vrijdag 2 maart 2012

De Afscheiding en de zondagsschool van Herbert Dijkers (1822-1876)

De afscheiding
De oudste zoon van Maarten Dijkers, Herbert, behoorde tot de mensen die zich afgescheiden hebben van de Nederlands Hervormde Kerk. Hij was schoenmaker in Sommelsdijk.
In het boek van Braber over de NH Kerk lezen we dat er vanaf 1842 kerkleden waren die bedankten voor hun lidmaatschap. De mensen die bedankten kwamen niet uit vissersfamilies aan de namen te zien. De NH Kerk was voor velen te rekkelijk geworden, er was behoefte aan de strenge leerregels van de Dordtse Synode van 1618-1619.
 In 1863 opende de afgescheiden christelijk gereformeerde gemeente een eigen kerkgebouw in een boomgaard achter de Nieuwstraat. De vergunning werd aangevraagd door Jeroen van de Roovaart Peman.
Dirk Bos was de bekendste figuur uit deze afscheidingsbeweging. Door zijn legaat werd het christelijk gereformeerde weeshuis gesticht op de hoek Langeweg-Zandpad dat in 1879 geopend werd. Hier werd ook de eerste christelijke lagere school gesticht.
In 1916 sloot de NH-gemeente van Middelharnis zich aan bij de gereformeerde bond, de orthodoxe richting binnen de hervormde kerk. Ds. Pop was de eerste gereformeerde bondspredikant. Hij was zo ijverig dat hij zich een keer op zaterdagavond op de Westdijk begaf om de jeugd tijdig naar huis te krijgen voor de zondag begon. Hij keerde onder gejoel huiswaarts.


De prediking van Herbert Dijkers
In het boek van Braber staat dat schoenmaker Herbert Dijkers zondagsschool hield voor ongeveer 200 kinderen in het huis van Dirk Bos. Hij was onbevoegd en gaf godsdienstles tijdens de middagkerkdienst in de NH Kerk. Ook volwassenen die anders naar de grote kerk gingen bezochten zijn zondagsschool. In 1873 schreven enige trouwe kerkleden waaronder J.Slis in een brief aan het Provinciaal kerkbestuur dat deze diensten ongeoorloofd waren en voor verwarring en stoornis zorgden in de gemeente. De classis delegeerde de kwestie aan de kerkeraad die er blijkbaar geen oplossing voor wist.

Bron: J.L. Braber. Historie Nederlands Hervormde Kerk Middelharnis, p. 86-94.
Zie ook de website van het streekarchief, canon van Goeree-Overflakkee. Afscheiding en landverhuizers; geloven in de 19e eeuw.
Een zoon van Herbert Dijkers, Pieter Dijkers, geboren in 1866 in Sommelsdijk, heeft zich in 1892 in Vlaardingen gevestigd. Hij was timmerman en werd later fotograaf. In Vlaardingen zijn veel foto's bewaard gebleven die door Pieter Dijkers zijn vervaardigd.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten