woensdag 28 maart 2012

Gijsbert Jongejan (1779-1819), Lena van Gelder (1781-1811) en Huibertje van Gelder (1789- 1817)

Ouders
Gijsbert  Jongejan is de jongste zoon van Pieter Cornelisz. Jongejan. Zie het bericht "Een mennoniet en zijn nazaten" van 31 januari 2012 over de oorsprong van de families Jongejan in Middelharnis.  Deze tak van de familie is nog niet aan bod geweest, tot nu toe heb ik de nazaten van Arie Pietersz, de broer van Gijsbert gevolgd. Pieter Cornelisz. Jongejan was getrouwd met Lijntje Gijsberts Tieleman (1741-1815).
Lena van Gelder en Huibertje van Gelder zijn allebei dochters van Frans Arensz. van Gelder en Maria Jacobs Smit (1754-1817). Het gezin bestond uit tien kinderen.
Vader Frans van Gelder (1753-1816) is op 25 december 1816 voor de Maas op volle zee overboord gevallen van de gaffelschuit Den Eersteling schipper Arend de Waardt en verdronken (overlijdensakte 49, 1816). Hij was 63 jaar.
Gijsbert Jongejan komt in de "liste civique" van 1811 voor als visser.

Huwelijken en kinderen, overlijden ouders
Op 12 augustus 1803 trouwde Gijsbert met Lena van Gelder. Hij was toen 24, zij 22 jaar oud.
Uit dit huwelijk zijn geboren: een kind dat op 11 februari 1804 begraven is (6 maanden na het huwelijk geboren, ongedoopt, dus kort na de geboorte overleden). Pieter Jongejan is op 6 november 1806 geboren, in 1808 een doodgeboren kind en in 1810 werd Frans Jongejan geboren.
In 1811, anderhalf jaar na de geboorte van Frans, is Lena overleden, ze was 39 jaar oud.
Gijsbert hertrouwde op 28 december 1815 met Huibertje van Gelder, een jongere zus van Lena. Zij had op 2 maart 1813 een zoon gekregen, die als Dirk van der Slik is aangegeven zonder dat de naam van de vader vermeld is. Dirk is maar enkele maanden oud geworden, op 19 maart 1813 overleden. Uit het huwelijk tussen Gijsbert en Huibertje is een zoon Arend Jongejan geboren op 23 februari 1816, dus twee maanden na het huwelijk.
Huibertje is in 1817 overleden. Gijsbert bleef toen achter met drie jonge zonen: Pieter uit 1806,  Frans uit 1810 en Arend uit 1816.

De ramp met de gaffelschuit van Pieter van den Tol
Gijsbert is omgekomen in maart 1819 toen de gaffelschuit van Pieter van den Tol met de hele equipage verging (1). Vissers van Terschelling hebben nog een gedeelte van het wrak gezien. Behalve Gijsbert behoorde ook zijn zwager Teunis Sloot, de man van zijn zus Maria, tot de slachtoffers. Zie hiervoor de tekst van op dit blog van 22 juni 2013. De genealogie Jongejan vermeldt 23 maart 1819 als datum van overlijden van Gijsbert (bron onbekend).

Mogelijk was ook de oudste zoon Pieter Jongejan (1806-   ), toen twaalf jaar oud, aan boord.


De kinderen
De levensloop van Pieter Jongejan (1806) is niet te traceren. 

- Arend was drie jaar oud toen hij wees werd. Van hem weten we dat hij op 5 maart 1863 in Den Helder is getrouwd met Aaltje Bijl, geboren 18 mei 1840, dochter van Pieter Bijl die visser was en Jantje Berends. Aren(d) was zeeman. Hij was dus al 47 jaar toen hij trouwde. Zoon Willem Jongejan was al voor het huwelijk (5 maart 1861) geboren en werd erkend bij het huwelijk. Op 9 december 1863 werd Arie geboren. Arend is in 1895 overleden.

- Frans Jongejan is visser geworden. Hij trouwde op 7 december 1833 met Maatje van Duuren, hij was toen 23 jaar en zij 22. Zij kregen in 1835 een dochtertje Lena dat na 2,5 maand overleed. In 1837 werd Jacoba geboren, in 1840 Gijsbert en in 1843 Jan. Tijdens de cholera-epidemie van 1849 zijn de kinderen alle drie overleden op 7 en 8 juni. Ze waren 13, 8 en 7 jaar oud.
Frans Jongejan is in 1895 op 85-jarige leeftijd overleden, Maatje van Du(u)ren was hem in 1890 voorgegaan, 78 jaar oud. Ze hebben dus nog veertig jaar geleefd na het overlijden van hun kinderen.
1. Huwelijksbijlage 1833 akte 17, huwelijk van Frans Jongejan met Maatje van Duuren

genealogische gegevens komen uit de genealogie Jongejan van Van Evelingen  en van Atie en Harry de Hamer-Boogerman over de familie van Gelder en over Arend Jongejan
.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten