vrijdag 3 februari 2012

Lena van Eck (1830-1896) en Simon de Moeij (1825-1872)

Lena en Simon
Lena van Eck was de oudste dochter van Lena Hotting en Bastiaan van Eck, geboren 18 november 1830. Lena trouwt op 17 augustus 1850 met Simon de Moeij, een jaar nadat haar moeder en jongste broer aan de cholera waren gestorven. Lena was 19 toen ze trouwde, Simon 25.
Simon de Moeij (1825-1872) was de zoon van Francina de Moeij (1799-1865).  Wie de vader was van Simon is niet bekend. Zijn grootvader, Frans de Moeij, was visser (1).
Lena en Simon kregen elf kinderen vernoemd naar de ouders en broers en zussen van Lena en naar Simon en zijn moeder. Drie kinderen overleden nog voor het derde levensjaar:
- Lena op 8 oktober 1855 (in dat jaar was er in cholera-epidemie in Middelharnis)
- Bastiaan op 13 september 1857
- Cornelis op  26 augustus 1866 (ook in 1866 woedde er, vanaf juni, een cholera-epidemie).
Een jaar na het overlijden van Bastiaan werd opnieuw een zoon geboren die de naam Bastiaan kreeg. De ambtenaar van de burgerlijke stand schreef hem en de volgende kinderen onder de naam De Moei (zonder j) in. Lena Cornelia, mijn grootmoeder, werd op 2 september 1866, een week na het overlijden van Cornelis,  geboren

Scheepsramp in 1872
Bastiaan de Moei ging al op jonge leeftijd met zijn vader mee als visser. De loopbaan van een visser begon vaak al op  elfjarige leeftijd met een eerste reis als kofjekokertje. In het najaar van 1872 vertrokken Bastiaan en zijn vader Simon met de sloep Middelharnis van schipper Cornelis Smit. Bastiaan was het jongste bemanningslid, Simon was een van de oudste matrozen. De sloep met twaalf bemanningsleden is vergaan in een sneeuwstorm bij Terschelling op 12 november 1872. De opvarenden van een andere sloep uit Middelharnis hadden een vermoeden dat de kleine sloep overvaren was door een groot zeilschip. 

In de loop van december 1872 bleek dat de Middelharnis niet zou terugkeren.

Vijf maanden na het verdrinken van haar man Simon en haar veertienjarige zoon Bastiaan kreeg de 41-jarige Lena van Eck o7 april 1873 nog een zoon die ze de namen Bastiaan Simon gaf.

Het gezin na 1873
De gezinssamenstelling was in april 1873  (van jong naar oud)
Bastiaan Simon was net geboren, Dirk was 2 jaar oud, Cornelis was bijna 5, Lena Cornelia was 6, Simon van 12, Suzanna van 17 en Francina van 21.
Van de elf kinderen waren er op dat moment nog zeven over.

Hoe kwam dit gezin rond ?  Pas in 1881 werd een Vissersfonds opgericht dat de nabestaanden enige financiële bijstand bood. Voor de nabestaanden van de sloep Middelharnis is een inzameling gehouden waarmee de gezinnen een nieuwe start konden maken.
Lena begon een winkeltje, in het bevolkingsregister staat ze als winkelierster vermeld.
Weduwen waarvan de man op zee vermist was konden niet gelijk hertrouwen maar pas na een wachttijd van drie jaar en met  toestemming van de rechtbank. Lena van Eck is echter nooit hertrouwd.

De vader van Lena, Bastiaan van Eck, leefde nog, hij was toen 69 jaar. Bij het huwelijk van Simon in 1887 staat Lena ook nog met beroep winkelierster in de akte.Lena van Eck, Bastiaan de Moei en Simon de Moeij
ca. 1870. De foto van Lena is later ingevoegd


Het gezin
De eerste uit het gezin die trouwde was Francina, in  april 1878 met Kornelis Groen uit Middelharnis. Suzanna trouwde in november van het zelfde jaar met Marinus Roodzant uit Stad. In 1887 volgde Simon, die met Hubertje du Pré trouwde.
In de daarop volgende jaren deden zich opnieuw tragische gebeurtenissen in het gezin voor. Cornelis de Moei (1868-1888) geboren 17 januari 1868, verdronk op 28 november 1888. Hij werkte op de MD 18 Zeemanshoop, schipper W. Viskil. Cornelis is in het Goereese Gat over boord gevallen.


Maas- en Scheldebode, 30 november 1888

Cornelis was ongehuwd en droeg bij aan het inkomen van het gezin. In de Maas- en Scheldebode lezen we op 30 november 1888 een bericht over de besteding van opbrengsten van een boekje met een danklied ten bate van een weduwe van wie de zoon verdronken is.

Maas- en Scheldebode, 30 november 1888

Dirk was eveneens visser. Hij was 19 jaar oud toen hij overleed op 20 maart 1890 door onbekende oorzaak.
Maas- en Scheldebode 4 april 1890

Lena overleed in 1896 op 65-jarige leeftijd. Van haar elf kinderen leefden er toen nog vijf.
Van het gezin bleven in het ouderlijk huis aan de Sommelsdijksche haven (Sasdijk) in 1896 Lena Cornelia, 30 jaar, en Bastiaan Simon, 23 jaar, samen over


Uittocht naar Rotterdam
Rond de eeuwwisseling trokken veel gezinnen uit Middelharnis weg, vooral naar Rotterdam. Zo ook kinderen uit het gezin van Lena van Eck.
Suzanna de Moeij, die in 1878 met Cornelis Roodzant getrouwd was, is in 1937 in Rotterdam overleden. Dit gezin is in 1882 vertrokken.
Simon de Moei,die in 1887 met Hubertje du Pré trouwde, overleed eveneens in Rotterdam in 1941. Dit gezin is in 1912 vertrokken.
Bastiaan Simon de Moei trouwde op 1 december 1899 met Maria Elizabeth de Waard uit Middelharnis. Het paar vertrok vrij snel daarna naar Rotterdam waar hij werkte als sleepbootkapitein. Bastiaan Simon overleed in Rotterdam in 1944.
Gebaseerd op:
Moei,Janneke de en Charles de Moei. Van Der Moeije tot De Moei, de zeer onvolledige geschiedenis van een aardige familie. Middelharnis, 1991.

noten
1. Zijn naam komt voor de "liste civique" van 1811. lijst in :Kuiper, M., De visserij van Middelharnis tijdens de Franse Tijd. Leiden, 2009


Geen opmerkingen:

Een reactie posten