donderdag 9 januari 2014

Frans van Duuren (1764-1791), Maatje Stuurman (1764-1788) en Kaatje Leenze (1764-1814)

Ouders
Frans Jansz van Duuren is een zoon van Jan Fransz van Duuren (gedoopt 24 oktober 1728, overleden 15 december 1800) en Angenietje Dirksdr Lucaart (gedoopt 28 februari 1734, overleden 15 februari 1792). De naam wordt ook geschreven als Dueren of Duren. 
Frans is gedoopt op 2 september 1764 in Middelharnis
Maatje Arens Stuurman (of Stierman), dochter van Aren Lievensz Stierman en Engeltje Pieters Holleman. Maatje is op 16 september 1764 in Middelharnis gedoopt. 

Huwelijk en kinderen
Op 9 maart 1788 trouwden Frans van Duuren en Maatje Stuurman. Ze waren 23 jaar oud.
Zoon Jan van Duuren is op 15 juni 1788 gedoopt. Maatje Stuurman is op 5 juli 1788, dus kort na de geboorte van Jan, overleden.
Op 18 september 1791 trouwde Frans voor de tweede keer. De bruid was Kaatje Michielsze Leenze, dochter van Michiel Klaas Leenze en Trijntje Flore van Eck, gedoopt op 25 januari 1764. Ze waren beiden 27 jaar oud.

De gaffelschuit van Jan Muije lijdt schipbreuk bij Texel in 1791. Frans verongelukt
Op 26 april 1813 verklaarden 


(...) Arend Vischer Jacobszoon, Klaas van Heest Hendrikszoon, Willem de Ruijter en Pieter van Eck, allen van beroep visschers Te Middelharnis dewelken hebben verklaard, dat de bovengenoemde Frans van Duuren in den maand november des jaars zeventienhonderd twee en negentig werkelijk in den Noordzee op de hoogte van Texel heeft schipbreuk geleden en verongelukt is. Gevende voor redenen van wetenschap, dat zij allen vier manschappen van de schepelingen welke te dier gelegenheid waren gered geworden hebben gekend van welke vier personen reeds twee zijn overleden en den twee anderen zich bevindende die hunne meermalen den bijzonderheden van het verongelukken hebben verhaald met bijvoeging dat zij gezegden Frans van Dueren dood aan boord van het schip hebben gezien en dat overigens dit ongeluk algemeen in den plaats waar zij woonachtig zijn bekend is (1).


Frans was 27 jaar ten tijde van de ramp in november 1791.

Nabestaanden
Uit het huwelijk van Frans met Kaatje Leenze, dat maar enkele weken heeft geduurd, zijn geen kinderen geboren. 
Kaatje is hertrouwd met Jan Willemze de Ruijter. Ze is op 16 juli 1814 overleden, 50 jaar oud.

Jan van Duuren, zoon uit het huwelijk met Maatje Stuurman, was drie toen zijn vader in oktober 1791 overleed.

Jan Franse van Duuren (1788-1850), Jacoba van der Meijde (1788-1811) en Willemina van der Blom (1787-1845)
Jan werd visser. Hij is op 30 juli 1809 in Sommelsdijk met Jacoba van der Meijde getrouwd, dochter van Jan van der Meijde en Hester Wafelbakker. Jacoba is op 5 oktober 1788 in Sommelsdijk gedoopt. Haar beide ouders waren al overleden toen Jacoba trouwde, want bij het huwelijk waren haar voogden Bastiaan Bastiaansz Wafelbakker en Leendert van der Meijden aanwezig.
Jan en Jacoba kregen twee kinderen, Frans, geboren 29 juli 1810 en Maatje, geboren 13 november 1811, genoemd naar de ouders van Jan. Frans van Duuren is maar zes weken oud geworden, hij is op 10 september 1810 overleden. 
Jacoba is kort na de geboorte van Maatje overleden op 4 december 1811. Gaardersarchief. Overlijden van Jacoba van der Meide, 23 jaar, 4 december 1811 

Op 21 april 1813  trouwde Jan opnieuw, nu met Willemina van der Blom, gedoopt 8 april 1787, 26 jaar, dochter van Jan.van der Blom en Adriana Groenendijk.  Willemina had een tweelingzuster die Dorothea heette.Jan en Willemina kregen een dochter, Adriaantje.
Adriaantje van Duuren is geboren op 28 februari 1814 in Middelharnis.
Wilhelmina van der Blom is op 18 oktober 1845  in Middelharnis overleden.  Ze was 67 jaar.
Jan van Duuren is op 31 maart 1850 in Middelharnis overleden, 61 jaar oud.


Huwelijk van de kinderen van Jan Franse van Duuren
Maatje van Duuren is op 7 december 1833 gehuwd met Frans Jongejan. Hun drie kinderen zijn in 1849 bij de cholera-epidemie overleden (zie bericht van 28 maart 2012). Maatje is op 20 april 1890 overleden. 
Adriana van Duuren trouwde in 11 december 1837 met Arie Breeman uit Zuidland. De oudste dochter Elizabeth is geboren op 17 juni 1838. De oudste zoon werd vernoemd naar zijn grootvader: Jan van Duuren Breeman, geboren 19 augustus 1840. Jacob Breeman is op 30 december 1842  geboren, Willem op 8 april 1846 en Wilhelmina Adriana op 28 ferbuari 1853. Wilhelmina is in 1850 overleden.
Adriana is op 19 januari 1862 in Middelharnis overleden, 47 jaar oud. Arie Breeman is 31 juli 1862 hertrouwd met Maria van der Haar.

Jan Fransz van Duuren, schipper vissloep De Hoop in Zierikzee
Jan is schipper geworden bij de Nieuwe Visscherij in Zierikzee op de nieuw gebouwde sloep De Hoop. Hij is in augustus 1821 in Zierikzee komen wonen met Willemina en Adriaantje op het adres D059 Lange Groendal Oostzijde. 
Vanaf ca. 1826 woonde schipper Maarten Abeele bij hen in. Maarten verhuisde mee naar het adres D190, Venkelstraat.
Op 25 september 1821 deed Jan in Zierikzee aangifte van het overlijden van Leendert Koudijzer (2). 
Een oom van Jan van Duuren, Marinus van den Nieuwendijk (gehuwd met Sara Stuurman, een zus van Jan's moeder),  was hier eveneens werkzaam als schipper. Zie bericht van 22 maart 2015


Genealogische gegevens van Pieter Koster te Haarlem, bewerkt voor Arjaentje

1. Huwelijksbijlage bij het huwelijk van Jan van Duuren en Willemina van der Blom. Middelharnis, 1813 akte 10.
zie ook de bronnen bij bericht van 18 januari 2014.
2. BS Zierikzee, akte 123. Jan Franse van Duren, schipper, 42 jaar van beroep schipper, bootsgezel van de overledene in tegenwoordigheid van Marinus Trommel, 44 jaar, visser.

Noten:
De eerste echtgenote van Jan Franse van Duuren (1728-1800) was Maria Peeman

De moeder van Willemina van der Blom heette Adriana Groenendijk (1745-1821). Zij is geboren in Ooltgensplaat en in 1766 gehuwd met Jacobus Kasteleijn met wie ze vijf kinderen kreeg. Met Jan van der Blom kreeg ze zeven kinderen. Ze is op 30 april 1821 in Middelharnis overleden.  Enkele maanden later vertrok haar dochter Willemina naar Zierikzee.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten