zondag 5 februari 2012

Sara Koning (1803-1849)

Ouders, broers en zussen
Betovergrootmoeder Sara is op 22 september 1803 geboren, dochter van Gerrit Koning en Arentje van der Waal. Ze is vernoemd naar de moeder van Arentje die Sara de Ruiter heette. Gerrit was visser (1). 
Sara was het tweede kind, ze had een oudere broer Cornelis uit 1802.

Geboorte van Adriaantje
Sara was 28 jaar toen ze op 30 juli 1832 een dochtertje kreeg:  Adriaantje, genoemd naar haar zus die jong overleden was. Wie de vader was van Adriaantje is niet bekend.
Op wie kon Sara terugvallen ?
Haar vader, Gerrit Koning, was al overleden en haar moeder Arentje stierf in oktober 1832. Sara had wel broers en zussen maar of zij Sara en haar dochter konden ondersteunen is de vraag.

Onderwijs
Uit 1836 is een leerlingenlijst bekend van een cursus die door de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen gegeven werd. Sara Koning was één van de twaalf leerlingen (2).  Een ongehuwde moeder met een dochtertje van vier die zich wil ontwikkelen lijkt me voor 1836 heel bijzonder.
De schrijver van het gedenkschrift van het Nut  noemt het initiatief uit 1836 "eigenaardig". Er werd namelijk op  zondag onderwijs gegeven en het voorstel kwam van een predikant. Het was gewoon lager onderwijs, dus geen godsdienstlessen. De meeste leerlingen waren volwassen vrouwen waaronder een weduwe. Dirk van Eck was de enige man. Het was kennelijk geen succes: "de proef viel tegen, zoodat besloten werd de school aan 't Middelharnisser gemeentebestuur over te dragen, dat de leiding en het toezicht overnam" (3).

Overlijden Sara
Sara Koning overleed op 15 juni 1849 op 45-jarige leeftijd. Waarschijnlijk was ook zij een van de slachtoffers van de cholera die in de maand juni veel slachtoffers eiste. 
Adriaantje was bijna 17 jaar toen haar moeder overleed. Johannes Meijer Veerman (secretaris) werd haar voogd en Bastiaan van de Roovaart (Rovaard), deurwaarder, werd toeziend voogd.
Johannes Meijer Veerman (geboren  21 december 1808) overleed in Middelharnis in 1892, hij was toen 83 jaar oud; Johannes had geen echtgenote en kinderen.


Noten:
1. Geboortedatum en beroep van Gerrit Koning in: De "liste civique". Deze lijst staat in:
Kuiper, M., De visserij van Middelharnis tijdens de Franse Tijd. Leiden, 2009.bijlage 2.

2. De naam Sara Koning komt in Middelharnis in deze periode verder niet voor, dus de leerling van het Nut moet deze Sara Koning zijn. Een dochter van haar broer Abraham heette ook Sara Koning maar dan zitten we later in de tijd.

3. Vos, K. Gedenkschrift ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van het departement Middelharnis-Sommelsdijk der maatschappij tot nut van 't algemeen uit aantn. van Jan van Schouwen Cz. . Middelharnis, 1910.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten