vrijdag 10 februari 2012

Sara Jongejan (1855-1942) en Geerit van Delft (1856-1941)

Ouders, broers en zussen
Oudtante Sara Jongejan is de oudste dochter van Adriaantje Koning en Gerrit Jongejan, geboren in 1855. Het gezin telde tien kinderen.
Geerit ( bij de aangifte van de kinderen staat Gerrit) van Delft is in 1856 geboren, zoon van Mattheus van Delft en Aagtje van Eck Krijger. Vader Mattheus was schoenmaker en manhuisvader.


Sara Jongejan (1855-1942)


Geerit van Delft (1856-1941)

Geerit en zijn broer Maarten
Geerit van Delft was visser, zijn broer Maarten (1848-1918), was schipper op de MD 6, de Titia Jacoba van de firma Slis. De foto van de broers Van Delft uit ca. 1870 hieronder is gemaakt in Nieuwediep.

Scan uit het fotoboek van C.J. Hameeteman.


Huwelijk en kinderen
Geerit was 25 en Sara was 26 toen ze in 1881 trouwden. Hij was visser, zij dienstbode. Ze woonden in de Vissersstraat C 130. Geerit was eerst visser, later "wachtsman op de vissloepen".
In 1883 werd zoon Mattheus van Delft geboren, in 1884 Adriaantje, in 1886 Aagje, in 1888
Gerrit en in 1890 Maarten. Na deze drie zonen en twee dochters werd op 1 november 1892 een tweeling geboren Teuntje Elizabeth en Jacob. Beide kinderen overleden resp. op 10 november en 9 november.


Sara Jongejan en Geerit van Delft

Overlijden
Sara Jongejan overleed in 1942 en Geerit van Delft in 1941.

De kinderen van Geerit en Sara
Mattheus is in 1910 op 26-jarige leeftijd getrouwd met Hester Martina Oosterling 28 jaar oud. Hester Martina is jong overleden, op 2 augustus 1920. Ze staat hier op een groepsfoto.


Scan uit het boek: C. Hameeteman, Middelharnis
een eeuw in foto's en herinneringen
foto afkomstig van mw. S. van Delft
In 1917 trouwde Gerrit op 28-jarige leeftijd in Sommelsdijk met Neeltje Groenendijk van 23. In 1920 trouwde Maarten van Delft op 29-jarige leeftijd in Maassluis met Neeltje Elisabeth van der Pijl 30 jaar, uit Maassluis.
Adriaantje (Jaan) bleef ongehuwd, zij overleed op 22 april 1935, vijftig jaar oud. Aagje bleef ook ongehuwd, zij zorgde voor het gezin van haar broer Mattheus en werd door de kleinkinderen van Mattheus opoe-tante genoemd. Ze deed ook naai- en verstelwerk bij mensen thuis. Op 21 mei 1967 is ze overleden.
De "meisjes van Delft" werden de twee ongehuwde zusters genoemd.

Aagje en Jaan van Delft op de foto met Jaan Jongejan
Hier een foto van beide zussen met Jaan Jongejan uit Vlaardingen (een nicht, dochter van Jacob Jongejan en Arendje van den Nieuwendijk) aan de achterkant van één van de woningen aan de Vissersstraat.


Scan uit het boek: C. Hameeteman, Middelharnis p.18
een eeuw in foto's en herinneringen
foto afkomstig van mw. S. van Delft

Mattheus van Delft (1883-1952) op de foto
In het boek van C.J. Hameeteman staat op p. 63 een foto met als ondertitel :
Deel van de bemanning van een sloep. Van links naar rechts: Hein de Waard,... Van Gelder, Mattheus van Delft, Kees van den Hoek, Gerrit de Waard. Ik hoop deze foto nog eens toe te voegen.
Mattheus had het plan om evenals zijn broer Maarten (zie hierna) naar IJmuiden te verhuizen toen de visserij in Middelharnis geen bestaan meer bood. Zijn vrouw was jong overleden en zijn zus Aagje voelde er niet voor om uit Middelharnis weg te gaan. Daarom is hij in Middelharnis gebleven. Wat hij deed om in zijn levensonderhoud te voorzien is niet bekend (dit heb ik me bij meer vissers die niet vertrokken zijn afgevraagd, zo ook bij mij grootvader Cornelis Jongejan).

Dit is een foto van Mattheus op latere leeftijd. Hij is op 28 augustus 1952 overleden.


Mattheus van Delft geb 1883.
Scan uit het boek: C. Hameeteman, Middelharnis p.31
een eeuw in foto's en herinneringen
foto afkomstig van mw. S. van Delft

Maarten van Delft (1890-1986) over zijn jeugd en eerste reis
Er is een foto bewaard van Maarten als kofjekokertje (3).Ca. 1970 is Maarten van Delft geïnterviewd door Han Boomsma (2). Zijn jeugdherinneringen:
Maarten vertelt dat er thuis armoede was, soms geen geld voor brood. Ze woonden in het Vissersstraatje. Zijn vader was visser, zijn oom Maarten van Delft was schipper.
Zijn eerste verdienste was f 2,50  met gevaarlijk karweitje voor Oom Maarten (in de mast geklommen). Als 10- jarige ‘speelreisje’ gemaakt MD 2 ijzeren sloep. Dit beviel niet. Hij wilde net als zijn broer Gerrit timmerman worden met 11 jaar, maar er was geen leerplaats op Flakkee te vinden. Hij kon bij schipper Hein Jordaan komen,  maar ging bij schipper Adriaan de Koning (2 dochtertjes  Klara en Greta speelden veel bij hen) varen, die woonde  tegenover hen. Adriaan de Koning was een goede schipper, hij lette overal op en sliep weinig. Een moordvent voornamelijk voor kleine jongens.

Maarten is als bootwerker naar Rotterdam gegaan en later naar IJmuiden verhuisd (zie tekst op dit blog van 22 februari 2012). Maarten is op 4 april 1986 in IJmuiden overleden.
1. Hameeteman, Cornelis J. Middelharnis : een eeuw in foto's en herinneringen.  Ljubljana : 1996
2. Interview met een inwoner uit Middelharnis, Zeeuwse Bibliotheek,
1900 E 08B
3.Fons Grasveld. Het lot van de MD3 Anna. Met medewerking van Jan van de Voort.. Hilversum 2014. p. 78.

Met dank aan de heer B.J. Maat voor aanvullende gegevens en de foto's van Sara en Geerit.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten