zaterdag 9 augustus 2014

Jan Kom (1746-1784) en Jannetje Abeele (1746-1826)

Ouders
Jan Bouwensz Kom is een zoon van Bouwen Willemsz Kom en Trijntje Arens Groffer(t). Bouwen (of Boudewijn) is op 24 juli 1707 in Middelharnis gedoopt. Het huwelijk tussen Bouwen en Trijnjte was op 17 februari 1734 in Sommelsdijk. Uit dit huwelijk zijn zes kinderen geboren. Begin 1784 waren alleen Jan, gedoopt op 26 juni 1746, en Jacob, gedoopt 17 november 1748, nog in leven. Moeder Trijntje Arens was in 1784 ook niet meer in leven.
Jannetje Cornelisse Abeele is een dochter van Cornelis Pietersz Abeele en Magdalena Joostens Masteluijn. Zie bericht in het blogarchief van 3 november 2014. Jannetje is op 23 december 1746 gedoopt in Middelharnis. 

Huwelijk en kinderen
Jan Kom en Jannetje Abeele trouwden op 21 april 1772 in Middelharnis. Ze waren allebei vijfentwintig jaar oud. Dochter Trijntje Jans Kom is gedoopt op 14 augustus 1774 en zoon Bouwen Jansz Kom op 25 december 1778. Een derde kind is jong overleden ( begraven 2 mei 1779).

Jan Kom, stuurman op de Prins van Orange 1782
In 1782 was Jan Bouwen Kom stuurman van de gaffelvisschuit Prins van Orange. De boekhouder van deze schuit was Leendert van den Tol.
De schuit  is op 22 februari 1782 verkocht aan de Compagnie Van der Jagt en Van der Gronden uit Oostende. Jan Kom is op 25 februari 1782 ingeschreven als poorter van Gent. Beide formaliteiten waren nodig om onder neutrale Zuid-Nederlandse vlag te kunnen varen tijdens de Vierde Engelse Oorlog (1).

De ramp met de gaffelschuit van Jan Bouwensz Kom in 1784
In januari 1784 of eind december 1783 is de gaffelschuit van Jan Kom, de Prins van Orange, met man en muis vergaan. Zie vorig bericht van 8 augustus 2014.
Jan Kom was 37 jaar en liet een vrouw en twee kinderen na. Ook zijn broer Jacob Kom behoorde tot de bemanning. 
Jacob Kom (1748-1784) was 35 jaar toen hij omkwam. Hij was ongehuwd. 

Nabestaanden
Bouwen Kom, de vader van de beide omgekomen vissers, was 74 jaar toen hij zich voor de situatie zag gesteld dat hij al zijn kinderen en zijn vrouw overleefd had en dat bovendien zijn beide kleinkinderen van negen en vijf hun vader hadden verloren.
Hij liet op 10 februari 1784 een testament opmaken (2). Tot voogden en executeurs benoemde hij Joost Cornelisz Abeele, de jongste broer van Jannetje en Jacob Gijsbertsz Visser. Bouwen bezat een aanzienlijk vermogen van 2.315 gulden en 9 stuivers. Jacob had 715 gulden en 5 stuivers. Jannetje Abeele zou 1/4 erven en de kinderen 3/4 inclusief het huis aan de Oostdijk.
- Jannetje Abeele was 37 jaar toen ze weduwe werd. Ze is op 26 maart 1786 hertrouwd met Herman Coenraadsz Koert (1746-1817), weduwnaar van Cornelia Jacobze Buurveld. Ze kregen samen een dochter die Klaartje heette, gedoopt 22 april 1787. Herman Koert was eveneens stuurman op een gaffelvisschuit (3). Jannetje Abeele is op 20 april 1826 overleden, ze was 79 jaar.
- Trijntje Jans Kom is in 1803 overleden.
- Bouwen Kom eiste in februari 1803 als enige erfgenaam de nalatenschap van zijn oom op, nu hij door huwelijk meerderjarig was geworden (2).

Bouwen Kom onder Pruisische vlag en toch gekaapt
Bouwens Jansz Kom (1778-1868) werd visser en later veerman. Hij trouwde op 26 april 1802 met Elisabeth Buurveld. In januari 1804 ging hij onder Pruisische vlag varen. Hij kreeg een paspoort om naar Emden te reizen (3). Hij was stuurman op de gaffelschuit de Jonge Jeroen. De schuit is op 23 juni 1804 door de Engelsen gekaapt. Het schip is prijs verklaard en geveild (5).
Bouwen Kom is 89 jaar geworden, hij overleed op 16 oktober 1868 in Middelharnis.Gegevens van Pieter Koster te Haarlem, bewerkt voor Arjaentje

1. Rechterlijk Archief Middelharnis, inv. nr 17.  Poorters en buitenpoorters van Gent 1477-1492, 1542-1796. Gent, Stadsarchief, 1986. 269-270
2. Archief Weeskamer Middelharnis, inv. nr. 3. Weesboek 1782-1799. 10 februari 1784
Vervolg in inv.nr. 45, 11 februari 1803. Acquit


Geen opmerkingen:

Een reactie posten