zondag 5 februari 2012

Adriaantje Koning (1832-1908) en Gerrit Jongejan (1832-1895)

Haar moeder
Overgrootmoeder  Adriaantje is op  31 juli 1832 geboren als dochter van Sara Koning.
Ze is genoemd naar de zus van Sara die jong overleden was. Wie de vader was van Adriaantje is niet bekend. Sara Koning overleed in 1849 op 44-jarige leeftijd, waarschijnlijk als gevolg van de cholera die toen heerste. Adriaantje was bijna 17 jaar toen haar moeder overleed.
Johannes Meijer Veerman (hij was reder en gemeentesecretaris) werd haar voogd en Bastiaan van de Roovaart (Rovaard), werd toeziend voogd.

Huwelijk
Op 25 september 1854 trouwde Adriaantje Koning met Gerrit Jongejan, visser en zoon van Jacob Jongejan en Geertruij Touw, geboren 20 september 1832. Haar voogd en toeziend voogd waren haar getuigen bij het huwelijk. Gerrit en Adriaantje waren toen allebei 22 jaar oud. Ze woonden in de Vissersstraat C 161. Zij was dienstbode, hij visser ten tijde van het huwelijk.

Kinderen
Tussen haar 23e en haar 43e kreeg Adriaantje elf kinderen, om de twee jaar werd er een kind geboren. Sara werd ruim 4 maanden na de huwelijksdatum, op 12 februari 1855, geboren. Geertrui volgde in 1857, zoon Jacob in 1859, Gerrit in 1861, Bastiana Maria in 1864, Cornelis in 1866, Lijntje in 1868, Adriaantje in 1870, Willemtje in 1872, Abra in 1874 en Abraham in 1875.
De eerste dochter werd naar Sara Koning vernoemd. De volgende naar de moeder van Gerrit en naar Gerrit zelf. Bastiana naar de moeder van Geertruij, Cornelis naar ?, Lijntje naar een zus van grootvader Jacob (?), Adriaantje naar haar moeder, Willemtje naar Willem, de broer van Gerrit, Abra ?, Abraham naar ?

De jongste dochter Abra, geboren in 1874, werd maar drie maanden oud.  De andere tien kinderen uit dit huwelijk hebben allemaal tot in de twintigste eeuw geleefd.

Huwelijken
Negen kinderen van Adriaantje Koning en Gerrit Jongejan trouwden in Middelharnis. Lijntje Jongejan (1868-1935) bleef ongehuwd.
Ze trouwden (zonder uitzondering met zonen en dochters van vissers: Van Delft, Roodzant, Van den Nieuwendijk, Witvliet, de Waard, de Moei, Boogerman, van den Hoek.
Gerrit, Cornelis en Abraham werden visser, Jacob werd zeilmaker.
Teveel  informatie om in één bericht te vermelden.


Scheepsramp van 1895
Overgrootvader Gerrit Jongejan was van 1878 tot 1889 schipper van de MD 17 Emma en Anna van reder Kolff (1). Het schip liep in 1880 en in 1883 averij op. Gerrit Jongejan is in 1895 op 63 jarige leeftijd verdronken.  Hij was  ouweman/ stuurman op de MD 18  Zeemanshoop die in de nacht van 6 op 7 december 1895 met man en muis is vergaan. Vermoedelijk was hij aan één van zijn laatste reizen bezig.
Cornelis, Lijntje, Adriaantje, Willemtje en Abraham, allemaal al twintig jaar of ouder, waren op dat moment nog niet getrouwd. In 1896 trouwden Adriaantje en Willemtje, in 1900 Abraham en in 1903 Cornelis. Adriaantje bleef met Lijntje samen over.
Het Vissersfonds was opgericht in 1881 om weduwen en wezen enige financiële bijstand te bieden. Uit dit fonds en uit de opbrengst van inzamelingen kreeg ze enige inkomen. En ze had een hele schare volwassen kinderen.

Overlijden Adriaantje
Adriaantje Koning overleed op 23 april 1908 in Middelharnis, 75 jaar oud.

1.Vermelding 1887-1889 in: De sloepen van Middelharnis, 1834-1923. Handgeschreven overzicht, auteur onbekend. Aanwezig in Maritiem Museum Rotterdam, 64 p.


met dank aan mw. A. de Hamer-Boogerman voor het toesturen van de rouwbrief

Geen opmerkingen:

Een reactie posten