woensdag 15 januari 2014

Cornelis Langbroek (1721-1762) en Huibertje van de Roovaart (1730-1792)

Ouders
Cornelis Geleijnse Langbroek is op 1 november 1721 gedoopt in Middelharnis, zoon van Gleijn Jacobz Langbroek (Langhbrouck) die leefde van 1682 tot 1725 en Catelijntje Pieters Kalle (Tanis) geboren in 1682 en overleden in 1756.
Huibertje Jeroensdr van de Roovaart is op 5 maart 1730 gedoopt. Dochter van Jeroen van de Roovaart.

Huwelijk en kinderen
Cornelis en Huibertje zijn getrouwd op 13 april 1749 in Middelharnis. Hij was 27 en zij negentien. Een jaar later, op 12 april 1750, werd Catelijntje geboren, in 1751 Tannetje (Jannetje), in 1754 Geleijn, in 1756 Jeroen, In 1759 Hendrik, in 1761 Bastiaan en op 28 april 1763 Cornelis.

Het vergaan van de gaffelschuit van Cornelis Geleijnse Langbroek in 1762
Cornelis was stuurman op een gaffelschuit die op 25 oktober 1762 met alle manschappen in volle zee is vergaan. We weten dit uit getuigenissen uit 1815 en 1822 (1). Cornelis was bijna 41 toen hij overleed.
Huibertje van de Roovaart heeft de dood van haar man als volgt opgetekend (2).
In het jaar onses Heeren 1762 den 24 october Maandags is mijn lieve man van mij afgevaaren en den 25 october Dinsdaags avons tussen 5 en 6 uure verongelukt in de See

Nabestaanden
Huibertje was dertig toen ze met vier  kinderen achterbleef (vermoedelijk is Catelijntje jong overleden). Ze was in verwachting van Cornelis die op 28 april 1763 geboren is. Hij werd genoemd naar zijn vader. Na elf weken is hij overleden (2).
In het jaar onses Heeren 1763 den 28 april is mij een lieve soon gebooren Corelis Cornelisz Langbroek. En het heeft nog elf weeken geleeft. En toen heeft het de Heere van mij weggenomen door de doot.
 Huibertje verkocht op 26 september 1763 een huis:
Huibertje Jeroense van de Roovaard, wed. van Cornelis Gelijnsz Langbroek, verkoopt aan Krijn Verhaage een huis aan de zuidzijde van de Nieuwstraat, no.101 op het quohier, bel.o. Cornelis Mercij, w. Barend van Heest, voor f 650 (3).
Huibertje is niet hertrouwd.  Op 9 maart 1770 werd ze toegelaten als bierverkoopster nadat ze eerder al toegelaten was als Kleijne Kramer van het Sout en van Zeep(4).


Huijbertje Jeroensze van de Roovaard, wed. van Kornelis Gleijnsz: Langbroek is op desselfs verzoek geadmitteerd tot het verkopen van bier met de haalkan, of als kleijne bierverkoopster binnen deesen dorpe; actum Middelharnis den 9 maart 1770, in kennisse van mij. G. Kolff secret.

Tannetje is in 1779 gehuwd met Teunis Zeedijk, ze is in 1811 in Herkingen overleden. Geleijn is in 1780 met Arendje Jans Visser getrouwd. Jeroen werd visser en trouwde in 1785 met Elia Rooij, hij is in 1832 overleden. Bastiaan werd eveneens visser. Hij is in 1787 met Jannetje Gerritse Stapel gehuwd en in 1814 overleden.

Zoon Hendrik Langbroek (1759-1783)  is op 31 december 1783 op zee omgekomen (2). Waarschijnlijk was hij aan boord van de gaffelschuit Prins van Orangien . Hendrik was bijna 25 jaar en ongehuwd.
In het jaar onses Heeren 1783 den laatsten December donderdagsavons 7 uure is mij een lieve soon Hendrik Cornelisz Langbroek verongelukt in de Zee sijnde 25 jaar min 7 dagen
Bastiaan Langbroek en Jannetje Stapel kregen twee dochters waarvan er een vermoedelijk jong overleden is. Hun dochter Huibertje trouwde eerst met Klaas Don (1788-1840) en later met Jan van de Rovaart. In 1789 werd een nieuwe gaffelschuit gebouwd waarop Bastiaan stuurman werd.(6).
Bastiaan en Jeroen Langbroek waren allebei stuurman in de Bataafs Franse tijd. In 1798 voeren ze onder Deense vlag (5) en in 1804 onder Pruisische vlag (7). 
Jeroen Langbroek en Elia Rooij waren de ouders van Maarten Langbroek (1789-1847) die in 1847 verdronken is en van Cornelis Langbroek die met Neeltje Hotting trouwde. 

Genealogische gegevens afkomstig van website Bayards, Langbroek Visserstak 1

1. Huwelijksbijlagen Middelharnis aktes 1815/25 en 1822/25. Zie bij Mees van der Baan
2.. Vermeldingen uit de nalatenschap van Bastiaan Langbroek (1761-1814), afkomstig van Piet Koster. 
3. Rechterlijk Archief Middelharnis, inv. nr. 10. Protocol van opdrachten, transporten en hypotheken, gepasseerd voor schout en schepenen. 1757-1770, fol. 139v. 
4.Archief gemeente Middelharnis, Resolutieboeken, inv. nr, 6, vermelding als zoutverkoopster is van 19 januari 1770
5.Archief voormalige gemeente Middelharnis, inv. nr. 9. Resolutieboek, 25 juni 1798
6. Rechterlijk archief Middelharnis, inv.nr. 18, 5 maart 1789.
7. zie bericht van 10 januari 2016.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten