maandag 13 januari 2014

Arend van de Bogaart (1737-1778) en Hijltje Kievit (1736-1801)

Arend Jacobz van de Bogaart (ook Bogert, Boogerd en varianten) is op 28 juli 1737 in Middelharnis gedoopt. Zijn ouders waren Jacob Jacobs van de Bogaard en Lijsbeth Leenderts van Heest. Zijn broer Jacob, gedoopt 8 maart 1733, was ook stuurman.
Hijltje Cornelisse Kievit is op 8 januari 1736 in Middelharnis gedoopt, dochter van Cornelis Arentsz Kievit en Lijsbeth Simons Kalis.

Huwelijk en kinderen
Arend en Hijltje trouwden op 12 maart 1759, ze waren 21 en 23 jaar oud. Op 5 oktober 1760 werd dochter Elisabeth geboren, zij is jong overleden. Ariaantje is in 1763 geboren, Elisabeth in 1766, Lena in 1769 en Francijntje is op 25 juli 1773 gedoopt.

Gaffelschuit van Arend van de Bogaart vergaan in 1778, Arend verdronken
Op 29 december 1778 is de gaffelschuit met stuurman Aren van de Bogaart met volledige bemanning ter hoogte van Texel vergaan. Toen dochter Elisabeth (1) trouwde moest er een verklaring komen omtrent de dood van haar vader en haar grootvader. Op 25 februari 1813 verschenen maar liefst zeven getuigen voor de vrederechter van het kanton Sommelsdijk om te verklaren dat ze bekend waren met het overlijden van Jacob van den Bogert en diens zoon Aren van den Bogert. Jacob was in 1775 in Middelharnis overleden maar dat was kennelijk niet opgetekend. 
Arend was 41 jaar toen hij omgekomen is. 

In maart 1780 wendde Hijltje zich tot de weeskamer (2).
Weeskamer Middelharnis:
Den 24e maert 1780 compareerde in het Collegie van Schout en Scheepenen, Heiltje Kiviet, weduwe van Aren Bogaerd en wonende alhier; te kennen geevende zij Comparante, den den voorn: haer man in de maend December 1778 met één den visschuiten van deeze plaets op de neeringe ter zee is koomen agter te blijven an alzoo overleeden, zonder testament gemaekt te hebben, nalaetende vier kinderen, bij hem aen haer Comparante geprocreëerd, met naemen: Ariaentje; oud ruim sestien jaeren, Elisabeth, oud omtrent twaelf jaeren, Lena, oud omtrent negen jaeren en Ffrancina, oud ruim neegen jaeren,[,,,]

Nabestaanden
Hijltje Kievit bleef achter met vier dochters waarvan de jongste ruim vier jaar oud was en de oudste vijftien jaar.  Ze begon een winkeltje in zout, zeep, koffie en thee. Op 22 januari 1779 kreeg ze daar toestemming voor (3).
Hijltje is op 21 mei 1780 hertrouwd met Aren van den Nieuwendijk. Aren of Arent is gedoopt op 11 mei 1737, zoon van Cornelis Arend van den Nieuwendijk en Maatje Florusse van Eck. Hijltje is op 18 november 1801 overleden toen ze 65 was. Ze was weduwe.

Ariaantje is in 1788 getrouwd met Dirk Willem de Ruiter, Elisabeth trouwde in 1792 met Hendrik Kalle, Lena in 1793 met Abram van der Waal en Francijntje in 1795 met Dirk Menheer.
Elisabeth is in 1810 weduwe geworden en op 12 maart 1813 met Hendrik de Wit getrouwd.
Francijntje is eveneens weduwe geworden. Haar man Dirk Menheer is op 17 december 1808 verdronken toen een groot deel van de bemanning van de gaffelschuit van Jacob Bree omgekomen is (zie bericht in het blogarchief van 20 januari 2014). Francijntje is op 22 april 1815 hertrouwd met Klaas van der Waal.
Ook Lena werd in 1808 weduwe. Abram van der Waal (1768-1808), zoon van Leendert Abrahams van der Waal en Maartje Dimmesse Hofland,  gedoopt op 8 januari 1768, kwam bij dezelfde ramp als Dirk Menheer om het leven. Abram was veertig jaar. Lena en Abram hadden een dochter Maartje, gedoopt op 11 mei 1794. 

Arent van den Nieuwendijk, stuurman van Jongeling in 1782
Arent, de tweede man van Hijltje Kievit met wie ze in 1780 trouwde, was stuurman van de gaffelvisschuit De Jongeling, boekhouder Andries Vink.
De schuit is op 22 februari 1782 verkocht aan de Compagnie Van der Jagt en Van der Gronden uit Oostende. Arent Vande Nieuwendyk is op 25 februari 1782 ingeschreven als poorter van Gent. Beide formaliteiten waren nodig om onder neutrale Zuid-Nederlandse vlag te kunnen varen tijdens de Vierde Engelse Oorlog (4)Genealogische gegevens van Piet Koster te Eindhoven en van Pieter Koster te Haarlem, bewerkt voor Arjaentje

1. Huwelijksbijlage bij het huwelijk van Elisabeth van den Boogert en Hendrik de Wit, Middelharnis 1813 akte 6. idem huwelijk van Francina Bogaart en Klaas van der Waal, Middelharnis, 1815 akte 11.
2. Archief Weeskamer Middelharnis, Inv. nr. 2, 24 maart 1780.
3. Archief Gemeente Middelharnis, Inv, nr. 6,  22 januari 1779.
4. Rechterlijk Archief Middelharnis, inv. nr 17.  Poorters en buitenpoorters van Gent 1477-1492, 1542-1796. Gent, Stadsarchief, 1986. 269-270

Geen opmerkingen:

Een reactie posten