zondag 9 december 2012

Het vergaan van de sloep Middelharnis, deel 3. Inzameling tot steun aan de nabestaanden (vervolg).

Nog meer giften
In februari 1873 heeft het comité een tweede advertentie geplaatst met een tussenstand van de giften ter ondersteuning van de weduwen en wezen van de bemanning van de Middelharnis. Er waren toen nog halve centen, een bedrag als 14.855 is dus 14 gulden en 85,5 cent.


Standaard 6 februari 1873
MIDDELHARNIS, den lsten FEBRUARI  1873. DE COMMISSIE tot ondersteuning van de nagelaten betrekkingen der bemanning van de in November jl. verongelukte vischsloep »Middelharnis" maakt dankbaar melding van de sedert de laatste opgave van den 9den Januari 11. bij haar ingekomen giften, als van: Inzameling te Stellendam ƒ '12.75; te Goedereede nog ƒ 8.25; te Herkingen ƒ14.645; te Melissant ƒ49.50; te Dirksland/ƒ 62.97; te Ooltgensplaat  ƒ 59.48; te Urk ƒ83.825; vad het fonds van wijlen Mej. Ida Maria Je Raath te Rotterdam ƒ 150; van Ds. H. C. Voorhowve uit Amersfoort 1 coupon ƒ12.375; per Ds. J. MIJS, te Oudenbosch, van Diversen ƒ 17.50; per Ds. J. W. A. NOTTEN, te Leeuwarden, van de  Wed. A'tH ƒ i 0; GB'tH ƒ 5; DL'tH ƒ 2.50; M tH ƒ 2.50; D'tH ƒ 2.50; L'tH ƒ2.50; JZ'tH ƒ 2.50; van B. uit A. 1 coupon f3,96'M; uit Lekkum van S. ƒ 1; uit Leeuwarden van'WDH ƒ5; W ƒ2; VrDiH ƒ1 ; VrVnK ƒ 1; VK ƒ 3.50; HB  ƒ1; JCK ƒ3.50; PB ƒ1;  uit eene bij zich geplaatste bus ƒ 82.55; uit Franeker van de Zondagschool “de Bijbel" ƒ 16; uit Berlikum van de Kinderen der Christ. School ƒ9; opbrengst eener collecte in de Christ. Sehool aldaar ƒ 23.75; van de wed. R. te  Hempens ƒ 5; uit Leeuwarden van G. ƒ 10, tezamen ƒ 196.76; per Ds. J. C. VAN MARKEN te Amsterdam: van AZ muntb. ƒ10; XN 20 Franc; TK en Vrouwen ƒ 3.50; van eenige Diamantslijpers ƒ 10; uit den spaarpot van A coup. ƒ 1.235; LWbankb. ƒ25;  Bƒ 5; onbekend ƒ1 ;PG ƒ1; NN 2 coup. samen ƒ 7.92; TZ postm. Kampen coupon ƒ2.475; HFT muntb. ƒ 10; JJMDvH muntb. ƒ10; onbekend bankb. ƒ25; JBR ƒ2.50; D ƒ2.50; G. muntb. ƒ10; A muntb ƒ.10; J. f 2.50; NN 'bankb. ƒ25; RS muntb. ƒ 10; FCJ ƒ1; PJR ƒ1; Mevr. de Wed. vdV ƒ5; H bankb. ƒ25; NN 's-Graveland ƒ4O; Wed. P ƒ 5; WJL coupon ƒ1.235; H ƒ2; te zamen ƒ264.86; per de Heeren A. E. MAAS &, Zn., te Maassluis van S  ƒ 2; den heer K  ƒ 10; Kantoorbedienden en Kuipers ƒ4.75; den heer PK ƒ10; MZ ƒ10; den heer MW ƒ 5; den heer vnL ƒ 5; opbrengst ener schaalcollecte  tijdens eene lezing van den heer Biemond, gecombineerd met eene uitvoering der Zangvereeniging “Sempre Crescendo" in de Vergadering van het Departement Maassluis der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen ƒ67.50; te zamen ƒ114.25; per Ds. HOGERZIJL te Arnhem van Diversen ƒ156.27; per Ds. BERVOETS te Utrecht van Diversen ƒ 27.50; per Ds. HOOYKAAS HERDERSCHEE te Nijmegen van Diversen ƒ22.50; uit Edam ƒ3.705; te zamen  ƒ 26.205; per Ds.. VAN DER HORST te Gorinchem postwissel ƒ4.975; per de Heeren SPIT en de VLETTER te Gouda van Diversen ƒ9.235; per Ds. G. A. HOOG te Haarlem van LS ƒ 2.475; EP 2 muntb. ƒ2O; Asser Meisjesvereeniging ƒ5; te zamen ƒ27.475; per Ds. B. BOERS te Brielle van Diversen ƒ 160.50; per Ds. J. W. FELIX te Utrecht van NN ƒ3; enige Katechisanten van Ds. F. ƒ5; TD ƒ5; vdß te U. ƒ2.50; vdP te U. ƒ1; NN te U. ƒ1; te zamen ƒ17.50; per Baron MACKAY to 's-Hage van EvS ƒ5; Dr. C  ƒl5; QQ ƒ10; VZ & N ƒ5; M ƒl5; te zamen ƒ5O; : per Ds. de WOLFF te Leiden van Diversen ƒ23.01; per Ds. BERVOETS te Utrecht van NN postzegels ƒ1; bij den Heer G. C. M. KOLFF van DvW. ƒ  25; van WA JvK ƒ25; van den heer A van West Jr. ƒ j5; bjj den heer C. KOLFF van pG te s-Hage ƒ 2.475; bij den heer J. M. VEERMAN van C Ds. Te Krabbendijk ƒ3; bij Ds. W. VISSER van Ds. Folpers uit Opperdoes ƒ14.855; van JvHC uit Krabbendam ƒ1; van HJH te Amsterdam ƒ 2.475; van Ds. Postma c. s. te Medemblik ƒ 18.85; van Ds. C Steeketee Az. uit Andijk ƒ30.445; bij den Heer D. VAN WEEL Az. door tusschenkomst der Directie van de Nieuwe Sociëteit te Tilburg ƒ 22.40; van AC te Rotterdam Bankb. ƒ4O; bjj den heer P. L. SLIS van P te K Bankb. ƒ4O; bij Ds. P. KOMIJN van JAC te Breda ƒ100, en uit Kampen van NN 2 coup., te zamen ƒ 2.47; bedragende de bovenstaande giften te zamen de som van ƒ 1883.805. De Commissie voornoemd: J. M. VEERMAN, Reeder. P. ROMIJN, Predikant bij de Hervormde Gemeente. W. VISSER, Predikant bij de Christ. Geref. Gemeente. D. VAN WEEL Az., Burgemeester. G. C. M. KOLFF, Reeder. P. L. SLIS, > A. C. KOLFF, » JEROEN PEEMAN, » J. J. SLIS. » C. KOLFF,. » JAN PEEMAN,
Meer dan tienduizend gulden ingezameld

In het Algemeen Handelsblad van 27 maart 1873 werd de eindstand van f. 10.253,945 (94 en een halve cent) bekend gemaakt. Opnieuw met een opsomming van de goede gevers.Opvallend is de hoge bijdrage van ƒ 569,01 uit Antwerpen.


Algemeen Handelsblad 27 maart 1873
MIDDELHARNIS, Maart 1873. Bij de Commissie tot ondersteuning van de nagelaten betrekkingen der bemanning yan de in November jl. verongelukte Vischsloep MIDDELHARNIS. zijn sedert de laatste opgave van den lsten -februari jl. nog ingekomen de volgende giften: Van Z. K. H. Prins Hendrik der Nederlanden ƒ400; het batig slot van.de ontbonden afdeeling van het Schoolverbond te Middelharnis ƒ 16.83; per L. van der Put: van den Heer Witsenberg te Nieuwediep ƒ25 en van den Heer J. C Winkel aldaar ƒ 10; van den Heer B. de Cleijn te Antwerpen het bedrag eener inteekemng en van eene Verloting ƒ 569,01 ; de opbrengst eener opvoering te Dirksland door de Rederijkerskamer 'Uitspanning en ontwikkeling", te Sommelsdijk ƒ 20,25; van den Heer J Conijn te Egmond aan Zee, door tusschenkomst van de Reeders , van de visschers aldaar bii afrekening op 1. Februari bijeengebracht ƒ 66.50; per den Heer C. Kwak te Zwartewaal ; bedrag eener inschrijving te Heenvliet ƒ93.15, te Zwartewaal ƒ  42,50, de Vier polders  ƒ 15,70, en van de bemanning van de Vischsloep De Presto Zwartewaal, ƒ66.25; per Ds. Molenkamp te Delft ƒ33; per Ds. C. de Wilde te Schiedam en van diversen aldaar ƒ 128.90, inzameling in de Zondagschool te Naaldwijk ƒ7 en door Ds. P. Bartstra. gecollecteerd in de Hervormde kerk te Klundert ƒ 51.30, te zamen ƒ 187,30 ,Ds. Loets te Dordrecht: opbrengst inteekenlijst ƒ 74.80,lidmaten-catechisatie ƒ 4.675 , Mej. vdH ƒ 1,-; ƒ AD, 3,96 ;  NN ƒ 1,- ; NN ƒ 2.50, vdG ƒ2.50; NNƒ2.5O, en NN ƒ 2.50, te zamen ƒ97.63. van Twello N87 4 Bankb. ƒ25 = ƒ 100; van Hermina, Midden-Beemster ƒ 10; van Ds. Hoogerzeil te Arnhem nog ƒ 4.72; van Ds. van Toorn te Hellevoetsluis f 31.90; per den Heer J. C. Speelman te Pernis, opbrengst eener collecte ƒ 26, van WHM f 2, te zamen ƒ81; van den Heer J. Versaille te Nieuwediep, opbrengst eener voorstelling, gegeven door de Rederijkerskamer “Olympia", dato 5 Febr. 11. ƒ 304.08, en nog van diversen ƒ 11, te zamen ƒ 315.08; per Ds. Visser: van Ds.E. Kleinendorst, collecte in de Christ. Gerer. gemeente te Vlaardingen ƒ58,50; van Ds. Felix, opbrengst eener collecte in de Christ. Geref. gemeente te Helder ƒ 82,50; per den Heer L. Kattestaart nog van diversen ƒ 12.75; per den Heer J. B. de Groott te Vlissingen, bedrag eener inteekenlijst f 23; per J. Peeman, van den Heer J. C. Lebret te Dordrecht ƒ5; per Ds. J. C. van Marken: nog van B ƒ 5, ydS f 5, van Hendrik ƒ 10, te zamen ƒ 20; per den Heer C. Kolff uit Loosduinen ƒ 2.30; uit eene bus geplaatst bij den Heer J. M. van Nell te Rotterdam, een specie ƒ 11,57, en coupon ƒ 1.231/2, te zamen ƒ 12.801/2; van de Redactie der Haarlemsen  Courant ƒ 107.371/2; nog van de Redactie van de Standaard ƒ77.25; van NN ƒ0.50--van Ds. L. Neijens, collecte in de Christ. Geref. gemeente te Sneek ƒ 34.07; van den Heer P. Visser Jz., collecte in de dagschool te Koudekerk ƒ 10.871/2, collecte in de Herhalingsschool ƒ 8.64, van B , JdeG ƒ 1, PB f 1, Mej. J f 3.50, PV ƒ 0.981 _, te zamen ƒ 27; nog per Ds. Bervoats te Utrecht, van B ƒ 1,; NN f 2.50; nog per Ds. Molenkamp te Delft, van I ƒ. 5, in de Nieuwe Kerk ƒ 2.50, in de Oude Kerk f 2 50, bijeenverzameld ƒ 2, te zamen ƒ 12; collecte te Oude Tonge ƒ 15.98; van Ds. Hooijkaas Herderschee te Nijmegen, nog ƒ 3.701/2; nog van den Heer B. de Cleijn te Antwerpen, opbrengst van eene Verloting te Brussel ƒ 60; nog van den Heer A. Q. Kolff te Rotterdam f 16.
Bedragende de bovengemelde giften te zamen ƒ 2689.02, makende met de op 9 Jan. en 1 Febr. j1. geadverteerde giften het aanzienlijk bedrag van ƒ 10,253.941/2. Heeft deze aanzienlijke som de verwachting der Commissie ver overtroffen, zij kan dan ook niet nalaten namens Weduwen en Weezen aan zoo vele milde gevers, en niet minder aan de onderscheidene Heeren Correspondenten den hartelijksten dank toe te brengen voor de ondervondene hulp en medewerking, waardoor haar taak zeer verlicht is geworden.
De Commissie voornoemd: J. M. VEERMAN, Reeder. P. ROMIJN, Predikant bij de Herv. Gemeente. W. VISSER, Pred. bij de Christ. Geref. Gem. D. VAN WEEL Az., Burgemeester. G. C. M. KOLFF, Reeder. P. L. SLIS, id. A. C. KOLFF, id. JEROEN PEEMAN, id. J. J. SLIS, id. C. KOLFF, id. JAN PEEMAN, id. Geen opmerkingen:

Een reactie posten