zaterdag 8 december 2012

Het vergaan van de sloep Middelharnis, deel 2. Inzameling tot steun aan de nabestaanden.

In de eerste maanden van 1873 werd verslag gedaan van de inzameling ten behoeve van de weduwen en wezen van de sloep Middelharnis. Het eerste verslag verscheen in de Leeuwarder Courant.
Leeuwarder Courant 12 januari 1873Onder dankbetuiging is bij mij voor de Weduwen en Weezen te Middelharnis ontvangen : Uit Haarlemmermeer: Van de Wed. A. te H. ƒ 10, van G. B. te H. ƒ 5, van D. L. te H. ƒ 2.50. van M. te H. ƒ 2.50, van D. te 11. ƒ2.50, van L. te 11. ƒ 2.50, van J. Z. te H.. ƒ 2.50; uit B.: van A., een coup. Ned. Werk. S. ad ƒ 3.96; uit Lekkum: van S. , ƒ 1. uit Leeuwarden: van W. d. H. ƒ 5 , van W. ƒ 2, van vr. d. H. ƒ 1. van vr. v. d. K. ƒ 1 , van S. ƒ 1., van H. B. ƒ 1, van J. G. K. ƒ3.50, van P. B. ƒ 1, bijeenverzameld in eene in mijne woning geplaatste bus ƒ 82.55 ; uit Franeker: van de zondagschool de Bijbel ƒ 16 ; uit Berlikum: van de kinderen der Chr. Sch. Ƒ 9 , de opbrengst eener collecte in de Chr. School aldaar ƒ 23.75, van de Wed. R. te Hempens ƒ 5; totaal ƒ 186.75 Leeuwarden, 6 Januarij 1873. J.W.A. Notten

Een uitgebreide tussenstand verscheen in De Standaard, er was fl. 5681 opgehaald per 14 januari 1873.
De Standaard 14 januari 1873
DE COMMISSIE tot ondersteuning van de nagelaten betrekkingen der bemanning van de in November  VERONGELUKTE VISCHSLOEP „Middelharnis," maakt dankbaar melding van de bij haar ingekomen giften en ingezamelde gelden, als van: Z. M. den Koning ƒ200; H. K. H. Prinses Marianne der Nederlanden f 200; van Z. K. H. Prins Frederik der Nederlanden 50. De inschrijving te Middelharnis ƒ 1550,05; van Sommelsdijk ƒ 196,05; van Ouddorp ƒ 51,25; van Goedereede ƒ 60,75; van Stad aan 't Haringvliet ƒ 33,50; van den Bommel ƒ 51,75; per de Heeren Van Harwegen & Den Breems, te Vlaardingen ƒ169,86; van Spit & De Vletter, te Gouda, van diversen ƒ16,70; van Ds. M. Keulemans, te Middelburg ƒ 33,95; idem van de Christel. M. S. aldaar ƒ 10,20, te zamen ƒ44,15;per Ds Wolff' te Utrecht ƒ53; Ds. Bervoets, te Utrecht ƒ26,98; van Ds. Moll, te 's-Gravenhage: van N. N. ƒ25; van A. B. ƒ 100; mevr. L. C. ƒ5; van N. N. ƒ 2,50; van B. B. ƒ 5; van J. A. Loosduinen ƒ 25; van N. N. eenige spaarpenninkskens ƒ 1,25; van L. ƒ25; van A. W. ƒ 5; van C. A. G. ƒ 10; van Br. ƒ5; van S. H. ƒ10; van Melvil van Carubée ƒ25, te zamen ƒ 243,75; per de Redactie van den Standaard f 275,25; per Ds. H. C. Voorhoeve, te Amersfoort, van eene gehouden Bijbellezing  door Ds. V. ƒ14.58; mej. S. ƒ1; van C. H. ƒ2.47; van U. f 2,50; van mevr. V. W. ƒ 2,50; van een onbekende ƒ 100; collecte Hervormde gemeente te Bunschoten, door Ds. Wieder ƒ45,075; van N. N. ƒ3; uit de bus bij Ds. V. ƒ 5,18; van mej. 11. ƒ0,50; van mej. N. ƒ1; van de Dames B ƒ 2,50; van de dames R. ƒ2,50; van de dames M. ƒ0,50, te zamen ƒ183,305; per den heer A. Q. Kolff, te Rotterdam, van D. & V. ƒ25; van V. & O. ƒ25; van XX. ƒ10; van V. & K. te Delft ƒ6O; van N. N. te Delfshaven ƒ25; twee coupons in couvert ƒ19,80; van N. N. een coupon lijn Boxtel-Wezel ƒ5,625; van de wed. L. een coupon stad Rotterdam ƒ3; van V. ƒ5; van diversen in de bus ƒ 362,40, te zamen ƒ541,825; per Ds. Van der- Horst, te Gorinchem, per den heer L. Kattenstaart, van diversen ƒ 139,60; per den heer C. Taale, te Hellevoetsluis van diversen ƒ101,25; per den heer A. C. Kolff: van V. d. H. v. L. en W. ƒ10; van M. M. C. te C. ƒ2,50; van D. V. H. per J. H. Veerman: een coupon postmerk Rozendaal ƒ 1.48'; van V. K. te 's Hage ƒ 10; van Vlaardingen uiteen laarzenwinkel ƒ 10; van de Wed. P. Roodzant gift van de Heeren V. V., C. V. D. & D. V. ƒ 50; van L. van L. postmerk Lichtenvoorde ƒ 10; van N. N. postmerk Oud-Beierland ƒ 20; Rederijkerskamer Uitspanning en Ontwikkeling te Sommelsdijk ƒ 65.42; van P. Korff te Helder ƒ 25; van W. van der Windt en vrienden te Vlaardingen ƒ 30; van Rr. te Grouw in Friesland ƒ 25; bij Ds. P. Romijn van A. W. te Deventer ƒ 3.90; uit Zwolle ƒ 14.85; van 11. en M. uit Amsterdam ƒ 27.66; van V. C. to Rotterdam ƒ 2.97; van C. te Arnhem ƒ 10; van B. V. te Utrecht ƒ 10; van N. N. te Rotterdam f 10; van G. te 's Hage ƒ 7.425; Evangelisatie te Voorschoten ƒ2; uit handen van den Heer C. de Vries van den Heer J. M. J. Cogels te Antwerpen ƒ 40; en van E. J. F. de Paula Baron van Wichem te Antwerpen ƒ 50; uit Alphen van de Christelijke Jongelingsvereeniging ƒ 17; uit Kollum van Ds. Immink ƒ 5; van Aarlanderveen ƒ 1; van Loenen a/d Vecht ƒ 1.235; van P. D. S. zonder postmerk ƒ 2.97;. uit H. van eene familie ƒ 6.93; van X. uit 's-Hage ƒ 100; van W. de Ronde te Capelle in Zeeland ƒ3; van R. uit Zegwaard ƒ12.375; van J. postmerk Ojs ƒ 2.47; van C. Az. Arnhem ƒ10; van het Zanggezelschap te Ouddorp ƒ 74.135; bij Ds. W. Visser van U. te Rotterdam in postzegels ƒ1; van J. W. C. te Rotterdam ƒ 2.50; van eene inzameling te Zuid-Beierland ƒ40.10; Y. Z. uit Gorcum ƒ10; van Mej. H. te Amsterdam ƒ10; van G. W. Jr. c. s. te Opperdoes ƒ4O; van A. K. te Bergen op Zoom ƒ 25.85 ; van G. de L. te Vlissingen ƒ5; van K. P. te Krabbendam ƒ11.55; van de jonge Samual te Urk bij den heer D. van Weel Az., van S. v. D. postmerk Nijmegen ƒ25; uit Nice Alpen Maritimo  lett. N. N. 300 Francs of ƒ141; van N.N. uit Amsterdam ƒ40; van H. te Hillegom ƒ 20; van P. postmerk Zwolle ƒ3; van N. N. uit Goes ƒ5; van een Militair uit Grave ƒ 2.47; van J. v. B. te L. S. ƒ 2.97; van den Heer G. C. M. Kolff: van schipper G. Zoon uit Rotterdamƒ2.50; van baron C. H. van Pallandt  ƒ 100, E. Sternberg ƒ2.50; bij den heer P. L. Slis: van H. d. B. te Apeldoorn ƒ4; van D. S. &Zn. Rotterdam ƒ3; van B. ƒ5; van C. uit Tilburg ƒ 2.47'; van H. de Wjjn van de buitenloodsen van Texel ƒ 60; van N. N. te Maassluis ƒ7; van J. G. B. te Rotterdam ƒ 50; B. & C te Rotterdam ƒ 4.95; van G. postmerk Geervliet ƒ7.425; per den heer C. Kolff van G. van Leeuwen en Krijgsman, bedrag eener inschrijving te Nieuwediep en Helder ƒ 42.97; van M. van der Vliet ƒ2.50; van C. Smit te Ter Neuzen ƒ5.50; per L. Zeedjjk van A. bij den heer J. Peeman van Ds. P. Simonse te Oosterland,f 34; van Ds. G. de Braal te Dinteloord postwissel ƒ43.40; per A. van der Sluis van H. de B. te Apeldoorn ƒ5; bedragende alzoo de tot heden ingekomen giften te zamen de som van ƒ5681.12. Hebben wij ons tot hiertoe te verblijden over zoo ruime inkomsten, de behoeften van zoovele Weduwen en Weezen zijn groot en de Commissie houdt zich aanbevolen vooral bij hen, die nog iets te hunnen behoeve zullen willen afzonderen. De Commissie voornoemd.


Koninklijke giften

In de bovenstaande berichten zien we de giften van Koning Willem III en van prinses Marianne (tante van de Koning) van elk 200 gulden en van prins Frederik (oom van de Koning) die 50 gulden gaf. Opmerkelijk is dat Prins Hendrik (broer van de Koning) twee keer zoveel gaf als de Koning en dat hier een apart bericht over verscheen.
Nieuws van den dag, 29 maart 1873Z. K. H. Prins Hendrik heeft ƒ 400 geschonken aan de commissie tot ondersteuning ,van de nagelaten betrekkingen der bemanning van de in November 11. verongelukte vischsloep Middelharnis, te Middelharnis.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten