met Willem Rooij, een van de bemanningsleden van de schuit van Jacob Bree die in 1825 verging.
Kinderen van Jobje en Simon: Leendert is in 1810 of 1811 geboren, Arendje in 1812, Pieter in 1813, Jacob in 1815 en Aren op 14 november 1817.

De ramp met de gaffelschuit van Pieter van den Tol. 
In maart 1819 verging de gaffelschuit van Pieter van den Tol met de volledige bemanning. Pieter van den Tol was 64 jaar toen hij verongelukte.
Hermanus Heijman, zwager van de stuurman, is ook omgekomen. Hij was 63 jaar oud (1).
Simon Koudijzer (1783-1819), schoonzoon van de stuurman, was eveneens aan boord. Hij was 35 jaar oud (2).

Nabestaanden
Arendje Heijman was al voor de de scheepsramp overleden. Jobje van den Tol verloor zowel haar man als haar vader in 1819. Ze bleef achter met vijf jonge kinderen.
Jobje is op 19 april 1843 overleden, ze is 55 jaar geworden.


Gegevens van Pieter Koster te Haarlem, bewerkt voor Arjaentje.

1. Huwelijksbijlage bij het huwelijk van Jacobus Heijman en Johanna van Dongen. Middelharnis, 1837 akte 14.
2. Huwelijksbijlage bij het huwelijk van Pieter Koudijzer en Kaatje Moerland. Oude-Tonge, 1841 akte 2. Idem Middelharnis, 1842 akte 19. Aren Koudijzer en Neeltje Waterman.
3. Brown, Mysteries of neutralization, 141. Paspoort om naar Emden te reizen in Rechterlijk Archief Middelharnis, inventarisnummer 31, 20 januari1804. Met signalement
4.Archief voormalige gemeente Middelharnis, inv. nr. 9. Resolutieboek, 25 juni 1798

Geen opmerkingen:

Een reactie posten