woensdag 21 maart 2012

De Vissersstraat, fotoalbum

De woonomstandigheden in het Middelharnis van de negentiende  eeuw waren slecht en de vissersgezinnen waren groot. De meeste huisjes voor de lagere standen hadden maar één kamer. Omstreeks 1875 is de Vissersstraat aangelegd in opdracht van reder Kolff. Er stonden totaal 56 huisjes. Ze werden ook wel 'de nieuwe huusjes' genoemd. Deze arbeiderswoningen waren een grote verbetering omdat ze een tweede kamertje kregen, een zgn. 'luzze' (keuken). Aan de Verlengde Vissersstraat stonden tien huisjes, die iets groter waren. De verlengde Vissersstraat heette 'het straetje van Slis'.
(Tekst van Piet Koster).

Het dagelijks leven in de Vissersstraat aan het begin van de twintigste eeuw is uitgebreid beschreven in het boek van Arjanus Faasse, Zee en eiland. Fons Grasveld heeft teksten van Arjanus Faasse verwerkt in zijn boek over de MD 3 Anna en uitgebreid met herinneringen van anderen.

Deze foto gemaakt tussen 1912 en 1914 is afkomstig van Piet Koster. De foto is ook afgedrukt in het boek van Reedijk, Middelharnis in vroeger tijden deel 1, p.39.
Achterste rij: meisje met de hoed Hubertha Koster, achter de fiets Aren (rechts) en Jan Koster (links), rechts zusjes Adriana,Pleuntje en Aaltje Krijtenberg. Zittend: Machiel en Dries van Dongen, Bertha en Petronella Taale. Andere namen die bekend zijn: Petronella van der Put, Maatje en Adriaantje Jongejan.
Tannetje, Johanna en Abra Sprong staan rechtsonder. Het kleine meisje vierde van rechts is Abra Sprong rechts van haar Johanna Sprong en rechts achter haar Tannetje Sprong.


Van Janneke de Moei kreeg ik  onderstaande foto's. Ze komen uit een serie foto's die rond 1930 genomen zijn. De bovenste foto is vermoedelijk het echtpaar Willem Taale en Johanna de Waard, Vissersstraat C 134. De onderste mogelijk Aart Dubbeld en Huberta de Waard, Vissersstraat C 117. Zie bericht van 19 februari 2012.De man op de onderste foto heeft zijn visjes ( vermoedelijk bolkjes=wijting*) te drogen gehangen.Vissersstraat juni 1954
Foto Gerrit van Eck

Tijdens de watersnoodramp kwamen de laaggelegen huisjes onder water te staan. Er vielen geen slachtoffers. In 1954-1955 zijn de huisjes afgebroken. In de Verlengde Vissersstraat is nog wel een rijtje huisjes blijven staan.
Het terrein is sindsdien in gebruik bij gemeentewerken. Er is op deze plek niets meer wat herinnert aan de generaties vissersgezinnen die in dit straatje lief en leed gedeeld hebben.

Op 22 januari 2012 werd in Middelharnis stilgestaan bij het feit dat 100 jaar geleden de MD 3 Anna met man en muis vergaan is. De bemanning werd herdacht maar er werd ook stilgestaan bij de nabestaanden van de dertien bemanningsleden. Voor de achterblijvende vrouwen en kinderen werden 13 rozen neergelegd op de plek waar eens het Vissersstraatje was.
Met dank aan Janneke de Moei en Piet Koster voor de foto's.

* wijting leent zich er goed voor om in de wind te drogen. Dit gebeurde ook vaak in Schotland (blawn) en in Oostende. Lekkerbekjes worden van wijting gemaakt. Zie hiervoor: Alan Davidson. Noord-Atlantisch viskookboek. p.64-65

Zie ook:
Fons Grasveld. Het lot van de MD 3 Anna. Met medewerking van Jan van de Voort. Hilversum 2014
Hoofdstuk 2. p. 32-44. Bouwgeschiedenis en plattegrond van de huisjes,
De deuren van de huizen van de bazen (schippers) waren herkenbaar door een geschilderde witte ruit (p.35).
Bijlage 1. Lijst van bewoners in 1910-1911

Geen opmerkingen:

Een reactie posten