zaterdag 23 november 2013

Adrianus Visser (1867-1912) en Arendje Matse (1867-1944)

Ouders
Adrianus Visser is een zoon van Jan Visser en Jannetje Dominé. Hij is geboren op 3 september 1867 in Middelharnis. Zijn vader was visser van beroep,  zijn broer Matthijs eveneens. Zijn broer Gijsbert Visser was winkelier.
Arendje Matse (ook: Matze) is een dochter van Arij Matse en Jannetje van Gelder. Ze is geboren op 8 december 1867. Haar vader was ook visser, evenals haar oom Bastiaan van Gelder die getuige was bij het huwelijk. Arij Matse is een broer van Burgje (zie bericht van 24 juni 2013).

Huwelijk en kinderen
Adrianus en Arendje zijn op 10 oktober 1890 getrouwd. 23 en 22 jaar oud. Adrianus was visser.
Op 28 mei 1891 werd Jannetje geboren, zij heeft maar kort geleefd, evenals Arij uit 1899 (overleden 1901) en Magtelina uit 1895.
Het gezin bestond in begin 1912 uit vader,moeder, Jannetje geboren in 1892 en Aagje geboren op 4 maart 1909. Ze woonden in de Vissersstraat op nummer C 126.

De ramp met de MD3 Anna, overlijden van Adrianus Visser
Rond 13 januari 1912 is de sloep Anna met man en muis vergaan. Adrianus Visser was matroos op deze sloep. Hij was 44  jaar toen hij op zee omgekomen is.

Nabestaanden
Arendje Matse was 44 jaar toen ze weduwe werd. Aagje was toen bijna drie jaar en Jannetje negentien jaar oud. Arendje deed de was voor andere mensen en haakte mutsjes om in haar levensonderhoud te voorzien (1). Uit het Vissersfonds en uit de opbrengst van collectes werd een aantal jaren bescheiden bedragen uitgekeerd.

Vooruit, 13 november 1912

Jannetje Visser is in 1920 getrouwd met Jacob Vijfhuijze, landarbeider. Ze is in 1938 overleden. Aagje werd dienstbode maar is op 1 oktober 1925 plotseling overleden, zestien jaar oud.
Op 19 december 1944 is Arendje Matse overleden, 77 jaar oud. Al haar kinderen waren toen al overleden.

1. Zie ook: Fons Grasveld. Het lot van de MD3 Anna. Met medewerking van Jan van de Voort.. Hilversum,2014
Het leven van Arendje Matse is op. 124-125 beschreven.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten