woensdag 28 maart 2012

Vissen en trouwen

Als vervolg op de tekst "Onze visschers trouwen jong" van 18 maart 2012 een aantal gegevens die inzicht geven in het seizoenspatroon van de huwelijkssluiting.

Jaarcyclus visserij
De jaarcyclus in de visserij kende gedurende de 19e eeuw een vast patroon, dat alleen op onderdelen wat werd aangepast in de loop van de eeuw.
De wintervisserij liep tot ongeveer half januari. Dan werd er tot Pasen op rog en vleet gevist. Daarna werden de schepen gereedgemaakt voor de verre zomerreizen. In het begin van de 19e eeuw tot werd er ook 's-zomers verse vis aangevoerd. Ongeveer 1845 stapte men over op lange zoutreizen. De eerste reis van begin mei tot begin juli en de tweede van half juli tot eind september. De vis (kabeljauw, schelvis) werd aan boord gezouten of gedroogd (heilbot). Vanaf 1895 werd er in de zomer nog maar één zoutreis ondernomen van ongeveer half juni tot eind september. De vissers waren dan 14 weken weg. In oktober werden de schepen gereedgemaakt voor de wintervaart op verse vis. In november voer  de vloot weer uit; er werden nog een aantal kortere reizen gemaakt tot half januari (1).


Jaarcyclus huwelijken
De meeste huwelijken van vissers werden in april en mei gesloten, voor aanvang van de zomerreizen. Tot 1850 zijn er nog wel wat huwelijken in juni en augustus gesloten maar daarna vrijwel niet meer. Het moment van terugkeer van de zomerreis in oktober was ook een geliefd moment om te trouwen, en daarnaast was de decembermaand in trek.Om te kijken of dit patroon afwijkt van dat van de rest van de bevolking van Middelharnis is meer informatie nodig. Vergelijkingsmateriaal van andere streken is ook interessant. Het voorjaar springt er waarschijnlijk altijd en overal wel uit qua aantal huwelijken.

bron:
Lijst 55 huwelijken vanuit genealogische gegevens
J. Verseput, Middelharnis, een eilandgemeente. p.101-103

Geen opmerkingen:

Een reactie posten