maandag 25 maart 2013

Jan Koster (1861-1934) en Helena Cornelia de Korte (1860-1928)

Ouders broers en zussen
Jan Koster is in 1861 geboren in Middelharnis, zoon van Leendert Koster en Lena Razenberg. Koster was een familie uit Middelharnis die al in de achttiende eeuw visser onder haar leden telde.
Jan had drie broers en zeven zussen. Vader Leendert Koster is jong overleden, in 1876 toen hij 44 jaar was. De jongste zoon Pieter Leendert is een maand na het overlijden van zijn vader geboren. Lena begon een winkeltje om in het levensonderhoud van haar gezin te voorzien en ook de oudste zoons Leendert (geb. 1856) en Jan droegen aan het gezinsinkomen bij.
Helena Cornelia de Korte is in 1860 in Middelharnis geboren, dochter van Jan de Korte en Trijntje Langbroek. Vader Jan de Korte is op13 november 1876  met twee opvarenden overboord geslagen van de MD 5 Onbestendigheid waarvan hij schipper was.

Huwelijk en kinderen
Jan Koster en Helena Cornelia de Korte (Leentje) trouwden op 22 oktober 1880, negentien en twintig jaar oud.
Op 15 januari 1881 is de oudste dochter Lena geboren. In 1882 dochter Trijntje. Elisabeth Cornelia uit 1883 is enkele maanden na de geboorte overleden. Zoon Leendert is in 1885 geboren, dochter Teuntje in 1886. In 1889 werd Helena Cornelia geboren en in 1892 Jannetje die maar enkele maanden oud werd. Jan Koster is van 1893 en Pieter Leendert van 1895.
De eerst negen kinderen waarvan er twee als zuigeling overleden werden in Middelharnis geboren. De vier jongste kinderen, Dingena uit 1897, Elisabeth Cornelia uit 1898, Hendrik uit 1890 en Cornelis uit 1902 zijn in Velsen geboren.
Dingena is in 1909, twaalf jaar oud, in Velsen overleden.
Tien kinderen  van Jan en Leentje bereikten de volwassen leeftijd.

Jan en Leentje woonden in Middelharnis aan het Vingerling en later in de Vissersstraat.
Zij waren diep gelovig en zijn, anders dan de meeste vissersgezinnen, al voor 1890 van de N-H kerk overgestapt naar de Christelijk Gereformeerde gezindte.Jan Koster en Helena Cornelia de Korte op latere leeftijd

Schipper Jan Koster
Volgens de overlevering begon Jan op zijn negende jaar als kofjekokertje. Hij is al op zijn 24ste jaar schipper geworden van de MD 9 Dankbaarheid.  Daarna was hij schipper van de MD 11 Hendrika Adriana en van  MD 16 Op Hoop van Zegen. Op 25 september 1889 sloeg een van de bemanningsleden, ouweman Laurens van der Put (1828-1889) overboord en verdronk. Zoon Cornelis trouwde Dirkje van der Put, een kleindochter van Laurens van der Put (dcohter van Huibrecht van der Put en Jannettje Witvliet).
Jan Koster heeft altijd voor reder Kolff gevaren.

Verhuizing naar IJmuiden
Leentje was zestien jaar toen haar vader verdronk. Volgens de familieoverlevering heeft zij erop aangedrongen dat Jan een beroep aan de wal zou zoeken. Met het verdwijnen van de visserij uit Middelharnis en de opkomst van IJmuiden was de verhuizing een logische stap.
Op 20 maart 1896 is het gezin vertrokken naar de gemeente Velsen. Jan is daar een "factorij" begonnen dat wil zeggen dat hij de belangen van reders van buiten IJmuiden behartigde. dit hield in de zorg voor de bewaking van de schepen, lossen, bevoorrading, afrekenen van de besomming e.d.). Zijn officiƫle beroepen volgens het bevolkingsregister waren: werkman, visserijagent, viskoper.
Jan Koster heeft zich ontwikkeld tot een succesvol ondernemer.
Huwelijk en beroep van de kinderen
Jan Koster zette samen met zijn broer Cornelis de vishandel voort. Hendrik werd boekhouder en referendaris bij het Staatsvisserhavenbedrijf. Jan, Elisabeth Cornelia  en Hendrik bleven ongehuwd en zijn op hoge leeftijd in de jaren '80 in Velsen overleden. 
- Lena is in 1905 in Velsen met Hendrik de Korte getrouwd, zoon van Johannes de Korte en Neeltje de Waard (zie tekst op dit weblog van 19 februari 2012). Hendrik was visser en later leraar aan de Visserijschool in IJmuiden.
- Trijntje is in 1906 in Velsen met Jacob Boon (geboren in Texel) getrouwd. Jacob werkte bij de spoorwegen.
- Leendert trouwde in 1910 in Middelharnis met Elizabeth Mosselman.
- Teuntje trouwde in 1910 in Velsen met Johannes Varkevisser uit Katwijk, hij was kuiper van beroep.
- Helena Cornelia is in 1909 in Velsen getrouwd met Hendrik Roelofs die bij de politie was.
- Pieter Leendert was kassier en boekhouder bij het Staatsvisserhavenbedrijf en is in 1926. met Martha van der Plas getrouwd die in 1903 in Velsen was komen wonen.
-  Cornelis trouwde in 1925 met Jannetje van den Doel.

Cornelis Koster (1902-1975), Jannetje, Huibrechtje en Dirkje van den Doel
Cornelis ging op zijn dertiende jaar werken als kantoorbediende en was na 1925 firmant van de Zeevisgroothandel, Haringhandel en factory J. Koster en  zonen. De visgroothandel leidde hij samen met  zijn broer Jan. De vishandel werd rond 1969 beĆ«indigd.
Cornelis is in 1925 getrouwd met Jannetje van den Doel. Beiden waren 23 jaar oud. Jannetje is in 1901 in Rotterdam geboren maar de familie van Jannetje kwam ook uit Middelharnis; zij woonden een aantal jaren in Rotterdam voordat ze naar IJmuiden kwamen. Haar moeder heette Dirkje van der Put, een dochter van Laurens van der Put die op 23 september 1889 verdronken is. Laurens was ouweman op de sloep Op Hoop van Zegen, schipper Jan Koster.

De vader van Jannetje, Huibrechtje en Dirkje was Andries van den Doel (1872-1916) gehuwd met Dirkje van der Put (1875-1967)


Andries van den Doel, Dirkje van der Put
en hun drie oudste kinderen

Andries van den Doel is op 7 juli 1872 in Sommelsdijk geboren. Hij werd visser in Middelharnis en is in mei 1899 met zijn moeder en zijn broers naar Rotterdam verhuisd. Andries en Dirkje zijn op 6 oktober 1899 in Middelharnis getrouwd en een maand later naar Rotterdam verhuisd waar Andries als los werkman en bootwerker de kost verdiende. Ze kregen zeven kinderen: Jannetje in 1901, Andries in 1903, Teuntje in 1906, Adriaantje uit 1907 is jong overleden, Huibrechtje in 1909, Adriaantje in 1910 en Dirkje in 1913. In mei 1915 is het gezin naar IJmuiden verhuisd waar Jan op 23 mei 1916 geboren is.
Andries is overleden op 16 november 1916. Hij is als matroos aan boord van de IJM 19 Dahlia tijdens de wacht over boord geslagen en verdronken, 44 jaar oud. Dirkje bleef achter met zeven kinderen, de jongste was een half jaar oud en de oudste vijftien.

IJmuider Courant, 22 november 1916
zowel de leeftijd als het aantal kinderen klopt niet.

Jannetje van den Doel is in 1937 in Beverwijk overleden, ze was nog maar 35 jaar oud. Cornelis is in januari 1939 hertrouwd met een zus van Jannetje, Huibrechtje van den Doel. Binnen het jaar werd Cornelis opnieuw weduwnaar, zijn tweede vrouw overleed in oktober 1939.
In 1948 trouwde Cornelis voor de derde keer, nu met Dirkje van den Doel, een zus van Jannetje en Huibrechtje. Dirkje is heel oud geworden: in 2006 in Haarlem overleden, 93 jaar oud.

Bij het overlijden van Cornelis, verscheen een artikel in het tijdschrift de Visserijwereld (nr. 5, 30 jan. 1975) waaruit blijkt dat Cornelis in landelijke organisaties op visserijgebied na de tweede wereldoorlog een zeer belangrijke rol heeft gespeeld. Voorzitter van de Nederlandse Zeevisgroothandel Vereniging, lid van het bestuur van het bedrijfschap voor visserijproducten. Hij wordt getypeerd als iemand met een grote kennis en scherp verstand "terwijl hij tevens de gave van het woord bezat en een welversneden pen".


Met dank aan Pieter Koster uit Haarlem, kleinzoon van Jan Koster, voor de informatie en de foto's.
Zijn artikel met de foto van Jan en Leentje is in 2011 gepubliceerd onder de titel "Op zoek naar wie is wie op een oude foto" in het Het Feyne kwartier, Genealogisch Centrum Goeree-Overflakkee

Over de jongste broer van Jan Koster, Pieter Leendert, is op 25 februari 2012 een bijdrage op dit weblog geplaatst onder de titel "Toen Piet-Leen Koster thuiskwam". De bijdrage "Herinneringen aan Meutje Jannetje en Opoe Koster" is op 28 maart 2012 geplaatst.
Recent is op de website van de Watersportvereniging Flacquee de geschiedenis van Vingerling 15 gepubliceerd, het pand waar de Kosters een tabakszaak hadden. Zie hiervoor de link: Achter het vooroverhellende geveltje; enige fragmenten uit het Koster familieboek over het Vingerling.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten