maandag 18 november 2013

Cornelis Hendrik Knape (1874-1895) en Pietertje Groen (1872- )

Ouders
Cornelis Hendrik Knape is een zoon van Huibrecht Knape en Jannetje Hendrika de Ruiter (1). Hij werd geboren op 11 januari 1874. Zijn vader was visser en later arbeider van beroep. Zijn moeder was een vissersdochter.
Pietertje Groen is een dochter van Cornelis Groen die visser was en Janna (de) Blok. Zij is op 30 juni 1872 geboren. Zie voor informatie over haar familie het bericht van 30 oktober 2013. Paulus Groen, een broer van Pietertje, is op 22 december 1894 omgekomen door een ongeval op de sloep Adriana Lumina.

1895: huwelijk, geboorte van Huibrecht en de ramp met de Zeemanshoop
Op 5 april 1895 trouwden Cornelis Hendrik en Pieternella in Middelharnis, ze waren 21 en 22 jaar oud. Cornelis Hendrik was visser van beroep. Getuigen waren Willem Viskil (36) de schipper van de Zeemanshoop, Cornelis de Koning (51) ook een visser, Adrianus Viskil (32) visser, Corstiaan Knape (24) schoenmaker en broer van de bruidegom.
Drie maanden na het huwelijk, op 5 juli 1895, werd zoon Huibrecht geboren.
Cornelis Hendrik Knape was matroos op de MD18 Zeemanshoop, de sloep die in de nacht van 6 op 7 december 1895 is vergaan. Hij was toen 21 jaar.

Nabestaanden
Pieternella Groen was 23 jaar toen ze weduwe werd en Huibrecht Knape was een half jaar oud toen zijn vader overleed.
Het Visschersfonds had onvoldoende middelen om alle weduwen te ondersteunen. Daarom werd er in de kranten geadverteerd om te geven voor de nabestaanden. De weduwen en kinderen werden ondersteund met een "milde" wekelijkse uitkering zoals de omschrijving in onderstaande advertentie luidt.Het Nieuws van den dag, 28 april 1896
In december 1899 is Pieternella de procedure gestart bij de rechtbank om een verklaring te verkrijgen van het "rechtsvermoeden van overlijden"" van haar man.Gedaagde: Cornelis Hendrik Knape
Eiseres: Pieternella Groen, 27 december 1899
Fragment van document afkomstig uit Nationaal Archief
met dank aan Lies Knape


Pieternella is op 19 december 1902 hertrouwd met Adrianus Freen uit Sommelsdijk. Hij was weduwnaar van Neeltje van den Nieuwendijk.1. Zie genealogie van de familie Knape onder nummer 1.1.2.10.5.1.1.1.3.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten