zondag 1 februari 2015

Willem van Kakum (1711- ) en Cornelia van Twist

Ouders 
Willem Stevensz van Kakum is een zoon van Steven Willemsz. van Kakum (stuurman) en Pietertje Bastiaans Visscher. Hij is op 11 januari 1711 in Middelharnis gedoopt.
Willem was ventjager in Middelharnis


Huwelijk en kinderen
Willem van Kakum is ongeveer in 1739  in Veere met Cornelia van Twist gehuwd
Abraham van Kakum is op 15 april 1740 gedoopt, Cornelia op 18 januari 1743 en opnieuw een Cornelia op 26 januari 1744. Stephanus is gedoopt op 9 januari 1746 

Naar Liefkenshoek en Veere
In het februari of maart 1732 is Willem samen met zijn broer Bastiaan aangehouden bij het Zeeuwse Fort Liefkenshoek. De beide ventjagers hadden vistuig aan boord en dat was tegen de regels. Ventjagers verhandelden en vervoerden vis van het Haringvliet naar Antwerpen. Het was hen niet toegestaan om zelf te vissen. Het schikkingsvoorstel bestond uit een aanbod om zich tegen aantrekkelijke condities in de Zeeuwse plaats Veere te vestigen. Willem van Kakum heeft Middelharnis inderdaad verlaten. Hij  werd samen met zijn broer Bastiaan visser en pachter van de visserij in de binnen- en buitengrachten van Liefkenshoek. Beiden waren inwoner van Veere. Dit blijkt uit een stuk van 12 februari 1734 waarin ze zich beklagen over hun arrestatie door de vaandrig Rollant van Liefkenshoek.
Bastiaan en Willem deden belijdenis bij de predikant van Liefkenshoek, dat was hun zwager Barend Waterman. In de kerkenraad van Veere ontstond discussie over de vraag of de broers lidmaat konden worden op basis van een attestatie uit Liefkenshoek. De attestatie is op 27 februari 1734 door de kerkenraad geaccepteerd.


De kinderen
- Cornelia trouwde met Joris Schaveel, zoon van Jan Schaveel en Stijntje Janse de Mooij (als Stijntje Jans Moeij in 1746 als lidmaat vanuit Middelharnis in Veere ingeschreven). Joris was lijkdienaar en in Middelharnis geboren. Cornelia is op 26 september 1819 in Veere overleden. Joris overleed op 2 december 1819, 76 jaar oud.
- Abraham van Kakum is op 2 maart 1814 in Middelburg overleden.
- Stephanus is begraven op 24 mei 1800 in Veere (dit kan ook zijn neef, de oudste zoon van Bastiaan zijn geweest). 
Bronnen: zie bij het bericht over Barend Waterman van 31 januari 2015

Geen opmerkingen:

Een reactie posten