zondag 1 februari 2015

Bastiaan van Kakum (1707- ) en Lijsbeth Vink

Ouders
Bastiaan Stevensz van Kakum is een zoon van Steven Willemsz van Kakum (stuurman) en Pietertje Bastiaans Visscher. Hij is op 18 december 1707 in Middelharnis gedoopt. Bastiaan was ventjager in Middelharnis.
Lijsbeth Mattheusdr Vink is een dochter van Matthijs Vink en Jannetje Thomasdr Herwijer. Lijsbeth is voor 1736 overleden.

Huwelijk en kinderen
Bastiaan en Lijsbeth zijn op 29 januari 1730 getrouwd in Middelharnis. Hij was 22 jaar.
Op 20 mei 1731 is hun zoon Stephanus van Kakum in Middelharnis gedoopt.
Bastiaan van Kakum was ventjager


Naar Liefkenshoek en Veere
In het februari of maart 1732 is Bastiaan samen met zijn broer Willem aangehouden bij het Zeeuwse Fort Liefkenshoek. De beide ventjagers hadden vistuig aan boord en dat was tegen de regels. Ventjagers verhandelden en vervoerden vis van het Haringvliet naar Antwerpen.Het was hen niet toegestaan om zelf te vissen. Het schikkingsvoorstel bestond uit een aanbod om zich tegen aantrekkelijke condities in de Zeeuwse plaats Veere te vestigen. Bastiaan van Kakum heeft Middelharnis inderdaad verlaten. Hij  werd samen met zijn broer Willem visser en pachter van de visserij in de binnen- en buitengrachten van Liefkenshoek. Beiden waren inwoner van Veere. Dit blijkt uit een stuk van 12 februari 1734 waarin ze zich beklagen over hun arrestatie door de vaandrig Rollant van Liefkenshoek.
Bastiaan en Willem deden belijdenis bij de predikant van Liefkenshoek, dat was hun zwager Barend Waterman. In de kerkenraad van Veere ontstond discussie over de vraag of de broers lidmaat konden worden op basis van een attestatie uit Liefkenshoek. De attestatie is op 27 februari 1734 door de kerkenraad geaccepteerd.

Huwelijken met Maria de Visscher en Johanna Koerte
Bastiaan is op 9 maart 1736 in Veere getrouwd met Maria de Visscher (1715-1739). De zoon uit dit huwelijk Cornelis van Kakum (1739-1807) is op dezelfde dag gedoopt. Maria is op 26 maart 1739 begraven in Veere.
Bastiaan is een jaar na het overlijden van Maria opnieuw getrouwd. Het huwelijk vond plaats op 12 april 1740 in Veere en de bruid was Johanna Koerte. Op 9 maart 1741 werd Pieter van Kakum gedoopt; hij is jong overleden evenals Pieter die in 1746 gedoopt is. Adriaan van Kakum, gedoopt op 26 april 1741 in Veere, heeft wel de kindertijd overleefd. Hij trouwde in 1766 in Vlissingen.
Cornelis heeft gevaren bij de Middelburgsche Commercie Compagnie tussen 1764 en 1766 als derde waak op het fregat Haast u langzaam.
Stephanus is begraven op 24 mei 1800 in Veere (dit kan ook zijn neef, de zoon van Willem zijn geweest). 

Bronnen: zie bij het bericht over Barend Waterman van 31 januari 2015

Geen opmerkingen:

Een reactie posten